برنامه پیشنهادی جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه

خبر

برنامه ی پیشنهادی جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه  برای دوران گذار و استقرار سیستم دموکراتیک در ایران آزاد
برای مرحله ی کنونی روند تکامل اجتماعی و گذار کامل از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک وملی با تکیه بر اجرای بی وکاست مفاد اعلامیه حهانی حقوق بشر در ایران .

کلیات:

۱-گذار کامل از جمهوری اسلامی ۲- اتحاد همه ی نیروهای داد، دموکراسی وآزادی خواه برای براندازی حکومت دینی وایدیولوژیک ومدیریت دوران گذار با شیوه های دموکراتیک با تضمین رعایت اجرایی تمام کفاد اعلامیه حقوق بشر و احترام کامل وبرابری دقیق همه ی شهروندان ایرانی ، از حقوق برابر تا رسیدن به انتخابات آزاد ورفراندوم های ملی ومردمی برای تعیین نوع حکومت آینده ونماد ها و ساختار های آن، ۳- استقرارو تضمین تمام آزادی ها وحقوق انسانی ی فردی، اجتماعی ،سیاسی، فرهنگی : بیان، پوشش، رسانه ها، دگر باشی ودگر اندیشی، احزاب وسازمانها وسندیکاهای مزد بگیران وکارفرمایان برای همه ی شهروندان ایران در تمام جغرافیای ایران، پس از دوران گذار وتثبیت حکومت دموکراتیک وملی همیشگی ( تامین کار، خوراک، پوشاک،نوشاک،بهداشت، مسکن، درمان وآموزش همه جانبه وداشتن دسترسی به همه ی رسانه ها و اینترنت آزاد و بدون سانسور، احزاب وسازمان های مردمی و NGO ها یا سازماندهی توده های مردم توسط خودشان در تمام محل های کار وزندگی وانتقال تمام قدرت به تمام مردم در سازماندهی های محلی خودشان و رشد همیشگی فرهنگ کار وتصمیم گیری و مسوولیت پذیری جمعی بر پایه فرهنگ پیشروی ایرانیان وهمه ی گیتی، اولین هدف با کمترین هزینه در سراسر کشور برای همه ی مردم ایران است. )
جزییات:

الف) استقلال ملی و تمامیت ارضی
۱ . تلاش موثر برای خنثی کردن هر گونه مداخله ی خارجی با تکیه بر آرای همگانی و سپردن کشور به نمایندگانی برآمده از انتخاباتی آزاد، سالم، عادلانه و تحت نظارت مراجع بیطرف ملی و – درصورت لزوم – بین المللی؛
۲ . تقویت انسجام ملی از طریق تامین حقوق زنان و مردان ساکن مناطق گوناگون میهن بزرگمان، و توزیع عادلانه ی همه ی امکانات و فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن اعتقادات، زبان، فرهنگ و ویژگیهای قومی و منطقه ای؛
٣ . تلاش برای گسترش صلح و پیشگیری از جنگ و تجاوز و اشغال، و نابودی سلاحهای کشتار جمعی؛
۴ . همزیستی مسالمت آمیز و بهبود مناسبات و برقراری رابطه ی شفاف و عادلانه با همه ی کشورهای جهان بر اساس استقلال و منافع ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همه ی ملتها؛ از جمله ایالات متحده آمریکا و اسراییل
۵ . پشتیبانی از جنبشهای رهایی بخش ملی، ضد دیکتاتوری و داد خواهانه؛
۶ . پرهیز از اتخاذ مواضع تنش آفرین و ماجراجویانه در عرصه ی جهانی و اعمال سیاست خارجی آشکار و شفاف و آگاه سازی مردم ایران از همه ی روابط، قراردادها و مذاکرات با طرف های خارجی؛

ب) ساختار سیاسی حکومت و آزادیها و حقوق مردم
• ساختار سیاسی حکومت
۱ . ساختار سیاسی و حکومتی کشور باید مستقل از اراده ی فرد و مظهر اراده ی ملی باشد و بر پایه ی اتحادِ همه ی تیره وتبار های ایرانی و احترام متقابل و حقوق برابر و با مراجعه به آرای همگانی، به گونه ای ادواری و تحت نظارت مراجع بیطرف ملی و – در صورت لزوم – بین المللی تعیین شود.
۲ . قانون اساسی میثاق پایه ای است که با تکیه بر اجرای کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، رابطه ی ملت را با دولت برای دوره ی معیّنی تعریف میکند. ملت حق دارد هرگاه که اراده کند، بر پایه ی موازین دموکراتیک، خواهان دگرگونی یا پالایش اصول و مواد قانون اساسی شود. سلب اراده از مردم به هر طریق و بهانه، به معنای اصرار در تداوم حاکمیت نامشروع و غیردموکراتیک
است.
حنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران بر این باور است که، دستیابی به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و خواست های بر حق مردم و چیشرفت کشور در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی،به سبب تنگناهای ریشه ای موجود در آن و نیز نقض مکرر حقوق انسان ها در آن و دادن تمام قدرت به یک فرد و نهاد دینی ومذهبی به نام ولایت فقیه، مانع اجرا شدن کلیت آن، به ویژه برخی اصول کمابیش قابل قبولش، در فصل سوم ( حقوق ملت )و برخی مقدمات آن در تمامی دوران چهل ساله ی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران،شده است و باعث اصلی فساد و عقب ماندگی در کشور شده است. لذا باید تغییر کند.https://t.me/khabargar

Khabargar – خبرگر, [۱۵.۰۷.۱۹ ۱۷:۳۳]
٣. مجلس یا مهستان ، پارلمان
باید عالیترین مرجع قدرت حکومت باشد. اعضای آن و همه ی مسئولان رده ی اول کشور باید دوره ای انتخاب شوند و در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند.
۴. دولت باید حقوق اعلام شدهی مردم را تامین و تضمین کند.
۵. نهاد دین و دولت کاملا باید مستقل از یکدیگر باشند. دین مربوط به مسایل فردی شهروندان است. و جایگاه ان در خلوت خانه ی انهاست. نهاد های دینی مثل همه ی نهاد های اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی، باید بیلان عملکرد مالی و فرهنگی خود را سالیانه به مردم و نمایندگان منتخب انها بصورت شفاف واز طریق رسانه های آزاد وبی سانسور به مردم ارایه دهند. در آمد های نهاد های دینی مثل همه ی نهاد های دیگر شامل قوانین مالیاتی خواهد بود.
۶. دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهادهای امنیتی، حکومتی و دینی باشد و مدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک و با رای مستقیم مردم ، انتخاب شوند. تمام مدیران کلان سه قوه ی مدیریتی ایران در مقابل مردم ونهاد های مردمی باید پاسخگو باشند.
۷. قوانین قضایی از آغاز دوران گذار، برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود. در سر آغازدوران براندازی یعنی از همین امروز وسپس دوران گذار میتوان با تکیه بر تمام قوانین تاریخی در امور موضوغه ی شهروندی و مقررات عمومی برای مسایل لازم وکلان مثل راهنمایی رانندگی و جرایم کوچک وبزرگ فردی واحتماعی مردم ایران تا جرایمی که جنایت و جنایت علیه بشریت شمرده میشود، وبا رعایت حق دفاع کامل و علنی بودن، از اولین مرحله تشکیل پرونده، با پذیرش حق نداشتن قانونی برای اعدام وشکنجه به هیچ وجه ممکن ،و با تکیه بر مفاد اصولی ی آن که با برابری حقوقی همه ی شهروندان ایران زمین و اعلامیه جهانی حقوق بشر نا همساز نباشد، را با کمک همه ی حقوق دانان مسوول وعلاقمند ایرانی وجهانی می توان تدوین کرد.
٨. همه ی دادگاههای ویژه، غیرقانونی، غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و وکیل و خبرنگاران برچیده شود.
۹ . حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد.
۱۰. همه ی زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی و مخفی باید بر چیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندانها و بازداشتگاهها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛ و حقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود. نهاد های مدنی و مردمی و رسانه ها حق کامل پرسش در باره تمام پرونده ها را دارند. مقامات ملزم به پاسخگویی به شهروندان هستند. بهترین وسیله برای حفظ امنیت ملی کشور، آگاهی همه ی مردم کشور از وضعیتی است که کشور در ان قرار دارد. به بهانه حفظ امنیت ملی کشور ویا هر بهانه ی دیگری نمیتوان از پاسخگویی به مردم و رسانه ها تفره رفت.
۱۱. بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیت دار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون، وداشتن حق وکیل در تمام مراحل یک پرونده ی دادگاهی، از لحظه ی اغاز دستگیری اشخاص ، پلیس نباید اختیار بازداشت، بازجویی و تهدید به اشخاص را داشته باشد.
۱۲. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نهادی غیر ایرانی، مذهبی و مربوط به جهان اسلام است فورا باید منحل شود. تمام امکاناتی که از مردم ایران وسرمایه های ملی توسط این نهاد عیر ایرانی وضد بشری غارت شده است، با حضور نمایندگان نهاد های مردمی زیست بوم ایران و سندیکاهای حقوقدانان ، کارگران، کارفرمایان و وزارت خانه های دموکراتیک مربوطه باید شناسایی شده و به نهاد مردمی مربوطه یا دولتی باز گردانده شده و بخشی از سرمایه ملی تمام ایرانیان شمرده شود. سپس نهادی یگانه به نام ارتش ملی ایران، از افراد سالم، انسان دوست وایرانگرا به منظور دفاع و پاسداری از مرزهای میهن در برابر تهاجم نظامی بیگانه تشکیل شود، بی آنکه حق دخالت در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را داشته باشد. همچنین نیروی پلیس ملی ومردمی ایران از درون مدیریت فاسد نیروی انتظامی اسلامی ی جمهوری اسلامی و با حضور ماموران خوشنام و مردمی و داوطلبان جوان دارای صلحیت برای دوران گذار باید شکل بگیرد که بر پایه موازین استاندارد های جهانی برای دفاع از امنیت و راحتی مردم ایران خدمت کند. بتدریج همه ی نیروهای پلیس ملی ایران باید آموزش های جدید برای مردمی شدن ودر چهارچوب قوانین وضوابز اقدام کردن را فرا بگیرند. مسوولیت این نیرو و آموزش های ان ،زیر نظر وزارت کشور که فردی غیر نظامی ، متخصص و پاکدامن است، خواهد بود.
۱https://t.me/khabargar

Khabargar – خبرگر, [۱۵.۰۷.۱۹ ۱۷:۳۳]
پ) عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی، برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم، مجال برخورداری انحصاری از نعمتها و امکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر معینی، به زیان طبقات و قشرهای دیگر ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درآمد ملی به گونه ای متعادل بهره مند شوند؛ و همه امکان یابند تا با دسترنج خویش و به تناسب کار مفید و اثربخشیِ استعداد خود، از زندگی انسانی در حد میانگین رفاهِ سرانه برخوردار شوند.
راهکارهای تامین عدالت اجتماعی از نگاه ما به شرح در پی آمده است:
۱ . تمرکز صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، راه آهن، مترو، هواپیمایی، کشتیرانی، معادن بزرگ، بانکها، بیمه ها، شبکه های بزرگ آبرسانی و برق و … در دست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه؛ وبا حضور نمایندگان راستین شوراهای کارکنان و اجرای شیوه مدیریتی مشارکتی و سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان دولت ، کارکنان وکارفرمایان در بنگاه های اقتصادی، آموزشی، خدماتی وفرهنگی
۲ . پیشگیری از خصوصی سازیِ بنگاههای بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی و دولتی مانند صنایع و معادن بزرگ، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و صندوق های ذخیره کارگران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان … و بازگرداندن آنها به بخش عمومی و دولتی و انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای دینی، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکتهای شبه دولتی – خصوصی که به شیوه های رانت خوارانه به وابستگان و برخی از مسئولان واگذار شده است، به بخش دولتی؛ و تعاونی های کارکنان با حضور نمایندگان شوراها و سندیکاهای ازاد ومستقل ان واحد ها در مدیریت تمام این بنگاه های اقتصادی،خدماتی، فرهنگی وآموزشی
٣ . جلوگیری از تخصیص درآمدهای ملی – به ویژه نفت، گاز، پتروشیمی ومعادن دیگر به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ها ی نهادهای تبلیغی، اعانه ای و … که باید مستقل از دولت باشند، و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و بیمه های اجتماعی، گسترش تولید ملی، راه آهن و راه
سازی، انرژی های پاک ،نیو تکنولولوژی ها و حفظ زیست بوم کشورو ….
۴ . تقویت تعاونیهای تولید و توزیع و برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاریهای کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، با هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال موثر وسود آور مثل توریسم وکنترل رشد جمعیت کشور با برنامه های اموزشی وتشویقی و…
۵ . اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق به کاربستن اصول برنامه ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره ی رشته های گوناگون اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی، سپردن مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور به مجلس، و نظارت عمومی مستمر بر همه ی شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها؛ توسط نمایندگان مجلس و کنفدراسیون سراسری نمایندگان شوراها وسندیکاهای کارگران، کارمندان، کارکنان، فرهنگیان، بازنشستگان، دهقانان ونمایندگان مستقل وازاد سندیکاهای نویسندگان وخبرنگاران همه ی رسانه ها ی کشور
۶ . نظارت دولت ، نمایندگان تولید کنندگان، نمایندگان متخصصین دانشگاهی کشور در هر رشته تولیدی و یا حتا هر کالای تولید شده و نمایندگان رسانه ها بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و با کاهش تدریجی و برنامه ریزی شده ی سوبسید ها در جهت تقویت ابتکارات و حلاقیت تولید کننده گان ایرانی در رقابت با کالاهای جهانی، برای بالا بردن کیفیت کالای تولید شده و ورود موفقیت آمیز به تسخیر بخش هایی از بازار جهانی برای تقویت اقتصاد ملی ،و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات و جلو گیری از رانت خواری و در جا زدن صنعت ملی، مثل بلایی که در جمهوری اسلامی در صنعت خود رو سازی بر سر مردم ایران امده است.
۷ . جایگزینی درآمد نفت، گازو مواد خام دیگر معادن با درآمد مالیاتی و استفاده از درآمد نفت، گازو مواد خام معادن دیگر، برای توسعه ی زیر ساختها، حفظ و احیای منابع طبیعی و زیست بوم؛ و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی و تعیین میزان آن برپایه ی مالیات ستانیِ افزایشی، از درآمد و ثروت های افزوده با استفاده از تجربیات کشور های پیشرو ومدرن که از آهنگ رشد متوازن وهمه جانبه برخوردارهستند و امکانات رشد و رفاه بیشتری را برای همه ی مردمانشان فراهم کرده اند.؛ https://t.me/khabargar
٨ .

Khabargar – خبرگر, [۱۵.۰۷.۱۹ ۱۷:۳۳]
۱۳. رادیو و تلویزیون رسمی و برنامه ریزیِ آن، باید با نظارت موثر و مشارکت نمایندگان تشکلهای مستقل فرهنگی و هنری، اندیشمندان، هنرمندان و کارشناسان باشد. تمام رسانه های ایرانی ی ماهواره ای و اینترنتی بدون سانسور ودخالت خکومت در دستیابی مردم به برنامه های انها درکنار رسانه ی ملی و مردمی آزاد هستند. بودجه رسانه ی ملی از بودجه ی رسانه های آزاد ومستقل نباید بیشتر باشد. میانگین هزینه های تلویزیون ها ورادیوهای ماهواره ای ی آزاد ومستقل می تواند پایه بودجه انرا تعیین کند. • آزادیها و حقوق مردم
۱ . آزادی همه ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مطبوعاتی وبیگناه ، مثل زندانیانئ مربوط به شکایت های مهریه ؛ تجدید نظر و بررسی دوباره برتمام پرونده هایی که درخواست واخواهی دارند. با استقرار قوانین حقوق بشری تمام پرونده ها و جرایم مربوطه و تنبیهات به چهارچوب های حقوقی وقانونی با ضوابط رعایت حقوق بشر دوباره رسیدگی خواهد شد.
۲ . تلاش برای تحقق آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، شامل آزادی عقیده، بیان، قلم، مذهب، اندیشه و دگر باشی، اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز، احزاب، نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی و سندیکایی، مطبوعات، ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و آزادیهای اجتماعی از جمله حق انتخاب
پوشش و سبک زندگی و … ؛
٣ . آزاد، سالم و منصفانه بودن انتخابات به گونه ای که همه ی آحاد ملت و همه ی گرایشها و تشکلهای سیاسی، عقیدتی، قومی، دینی، زنان و … بتوانند در شرایط یکسان به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده، به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکلهای گوناگون، دیدگاهها و برنامه های خود را تبلیغ و در انتخابات شرکت
کنند؛ و بجز محدودیتهایی همچون سن قانونی، تابعیت ایرانی یا نداشتن سوء پیشینه ی موثر کیفری در جرائم عادی وکیفری که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد، هیچ محدودیت دیگری نباید در باره ی آنها اعمال شود.
تمامی روند انتخابات باید به طور کامل تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه ی نمایندگان احزاب، تشکلها و نامزدهای انتخاباتی و – درصورت لزوم – نهادهای بین المللی باشد.
۴ . افشا و محاکمه ی متجاوزان به حقوق ملت، کشتارگران، شکنجه گران و خشونت طلبان، غارتگران،رشوه خواران و مفسدان اقتصادی، پرونده سازان و طراحان برنامه های تلویزیونی که به تخریب شخصیت و حیثیت افراد پرداخته اند؛ با رعایت ضوابط حقوق بشری و بدون جکم اعدام و شکنجه
۵ . تشکیل کمیته ی حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی- عقیدتی همه ی روزهای پس از بهمن ۵۷، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های سیاسی و زنجیره ای، مخفی، ترورها و مشابه آن، همچنین ۱۸ تیر ۷۸، جنبش سبز ۸۸ و قیام دی ماه ۹۶ تا به روز براندازی جمهوری اسلامی، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاد این جنایت های هولناک، به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت، و اعاده ی حیثیت از قربانیان و پرداخت غرامت به خودشان وبازماندگان درگذشتگان
۶ . اعلام رسمی و تضمین بازگشت آزادانه و تامین امنیت هموطنان مهاجر سیاسی و اجتماعی به ایران، با نظارت دقیق سازمان ملل؛
۷ . دسترسی آزادانه به اطلاعات و جلوگیری ازهر گونه سانسور مطبوعات و آثار فرهنگی و هنری و فیلترینگ سایتهای سیاسی و عقیدتی؛
٨ . پیشگیری از گزینشهای عقیدتی، سیاسی و غیرتخصصی در امور استخدامی، آموزشی و … ؛
۹ . رعایت حقوق شهروندی شامل حق کار، تحصیل، ازدواج، سفر، اقامت و … برای همه از جمله دگراندیشان و باورمندان به ادیان و مذاهب و باور های گوناگون و … و جلوگیری از هر گونه دخالت در حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۱۰ . به رسمیت شناختن همه ی تشکلهای مردم نهادِ صنفی، سیاسی، فرهنگی، هنری و … و مشارکت نمایندگان تشکلها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آنها و لغو احکام ناعادلانه ی صادر شده برای فعالان این تشکلها؛
۱۱ .
مشارکت رسمی نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان در سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای مرتبط، از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش، و مدیران مدارس و تدوین کتابهای درسی؛ و نمایندگان سندیکاهای آزاد ومستقل سندیکاها و شورا های کارگری و کارمندی در تدوین قوانین کار ودستمزد ومزایا وضوابط شغلی در همه ی مراکز کار وتولید وخدمات و اعمال مدیریت مشارکتی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در مدیریت تمام نهاد های تصمیم گیرنده دولتی، تولیدی و خدماتی بزرگ کشور ( حضور نمایندگان راستین دولت، کارگران،دهقانان، و کارمندان)https://t.me/khabargar
۱۲

Khabargar – خبرگر, [۱۵.۰۷.۱۹ ۱۷:۳۳]
گزارش دهی منظم ( مثلا ماهیانه) از طریق همه ی رسانه های موجود به مردم ایران که چه منابع وچه معادنی در ایران وچود دارد و جدیدا کشف شده است، و اینکه این ثروت ملی در هر جای ایران که باشد به همه ی مردم ایران تعلق داردو همه سهم مساوی از تمام سود های جاصل از این معادن و منابع طبیعی دارند. وقتی مردمی بدانند مالک همه ی این سرزمین هستند، برای جفظ همه ی این منابع و بهره برداری از ان در تمام کشور با هم همکاری خواهند کرد. رعایت عدالت اطلاعاتی مانع از رشد رانت خواری و گسترش فساد میشود. وحدت ملی را تقویت میکند. پیشگیری از رشد سرمایه داری انحصاری تجاری وارد و ضادر کننده کالا وخدماتی که تولید و اقتصاد داخلی را متلاشی میکند. تقویت اقتصاد تولیدی و بخش خصوصی مولد بخصوص بخش بیو و نیوتکنولوژی ها و تولید انرژی های ارزان و بدون ضرر برای زیستبوم و کاهش سریع وابستگی به سوخت های فسیلی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛
۹ . جا به جایی یارانه ها از بخش های نامولدِ اقتصادی به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی، خدماتی، علمی وتکنیکی
۱۰ . توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو، خطوط آهن و شبکه ی اتوبوسرانی الکتریکی و هیبریدی
۱۱ . کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران، رانت خواران، دلالان و … و مهار تورم افسارگسیخته با حذف هزینه های نامولد و تشریفاتی و تبلیغاتی و … و کاهش سریع رشد جمعیت در مناطقی که رشد جمعیت توسط جمهوری اسلامی بی مهابا گسترش یافته است.
۱۲ . آموزش رایگان در همه ی سطوح تحصیلی، و اجباری بودن آن تا پایان دوره ی متوسطه؛
۱٣ . بهداشت رایگان و امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی، امنیت شغلی و بیمه ی بیکاری برای همه ی مردم؛
۱۴ . حل مشکل حاشیه نشینی و رفع پیامدهای زیانبار آن از طریق ارتقاء سطح زندگی، آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک؛
۱۵ . تلاش برای از میان بردن آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، فحشاء، سو استفاده و آزار جنسی در محیطهای کارو زندگی، دزدی، خودکشی و … که از پیامدهای فقر و بیکاری است، از طریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛ جلوگیری از کار افراد زیر ۱۸ سال وتحصیل اجباری همه ی انها .
۱۶ . حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و قراردادهای سفید امضا و پیمانکاری واسطه ای، اجاره دادن کارگران، تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران، تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمهی بیکاری و … ؛
۱۷ . حمایت از کشاورزان و دامداران با راهنمایی انها برای تشکیل تعاونی های تولید وکار در منطقه خودشان، اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه ی محصولات تولیدی کشاورزان و دامداران؛ برقراری رابطه ی مستقیم میان تولیدکننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ از جمله بازگشایی تمام شرکت های تعاونی تولید وخرید وفروش شهرو روستا و برقراری ارتباط مستقیم تعاونی های مصرف کارگران وکارمندان سراسر کشور با تمام تعاونی های شهر وروستا و شورهای روستایی با نمایندگان سندیکاهای کارگری وکارمندی و برقراری رابطه تهاتری بین تعاونی های کارگری و کارمندی و روستایی با هم در مرکزیت شرکت های تعاونی شهر وروستاهای سراسر کشور، که برای همیشه رانت خواری، انحصار خریدو فروش وفساد دلالی را ریشه کن میکند. استفاده از امکانات اینتنتی برای بازار یابی تمام کالا ها توسط تعاونی های شهر وروستا هزینه های خرید وفروش و انبارداری وفروشگاه داری را به پایین ترین قیمت می رساند. مثل وجود شرکت های اینترنتی ای بای و آمازون در همه ی دنیای آزاد. ایجاد سیلو و تأمین فنآوری آبیاری و بذر و کودِ طبیعی و ماشین آلات کشاورزی توسط دولت و با حضور نمایندگان بخش های مختلف تخصصی دهقانان وفرزندان باسواد و متخصصان دانشگاهی در امور کشاورزی با استفاده از اخرین اطلاعات جهانی اینترنتی در همه ی این امور.
۱٨ . تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه های تولید توسط دولت و ارائه مشوقهایی مانند تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی، مشاوره های فنی و علمی و … ؛ https://t.me/khabargar
۱۹
https://t.me/khabargarب

Khabargar – خبرگر, [۱۵.۰۷.۱۹ ۱۹:۵۶]
. تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگیِ میهنمان و رفع محدودیتهای اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۲۰ . جلوگیری از بهره برداری نابخردانه از منابع کشور و تخریب محیط زیست؛

هم میهنان
جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران بار دیگر همه ی مبارزان راه آزادی مردم ایران را فرا می خواند تا ضمن یکپارچه کردن صفوف خود به تدوین برنامه ای حداقلی بپردازند و آن را در معرض نقد و گفتگو با دیگر نیروها قرار دهند تا در مراحل بعدی امکان جمعبندی و تهیه ی برنامه ای مشترک برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک ومدرن فراهم شود. برقرار باد اتحاد فراگیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق دموکراتیک
جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران با توجه به مفاد برنامه پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران برنامه پیشنهادی خود را برای همفکری برای آینده ی نزدیک در ایران به هم میهنان آزادیخواه ارائه مینماید. تیر ۹۸ https://t.me/khabargar

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خبر
✅ کینه و خصومت تا کجا؟ نقاشی شجریان را قطع کردند و جای‌اش گچ ریختند

  تندیس چوبی محمدرضا شجریان در پارک مشهد قطع شد «احمدرضا نبی‌زاده»، هنرمندی مشهدی که پس از فوت «محمدرضا شجریان»، کار حکاکی تصویر این استاد نامی آواز ایران را بر روی تنه درختی قطع شده در «پارک ملت» مشهد آغاز کرده بود، روز پنجم آبان ۱۳۹۹ در صفحه اینستاگرامش با …

خبر
۴ نوکیش مسیحی به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

روز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ بیدادگاه ضدانقلاب تهران، به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای ۴ نوکیش مسیحی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، …

خبر
♦️زجر دادن و عدم رسیدگی پزشکی به پویا قبادی در زندان تهران بزرگ♦️

خبرهای رسیده حاکی از زجر دادن و عدم رسیدگی پزشکی به پویا قبادی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ است. ۲آبان ۹۹، پویا قبادی بیش از ۲ ماه است که از درد دندان رنج می برد. پیش از این در اوایل شهریورماه ۹۹، امین وزیری به این زندانی سیاسی …

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: