جنبش همبستگی دستگیری غیر قانونی سندیکالیست های صنایع ملی فولاد خوزستان وایران را غیر قانونی دانسته وآنرا بر خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و اتحادیه های جهانی کارگری می داند. با توجه به حضور نماینده گان حکومت ولایتفقیه در نهاد های جهانی ، این حکومت موظف است که مطابق اساسنامه ها ومرامنامه ها ومصوبات این نهاد ها کارگند. لذا دستگیری غیر قانونی کارگران صنایع فولاد اهواز بر خلاف تمام مقررات جهانی وحقوق بشری است. لذا محکوم است. به همین دلیل خواهان ازادی سریع و بی قید وشرط این کارگران هستیم. از کارگران وهمه مزد بگیران ایران می خواهیم به صورت یک نهاد فدراسیونی سراسری در امده و برای ازادی این کارگران اهوازی وهمه مزد بگیران زندانی بیگناه ، بخصوص  کارگران ومعلمان سندیکالیست بیشترین تلاش خود را بکنند. همچنین از نهاد های جهانی کارگری و سازمان جهانی کار خواهان پیگیری ازادی این یونیونیست های زندانی هستیم.  کارگران جهان ما را در راه ازادی کارگران زندانی ایرانی یاری کنید.

  جمبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه.

2/ march /2018

کارگران سندیکالیست گروه ملی صنایع فولاد ایران آزاد باید گردند

1-فرهاد اکبریان

2-مرتضی اکبریان

3-میثم علی قنواتی

4-امین مؤمن پور

5-حسین نیسی

6-باقردلفی

7-تقی حسن زاده

8-هادی عفراوی

9-مهدی عادل زاده

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بعد از ظهر امروز جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازوخانواده های بازداشت شده گان ، در پی آگاهی از بازداشت همکاران خود که دیشب رخ داده بود بدنبال تجمع در مقابل مصلای اهواز، بعد از ظهر امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل دادگستری مرکزی این شهر زدند و خواهان آزادی همکاران بازداشتی خود شدند.

 

بنا بر این گزارش، بدنبال این تجمع مسئولین دادگستری به کارگران تجمع اعلام کرده اند همکاران بازداشتی آنها را فردا برای تعیین تکلیف به شعبه 12 دادگاه انقلاب اعزام خواهند کرد.

بنا بر اظهار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، کارفرما و مسئولین امنیتی این شهر با این دستگیریها در پی آن هستند تا نوک پیکان خواست کارگران را از روی مطالبات معوقه آنان به بازداشت همکارانشان معطوف کنند و با مشروط کردن آزادی کارگران بازداشتی  به بازگشت بکار کارگران، اعتصاب آنها را بدون پرداخت مطالباتشان در هم بشکنند.

 به همین دلیل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند از فردا صبح اعتراضات خود را تشدید و در حمایت از همکارانشان در محل این شعبه دادگاه حاضر خواهند شد و تا زمان دریافت مطالباتشان به اعتصاب خود پایان نخواهند داد.

لازم به یاداوری است شب گذشته مامورین اطلاعات نیروی انتظامی اقدام به بازداشت بیش از ده نفر از کارگران گروه ملی صنعتی اهواز کردند و تا بعد از ظهر امروز تلاش زیادی از سوی عوامل کارفرما و مسئولین امنیتی اهواز بکار گرفته شد تا همکاران این کارگران از بازداشت آنان مطلع نشوند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه :

کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی اهواز فورا باید آزاد شوند

بعد از نهمین روز از اعتصابات و تجمعات و تظاهرات های خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های چند ماهه خود توسط کارفرمای قلدر و زورگو که مورد حمایت بی دریغ کل دستگاههای سرکوبگر حکومتی می باشد، شب دهم اسفند نیروهای امنیتی با هجوم به منازل کارگران معترض و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده ها و مخصوصا کودکان، 10 نفر از آنان را بازداشت کرده اند که اسامی 9 نفر از آنان فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمن پور،نیسی، باقر دلفی، تقی حسن زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل زاده می باشد.

این بازداشت ها با دستور دادستانی اهواز صورت گرفته و علاوه بر کارگران بازداشت شده، نیروی انتظامی از طریق تماس تلفنی آدرس منازل تعداد زیادی از دیگر کارگران را خواسته اند.

تمامی دستگاههای قضائی، امنیتی و حکومتی نزدیک به چهل سال است که در دفاع از کارفرمایان قلدر بر سر کارگران می ریزند و به شدیدترین شیوه های قرون وسطائی سرکوب می کنند. اطمینان از به همراه داشتن حمایتهای دستگاههای حکومتی، کارفرمایان را تا حد اقدام به ضرب و شتم و تشکیل گروه ها و باندهای قمه کش جهت لت و پاره کردن و حتی کشتن فعالین کارگران معترض گستاخ کرده است.

شرایط مشقتبار امروز کارگران ایران بی تردید حاصل همدستی همه دستگاههای سرکوبگر دولتی با کارفرمایان مفتخور و درنده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار ضمن دفاع قاطعانه از مبارزات همه کارگران ایران، بویژه مبارزات شجاعانه کارگران گروه ملی صنعتی اهواز خواهان آزادی فوری کارگران بازداشت شده و پایان دادن به هر گونه تعقیب و ایجاد رعب و وحشت جهت مرعوب کردن کارگران از پیگیری مطالبات خود است و از همه کارگران ایران، بخصوص کارگران گروه ملی صنعتی اهواز و خانواده های آنان می خواهد که وسیعا و متحدانه به سرکوب کارگران این مجتمع اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری یازداشت شدگان گردند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه     11/12/1396

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :

بازداشت و زندانی کردن کارگران گروه ملی صنعت فولاد اهواز را محکوم می کنیم

بر اساس آخرین خبرهایی که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده شب گذشته مامورین اطلاعات نیروی انتظامی اقدام به بازداشت بیش از ده نفر از کارگران گروه ملی صنعتی اهواز کردند و تا بعد از ظهر امروز تلاش زیادی از سوی عوامل کارفرما و مسئولین امنیتی اهواز به کار گرفته شد تا همکاران این کارگران از بازداشت آنان مطلع نشوند. اسامی 9 نفر از این کارگران به شرح زیر است: – فرهاد اکبریان – مرتضی اکبریان-  میثم علی قنواتی-  امین مؤمن پور- حسین نیسی – باقردلفی – تقی حسن زاده – هادی عفراوی – مهدی عادل زاده.

بازداشت کارگران فولاد خوزستان در حالی صورت می گیرد که 9 روز از اعتصاب این کارگران برای به دست آوردن خواسته های شان می گذرد. اما مسئولین مربوطه به جای پاسخگویی به خواسته های بر حق کارگران، آنها را مرتب تهدید نموده اند. اکنون نیز برای خاموش کردن صدای حق طلبانه شان، جمعی از آنها را دستگیر کرده تا وادار به سکوت و عقب نشینی از نان بخور و نمیرشان شوند. کارگران فولاد اهواز در شرایط بسیار بحرانی اقتصادی، مورد تهدید و دستگیری قرار دارند. بی شک موفقیت این کارگران بستگی به حمایت همه جانبه دیگر بخش های کارگران ایران دارد.

ما ضمن حمایت از این کارگران و خواسته ها و مطالبات انسانی شان، خواستار آزادی بدون قید و شرط همه کارگران زندانی فولاد اهواز هستیم. با اتحاد و همبستگی از اعمال خشونت پلیسی علیه کارگران جلوگیری کنیم. جای کارگران در زندان نیست!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 11 اسفند 1396

کانون مدافعان حقوق کارگر:

محکومیت بازداشت  ده کارگر گروه ملی صنعتی اهواز

دهم اسفند، بار دیگر حق خواهی کارگران با دستگیری و بازداشت پاسخ داده شد.  ده کارگر گروه ملی صنعتی اهواز با دستور دادستانی اهواز، در منازلشان به شکل خشونت باری بازداشت شدند و فرزندان این کارگران شاهد دستگیری پدرانشان بودند، پدرانی که ماه ها، بدون حقوق با دست‌های خالی از سرکار به خانه بازمی‌گشتند.

فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمن پور، حسین نیسی، باقر دلفی، تقی حسن زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل زاده از جمله بازداشت شدگان هستند.

دادستانی اهواز به جای بازداشت کارفرمای این واحد  تولیدی به خاطر آنکه ماه ها حق و حقوق کارگران را پرداخت نکرده با چنین اقدامی نشان داد که مدافع سرمایه داران متخلف است و کارگران نیز که از مسوولان ناامید شده اند، همکاران خود را تنها نگذاشتند؛ جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به حمایت از همکارانشان در مقابل دادگستری مرکزی اهواز دست به تجمع زدند و خواست آزادی آنان نیز به سایر خواسته های آنان افزوده شد.

آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران بازداشتی، پرداخت دستمزدهای معوقه و مجازات کسانی که دستمزد ماه ها کار کارگران را به یغما می برند، تنها راه حل پایان مشکلات کارگران گروه صنعتی اهواز است.

کانون مدافعان هرگونه نگاه امنیتی به حق خواهی کارگران و بازداشت کارگران معترض را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری کارگران بازداشتی است.

کانون مدافعان حقوق کارگر     11/12/1396

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: