در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین، تجمعات اعتراضی در بسیاری از نقاط کشور برگزار شد که در خلال آن و روزهای پس از اعتراضات شمار زیادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. صدها تن نیز در استان خوزستان بازداشت شدند که در سایه سکوت نهادهای دولتی، روند شناسایی و احراز هویت آنها توسط نهادهای مدنی در جریان است، در همین رابطه هویت تعداد دیگری از این شهروندان که در شهرهای اهواز، خرمشهر، شادگان، شوشتر، باوی و ماهشهر و بهبهان بازداشت شده‌اند احراز شده است که در ادامه می‌آید.

در سایه سکوت هماهنگ نهادهای متولی دولتی، هویت تعداد دیگری از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سرای آبان ماه ۹۸ و روزهای پس از آن در استان خوزستان احراز شده است که در ادامه می‌آید.

تعداد دقیق بازداشت شدگان با توجه به گستره اعتراضات، قطعی حدود دو هفته‌ای اینترنت و به دلیل فضای خفقان حاکم بر این استان کماکان مشخص نیست. با این حال آمار شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان با استناد به آمارهای اعلام شده توسط مسئولان قضایی، امنیتی حدود ۵۰۰ تن اعلام شده است اما منابع محلی در این استان این تعداد را بیش از هزار تن نیز تخمین می‌زنند.

بازداشت این شهروندان اغلب با خشونت و همراه با ضرب و شتم بوده است. تعدادی از آنها نیز پیش از بازداشت در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و اصابت گلوله زخمی شده بودند.

لیست پیش رو اسامی شهروندان بازداشت شده در شهرهای اهواز، خرمشهر، شادگان، شوشتر، باوی، آبادان، ماهشهر و بهبهان است که در ادامه گزارشات قبلی به تازگی توسط هرانا احراز شده اند. اسامی شهروندان بازداشت شده دیگر در این شهرها و سایر نقاط استان خوزستان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۶۹ تن از این بازداشت شدگان را منتشر کرده بود.

اسامی افراد بازداشت شده در شهرستان خرمشهر

۱. میثم عدگی پور ۳۰ ساله ۲. فواد بترانی ۲۴ ساله ۳. عماد بترانی ۲۸ ساله ۴. سالم بغلانی فرزند قاسم، ۱۷ ساله ۵. امیر بغلانی، فرزند حسن، ۲۵ ساله.

اسامی افراد بازداشت شده در شهرستان شادگان

۶. حسین خنافره، فرزند حامد ۷. عباس کعبی، فرزند مجید ۸. محسن خنافره، فرزند موسی ۹. مسلم شاوردی، ۱۷ ساله، فرزند رضا ۱۰. مصطفی مقدم، فرزند خلف ۱۱. انور مطرودی، فرزند عدنان ۱۲. یعقوب مطرودی ۱۳. سعید آلبوغبیش ۱۷ ساله ۱۴. جواد خضیراوی ۳۰ ساله ۱۵. رضا زاهدی فرزند حسین، ۲۶ ساله ۱۶. سعید جنامی ۲۵ ساله ۱۷. عبدالله عساکره، فرزند ابسیت ۱۸. میلاد بحری ۳۰ ساله ۱۹. میثم نیسی، فرزند عبدالامان، ۲۶ ساله ۲۰. میثم خنافره ۳۶ ساله فرزند طالب ۲۱. علی مطرودی ۴۵ ساله ۲۲. ماجد شاوردی ۳۰ ساله ۲۳. هاشم آل ناصر ۱۷ ساله فرزند علی ۲۴. عباس آل ناصر ۲۰ ساله ۲۵. عبدالله یماسی.

اسامی افراد بازداشت شده در شهرستان باوی

۲۶. عیسی عساکره فرزند جلیل ۲۷. علی ناصری فرزند مراد ۳۵ ساله ۲۸. مجید ناصری فرزند مراد ۲۶ ساله ۲۹. جلیل ناصری ۳۷ ساله ۳۰. فرهاد حزباوی فرزند احمد ۲۲ ساله ۳۱. مهدی زرگانی فرزند اسوید ۳۰ ساله ۳۲. هادی زرگانی ۲۸ ساله فرزند اسوید ۳۳. خلیل زرگانی فرزند یحیی ۳۴ ساله ۳۴. حسین مجدم ۳۶ ساله ۳۵. علی معاوی فرزند حسین ۱۸ ساله ۳۶. فرید مرانی زهیری ۲۵ ساله ۳۷. جلال زهیری ۲۸ ساله ۳۸. فرهاد زهیری ۲۴ ساله.

