نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر زندانی : زندگی ما، مرگ حکومت استبدادی است «پیروزی سهل نیست، اما قطعی است.

نرگس محمدی: زندگی ما، مرگ حکومت استبدادی است نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر زندانی در پیامی نوروزی از زندان اوین نوشت: «پیروزی سهل نیست، اما قطعی است. این لحظه نیست، اما…

#الهه_توکلیان : سکوت نمی کنم، زنده هستم تا این جنایات رو به تصویر بکشم. ، 🔺این گلوله رو در میارم تا جلوی دادگاه بزارم!!

#الهه_توکلیان : سکوت نمی کنم، زنده هستم تا این جنایات رو به تصویر بکشم. سکوت در برابر این جنایات و خون های به تاحق ریخته شده خیانت است، 🔺این گلوله…

لحظه تحویل سال نو در ایذه مزار جاویدنام #کیان_پیرفلک با شعارهای کوبنده: کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم

لحظه تحویل سال نو در ایذه شاهد حضور مردم بر مزار جاویدنام #کیان_پیرفلک بودیم با شعارهای کوبنده: کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم امسال سال خونه…

نخستین جلسه دادگاه مجاهد کور‌کور، متهم به کشتن کیان پیرفلک دادستان خواستار اشد مجازات (اعدام) برای او شد.

نخستین جلسه دادگاه مجاهد کور‌کور، متهم به کشتن کیان پیرفلک نخستین جلسه رسیدگی به پرونده عباس کورکوری معروف به مجاهد کور‌کور به اتهام کشتن هفت نفر، از جمله کیان پیرفلک…