اعتصاب ودادخواهی کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان

عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وادامه دادخواهی 

در پی کشکمشهای چند هفته ای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با کارفرما، صبح امروز کارگران روزمزد و بخش کشاورزی شرکت با خواباندن کار در اقدامی خشمگینانه با در دست داشتن ابزارهای کار خود از قبیل بیل و قمه ی برداشت نیشکر وارد کارخانه شدند و با بستن درب اصلی و درب ورود تریلرها، کوره های بخار و آسیابها را خاموش و تعدادی از مسئولین شرکت منجمله کریم پور مدیر بخش کشاورزی و عباس خنیفر مدیر حراست را کتک کاری کردند و در پی جواب فتحیان پور رئیس بانک ماشین الات که بدنبال اعتصاب کارگران قسمت پنچر گیری به آنان اعلام کرده بود همگی اخراجید او را نیز مورد حمله  قرار داده  و علیرغم اقدام به فرار نامبرده به قسمت تراشکاری، وی را همانجا گیر انداخته و پس از شکستن درب اتاقی که در آنجا مخفی شده بود بر روی بدنش گازوئیل خالی کرده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در پی این اقدامات خشمگینانه از سوی کارگران، مومن غریب مدیر صنعت شرکت و مدیران دیگر قسمتها از ترس کارگران هر کدام خود را در قسمتهای مختلف کارخانه مخفی کردند و سیامک نصیری افشار مدیر کارخانه در اتاق خود گیر افتاد و کارگران با حمله به ساختمان مدیریت تلاش کردند او را نیز بیرون بکشند اما علیرغم شکستن شیشه ها و دربهای ورودی سالن مدیریت موفق به ورود به اتاق دارای درب ضد سرقت ایشان نشدند و وی نیز از ترس کارگران حاضر به خروج از دفتر خود نشد و اعلام کرد فقط با وساطت یکی از بزرگان طوایف حاضر به خروج از دفتر است اما وساطت شیخ عامر از طایفه آلبوحمدان نیز خشم و انزجار کارگران را فرو ننشاند و افشار پس از ساعتها حبس در دفتر خود در ساعت پایانی وقت اداری که بسیاری از کارگران محل کار را ترک کرده بودند  با وساطت مامورین امنیتی از شرکت خارج شد.

به گزارش خبر نامه  سندیکا، بدنبال اعتصاب و عصیان امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد پرداخت شد اما تا لحظه مخابره این خبر حقوق مرداد ماه   800 کارگر پیمانکاری و  1500 کارگر نی بر پرداخت نشده است.همچنین امروز گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از پایان وقت اداری و خروج از  شرکت با مراجعه به دفتر کانال تلگرامی “صدای کرخه” و صحبت با مدیر آن، خواهان انعکاس مطالبات و اعتراضات خود در این کانال شدند اما مدیر کانال مذکور اعلام نمود ما نمیتوانیم بر خلاف میل کارفرما و مسئولین شهر مسائل شما را منعکس کنیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  با هشدار به پایمال کردن سیستماتیک  بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هر گونه تبعات غیر قابل جبران ناشی از اعتراضات این کارگران و عدم رسیدگی به خواستهای آنان را متوجه کارفرما، مسئولین محلی و دولت روحانی به عنوان قوه اجرائی کشور میداند و بدینوسیله با حمایت قاطعانه از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و با تاکید بر رسیدگی فوری به خواستهای آنان و محاکمه کارفرما بدلیل عدم پرداخت سیستماتیک دستمزد کارگران ، مصرانه خواهان رسیدگی به زوایای تردید برانگیز واگذاری این شرکت به بخش خصوصی* و انجام فوری اقدامات لازم برای بازگرداندن آن به بخش دولتی به عنوان یکی از خواستهای اصلی کارگران این شرکت می باشد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

شوش -22 آذر ماه 1296

صبح امروزشنبه ساعت 8صبح درپی اعلان وفراخوان قبلی وپس ازماهها بی حقوقی ورنج وپیگیری ونامه نگاری با مسئولین وبه نتیجه نرسیدن روش مسالمت امیز و وعده های دروغین مالکین شرکت وبی تفاوتی به شرایط فلاکت بار انها بااقدامی متحدانه وشجاعانه وحق طلبانه والبته باشکمی گرسنه ،بادردست داشتن ابزارکارخودبیل وقمه تجمع خودرااز درب ورودی شرکت بابستن درب اصلی ودرب ورود تریلرهای نیشکر مانع تردد انهاشده وسپس به کارخانه مراجعه کرده وکورهای بخارواسیابها راخاموش کرده وعملا بهره برداری متوقف شد

کارگران اعتقاد دارندتولیدوفروش شکرهیچ تاثیری درپرداخت حقوق انها نداشته است انها انتظارداشتن که پس ازشروع بهره برداری وتولیدشکرحقوق انها به روزشده وبه موقع پرداخت شود حتی علارغم تعهدکارفرما به شورای تامین جهت بروزرسانی حقوق این امرتحقق پیدانکرد.

اکثرافرادمتحصن ازبخش کشاورزی بودند وبدلیل پرداخت نشدن حقوق بخش کشاورزی وقطع وکاهش اضافه کاری روزهای کارکردفصل تابستان واقدامات مدیربازنشسته ودوشغله کشاورزی کریم پور که دراخراج وتعلیق وسرکوب کارگران باقائم مقام ومدیریت شرکت همدست میباشد به دفترایشان حمله ور واقدام به شکستن درب وشیشه ها ومیزهای دفترایشان نمودند
ایشان امروزازترس کارگران درمحل کارخودحاضرنبودند.

تعدادی ازکارگران نیزقائم مقام شرکت سیامک نصیری افشاررادردفترخودحبس کرده بودندوخواهان بیرون امدن ایشان بودند که بدلیل ترس ازخشم کارگران ازدفترخارج نشدوساعتها درحبس کارگران بود حتی با وساطت یکی ازشیوخ منطقه کارگران حاضربه کوتاه امدن ازخواست خودنشدند واین نقشه وترفندقائم مقام برای پایان دادن به حبس خودبکارنیامد ودرساعات پایانی تایم اداری با رفتن اکثرکارگران به متزل ووساطت نیروهای امنیتی اورا به خارج شرکت بردندیکی ازخواسته واولویتهای کارگران برکناری قائم مقام مدیریت شرکت است.

مدیربانک ماشین الات فتحیان پور که مانع حضورکارگران این بخش دراعتصاب شده بودپس ازفراروگریز توسط کارگران گیرافتاد وکارگران پس ازریختن بشکه گازوییل روی بدن ایشان او را شدیدا کتک کاری کردند.

دراعتصاب امروزحضوربازنشسته ها نیزچشم گیربودانها ازبرگشت خوردن چک سنوات خود وخلف وعده مکرر کارفرما بستوه امده بودند.کارگران هم قسم شده اندتا گرفتن مطالبات خود واصلاح رفتارغیرقانونی وحفظ کرامت انسانی انها توسط مالکین شرکت به مبارزات خودادامه خواهندداد.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.