اسامی افراد بازداشت شده در اهواز

۳۹. عباس عوید زرگانی ۳۵ ساله ۴۰. محمدعلی آلبوغبیش ۲۷ ساله ۴۱. فاضل زرگانی ۱۸ ساله ۴۲. حسین زرگانی ۱۵ ساله ۴۳. ناصر زرگانی ۲۵ ساله ۴۴. باقر نیسی ۱۷ ساله ۴۵. صابر زرگانی ۳۲ ساله فرزند حمیدان ۴۶. منصور مسیحی (زرگانی) ۵۳ ساله فرزند فنجان ۴۷. ماجد (رفیعی) زرگانی ۲۶ ساله فرزند غالب ۴۸. محمدعلی زرگانی ۳۰ ساله ۴۹. نعیم زرگانی ۴۰ ساله فرزند حاجی ۵۰. جمال زرگانی ۱۴ ساله فرزند هادی ۵۱. حامد محامید ۲۵ ساله ۵۲. علی غزی فرزند فاخر ۵۳. ماجد غزی ۵۴. خیرالله سواری فرزند صاحب ۵۵. ولید سواری ۲۴ ساله ۵۶. علی زهیری ۵۷. علی کعب عمیر ۱۹ ساله ۵۸. حاتم مجدم فرزند محسن ۵۹. مهدی مجدم فرزند محسن ۶۰. حسین مجدم فرزند محسن ۶۱. حسین هلیچی فرزند علی ۶۲. امین شرفی ۲۴ ساله فرزند نادر ۶۳. کریم نیسی فرزند جمعه ۶۴. احمد غوابش ۶۵. توفیق خنجری ۲۸ ساله فرزند حسین ۶۶. محمد عسکری ۲۵ ساله فرزند علی ۶۷. حسین سویدی ۳۰ ساله فرزند کاظم.

اسامی افراد بازداشت شده در شوشتر

۶۸. عمار زغبی ۶۹. معدی عگبی ۷۰. یاس سلیمانی ۷۱. علی سلیمانی ۷۲. عدل کعبی فرزند صالح ۷۳. میلاد سلیمانی فرزند محمود ۷۴. علی کعبی فرزند طالب ۷۵. عدی کعبی فرزند صدام ۷۶. محمود کعبی فرزند کاظم ۷۷. قاسم زغبی فرزند حسن ۷۸. عارف دلفی فرزند ونس ۷۹. عباس کعبی فرزند خلف ۸۰. رضا دلفی فرزند جلیل ۸۱. لیلا شاوردى (خنافره) فرزند عزیز ۸۲. عیسی شنیو ٢٧ ساله ۸۳. جمال کعبی فرزند حسن.

اسامی افراد بازداشت شده در ماهشهر

۸۴. محمد آلبوغبیش فرزند حیدر، ۲۸ ساله ۸۵. نادر آلبوصبیح ۳۴ ساله ۸۶. ماجد آلبو عبادی فرزند رضا ۸۷. حمید بالدی فرزند اسود.

اسامی افراد بازداشت شده در شهرستان آبادان

۸۸. عاطف نیسی ۲۸ ساله.

اسامی افراد بازداشت شده در شهرستان بهبهان

۸۹. فرهاد علیپور ۹۰. آقای تراب ۹۱. منوچهر رویی مقدم، اهل شهرستان لیکک ۹۲. افشین نادری ۹۳. حسین احمدی ۹۴. پیمان موسوی ۹۵. مریم پایاب.

از میان این افراد منوچهر رویی مقدم در جریان اعتراضات آبان در اثر اصابت گلوله به گلو در شهرستان لیکک زخمی و به بیمارستانی در اهواز منتقل شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده رویی مقدم، او در این مدت به صورت ۲۴ ساعته تحت نظارت پلیس بوده و تاکنون از ملاقات خانواده با ایشان جلوگیری شده است.

مریم پایاب یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در بهبهان نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین، در اثر شلیک گلوله به کمر خود در بهبهان زخمی شده بود. او شب پنج شنبه ۲۸ آذرماه توسط نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی در شهرستان بهبهان بازداشت شد.

میثم عدگی پور نیز که در جریان اعتراضات مجروح شده بود در روز ۲۵ آبان ماه در بیمارستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. انور مطرودی شهروند اهل شادگان نیز در جریان اعتراضات مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان بازداشت شده بود. همچنین عبدالله یماسی شهروند اهل شادگان نیز در جریان اعتراضات از ناحیه پا مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان بازداشت شده بود.

برخی از این افراد همچون علی کعب عمیر، علی زهیری، محمدعلی آلبوغبیش، علی مطرودی شاعر اهوازی و میلاد بحری، عکاس خوزستانی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز مدنی سابقه بازداشت داشته‌اند.

بنا به برخی گزارش ها شماری از بازداشت شدگان به شهرها و استان های دیگر همچون یزد منتقل شده اند.

لازم به ذکر است که بنیامین آلبوغبیش، برادر محمدعلی آلبوغبیش تابستان امسال در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به شکل مشکوکی جان باخته بود.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: