اسامی ۷۷ نفر از زندانیان سیاسی آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ

۱-ایمان مرزان بخش/۴سال و ۱۰ماه/اجتماع و تبانی به قصد ا.ع.ا
۲-کیانوش ولی‌اللهی/۳سال/اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی
۳-میلاد ارسنجانی/۵سال/ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی و عضویت در دسته و جمعیت به قصد برهم زدن نظام اسلامی، توهین به مقام معظم رهبری، تخریب اموال عمومی
۴-حسین آرمند مرادلو/ ۶سال و ۶ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور و کمک به تهلیک اموال عمومی
۵-محسن سبزعلی/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۶-کیانوش جمالی/۵سال و ۳ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور(اغتشاش)، تخریب و اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷-هادی خاتمیان/۳سال و ۴ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور (اغتشاش)
۸-سعید تمجیدی/اعدام/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، مشارکت در ایجاد اخلال در نظم عمومی و امنیت کشور به قصد مقابله با حکومت اسلامی از طریق مشارکت در راه بندان و آتش زدن زباله
۹-محمد رجبی/ اعدام/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور (اغتشاش)، مشارکت در تحریق و تخریب اموال عمومی
۱۰-سینا خاطری/۳سال/ اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
۱۱-محمد آدم/۵سال/ اقدام علیه امنیت داخلی کشور
۱۲-مهدی وحیدی/۴سال و ۴ماه و ۱۵ روز/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور
۱۳-امیرحسین مرادی/اعدام/ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی، تحریق اموال عمومی،( لیدر)
۱۴-محمد لطفی/۳سال/ اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در اغتشاشات
۱۵-سید امید موسوی/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۱۶-کاظم نباتیان/۳سال/ عضویت در دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۷-محسن تشکری/۹سال/ تخریب اموال عمومی
۱۸-محمدباقر سوری/۳سال و ۹ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی
۱۹-حمید جهانگیری/۶سال و ۳ ماه + ۵۰ضربه شلاق/ اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب(اغتشاشات)
۲۰-جواد بلندجا/ ۲سال و ۷ ماه/ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی اغتشاش (بنزین)
۲۱-حسین نیکچه فراهانی /۱سال و ۶ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
۲۲-حسین باقری/ ۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
۲۳-رضا رمضان زاده/۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور
۲۴-محمدمهدی عبدالله زاده/بلاتکلیف/ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (اغتشاش)، تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی ،سلب آسایش عمومی
۲۵-آریا حامدی راد/۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام برای امنیت داخلی
۲۶-مهدی قلندری/ ۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی
۲۷-سعید اسدی/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی
۲۸-وحید باقری/۵سال/اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
۲۹-دانیال بخشی/۲سال و ۴ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی
۳۰-محمد معلمیان/۴سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت
۳۱-حسین ریحانی/بلاتکلیف/ محاربه،تحریق بانک ملی
۳۲-توحید فتوحی/۳سال/ غارت و اتلاف اموال عمومی
۳۳-ابوالفضل شهبازی/۳سال/ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی (بنزین)
۳۴-شاهین نظرزاده/۲سال/ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی( بنزین)(اغتشاش)
۳۵-سیامک پایمرد/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی
۳۶-مهدی نقدی/۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه حاکمیت
۳۷-مهدی باقری/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۳۸-داوود غفاری/۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۳۹-امید میردریکوند/۲سال و ۸ماه/ اداره کردن دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
۴۰-محمد غفاری فرجام/۲سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۴۱-سیامک مقیمی/۵سال/ اجتماع و تبانی (اغتشاش)
۴۲-محمد رشیدی/۲سال/ تحریق عمدی خودرو
۴۳-رضا قریشی/بلاتکلیف/ اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب اموال دولتی و غارت اموال دولتی و مشارکت در سرقت(اغتشاش)
۴۴-مجید قره باغی/۵سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۴۵-علیرضا صفری سیار/۲سال/ تخریب و تحریق اموال دولتی و اخلال
۴۶-ساحل رضایی/۳سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور (اغتشاش)
۴۷-متین ایزدی/۲سال و ۷ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور
۴۸-حسن عباسی/۲سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۴۹-محمد علیجانی/بلاتکلیف/ تخریب اموال دولتی، اخلال در نظم، توهین به رهبری
۵۰-حسین جعفری/۲سال و ۷ ماه اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور
۵۱-رامین باقریان/۳سال و ۹ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی (اغتشاش)
۵۲-سید مجید زره پوش/۳سال و ۴ ماه/ اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور
۵۳-فربد کرد زنگنه/ یکسال/ اخلال در نظم و آسایش عمومی
۵۴-مهدی حسنی پور/۳سال و ۹ ماه/ اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور (اغتشاش)(بنزین)
۵۵-مجتبی خانلی/۶ماه/اخلال در نظم
۵۶-میربهنود اسماعیلی/۴سال +۴۵ضربه شلاق/ فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی
۵۷-سپهر بابازاده/۲سال و ۶ ماه/ تخریب و تحریق بانک
۵۸-محمد بیگی/۲سال و ۶ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی
۵۹-احسان خزایی/۲سال و ۲ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۶۰-جواد آدینه‌وند/۴سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی
۶۱-سعید مروتی/یک سال+۷۴ ضربه شلاق+اقامت اجباری/ اخلال در نظم عمومی
۶۲-مرتضی امیدبگلو/۴سال و ۶ ماه/ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی (اغتشاش) (بنزین)
۶۳-نادر بیابانی/۴ماه و ۱۵ روز/ عضویت در دسته جمعیت به قصد برهم زدن امنیت داخلی
۶۴-احمدعلی حاتمی/۴سال/ اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در اغتشاشات
۶۵-علی اصغر کرامتی/۶سال/ اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریق عمدی بانک (اغتشاش)
۶۶-علی بی‌کس/۶سال/ اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی
۶۷-امیرحسین کشاورزی کرجی/۴سال و ۲ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۶۸-ابوالفضل طوسی/۳سال و ۹ ماه/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۶۹-رضا علیدوست/۴سال/ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی
۷۰-رضا بیات/۳سال
۷۱-احسان قاضی/۲سال
۷۲-علی قهرمانی/۳سال
۷۳-حامد بادیه‌نشین/۲سال
۷۴-محمدعلی پرندلو/۲سال و ۶ ماه
۷۵-جمیل قهرمانی/۵سال
۷۶-ابوالفضل کریمی/۲سال
۷۷-محمدرضا نقیان

One comment

  • ناشناس

    از آنجا که مردم زندگی شرافتمندانه وبی نیاز ندارند ومزاحمتهای اجتماعی از فرهنگ غلط حاکم است تمام این اتهامات وجرابم نامبرده شامل مجریان بیدادگر میشود

    پاسخ

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: