روز شمار اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۶

گزارش

روزشماراعتراضات کارگری اردیبهشت ماه۱۳۹۶*

۱اردیبهشت:

۱- تجمع دستفروشان سنندج در اعتراض به تغییر وکاهش ساعت کسب وکار مقابل شهرداری!**

۲اردیبهشت:

۲- تجمع اعتراضی کارگران سد چم شیرگچساران نسبت به بیکاری وعدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری!

۳- تجمع اعتراضی سراسری آموزشیاران نهضت سوادآموزی نسبت به سطح نازل حقوق و بلاتکلیفی استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش!

۴- اعتراض رسانه ای کارگران شرکت نفت از عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف واختیارات وزارت نفت!

۳اردیبهشت:

۵- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه‌های قزوین مقابل استانداری همزمان با سفر روحانی!

۶- تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی!

۷- اعتصاب کارگران شهرداری طبس دراعتراض به عدم پرداخت ۲ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر!

۸- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آونگان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان صدا وسیمای استان مرکزی!

۹- ادامه تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرتهران،امروزمقابل مجلس!

۱۰- تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس!

۱۱- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته برق منطقه‌ای تهران مقابل اداره کل تعاون استان تهران!

۱۲- اعتصاب وتجمع  رانندگان نفتکش کرمان مقابل شرکت نفت!

۴اردیبهشت:

۱۳- تجمع کارگران کاشی سهیل میبد در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی،عدم پرداخت مطالبات وخانه کارگرمقابل فرمانداری!

۱۴- تجمع اعتراضی دوباره بازنشستگان صنعت فولاد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد

۱۵شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ اینبار مقابل استانداری وفرمانداری سمنان!

۱۶- اعتراض آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل ساختمان نهضت سواد آموزی ادامه یافت!

۶اردیبهشت:

۱۷- اعتصاب اپراتورهای تاکسی تلفنی بیسیم سامانه ۱۳۳شهرداری تهران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!

تجمع۱۵۰۰راننده تاکسی بیسم در اعتراض به تعطیلی سامانه وبیکارشدن مقابل تعاونی تاکسیرانی!

۱۸- اعتصاب کارگران کشتارگاه دام وطیور ایرانشهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وسطح پایین حقوق!

۱۹- اعتراض کارگران شرکت پیمانکاری پتروصنعت جنوب در فاز ۱۲ پارس جنوبی نسبت به کارکردن بدون قرارداد؟

۲۰- کارگران شرکتی  مخابرات مشهد در راه دست یابی به خواستشان مبنی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رفع تبعیض!

۹اردیبهشت:

۲۱- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد مقابل اداره کار استان اصفهان!

۲۲- تجمع رانندگان نفت کش های جاده ای سراسرکشور دراعتراض به کامیون های بی کیفیت و گران مقابل مجتمع صنعتی ماموت!

۲۳- اعتراض کارگران شاغل در فاز ۱۳ عسلویه نسبت به وضعیت نامناسب سرویس‌ بهداشتی استراحتگاه کارگران!

۱۰اردیبهشت:

۲۴- تجمع کارگران بازنشسته صنعت فولاد برای دومین روزمتوالی مقابل اداره کاراستان اصفهان!

۲۵- تجمع اعتراضی کارگران فصلی بیکارشده بخش کشاورزی مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه!-

۲۶- دومین روزتجمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!

۱۱اردیبهشت:

۲۷- تجمع اعتراضی دوباره کارگران اخراجی طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجارنسبت به توخالی درآمدن وعده هامقابل استانداری ایلام!

۲۸- تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه قند ممسنی  نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری فارس!

۲۹- تجمع اعتراضی۵۰۰ کارگربازنشسته شرکت فولاد خوزستان نسبت به شرکت بیمه ای طرف قرارداد!

۳۰- تجمع اعتراضی کارگران سهام دار معدن کرومیت اسفندقه مقابل ساختمان اداره کل بازرسی استان کرمان!

۳۱- تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده جایگاه‌های سوخت بدنبال خصوصی سازی مقابل وزارت نفت!

۳۲- تجمع اعتراضی  صدها کارگران ذوب آهن اصفهان!

۱۲اردیبهشت:

۳۳- تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم و پیگیری طرح همسانسازی مقابل مجلس!

۳۴- تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی سراسرکشور مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای باری دیگر!

۳۵- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فرو آلیاژ ازنا مقابل کارخانه!

۳۶- تجمع اعتراضی کارگران هلدینگ توسعه نیشکروصنایع جانبی دراداره تامین اجتماعی اهواز!

۱۳اردیبهشت:

۳۷- تجمع کارگران کارخانه فرش پارس دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق و۲سال عیدی برای دومین روزمتوالی!

۳۸- تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی زابل نسبت به عدم پرداخت۴ماه حقوق ومطالبات ۵ساله مقابل استانداری سیستان و بلوچستان!

۳۹- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق!

۴۰- تجمع  روزانه متقاضیان کار روستاهای اطراف اهواز مقابل مجتمع کشت وصنعت نیشکر دهخدا‌!

۱۴اردیبهشت:

۴۱-  تجمع معدنچیان معترض و خانواده کارگران محبوس همزمان با جلسه ستاد بحران

۴۲- دومین روز اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه فولاد خراسان!

۴۳- گزارشی از اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه در دفاع از کارگران بخش پیمانکار

۴۴- تجمع اعتراضی کارگران کشتی سازی بحرگستر هرمز در بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ۲ماه حقوق!

۱۵اردیبهشت:

۴۵- حمله یگان ویژه به کارگران وخانواده های کارگران گرفتار در معدن زمستان یورت شمال غربی!

۴۶- خانواده های کارگران جان باخته معدن آزادشهر خواهان استعفای مسئولین اداره کاراستان گلستان شدند!

۱۶اردیبهشت:

۴۷- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه گداختار اراک نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری مرکزی!

۴۸- گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اعتصاب و اعتراض هفته گذشته کارگران ذوب آهن اصفهان

۴۹- تجمع حمایتی فرهنگیان و فعالین در حمایت از اسماعیل عبدی در ششمین روز اعتصاب غذا

۱۷اردیبهشت:

۵۰-  تجمع اعتراضی کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس نسبت به نادیده انگاشتن اصول ایمنی و سوء مدیریت!

۵۱- اعتصاب کارگران قسمت روباز معدن کوشک بافق دراعتراض به عدم افزایش حقوق!

۵۲- راهپیمایی وتجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت مغان نسبت به عدم پرداخت ۳ماه حقوق،حق اضافه کاری وسنوات !

۵۳- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه  پی وی سی سمنان برای دومین روزمتوالی!

۵۴- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه برفاب دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!

۵۵- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار!

۵۶- اعتصاب کارگران میدان تره بار خیابان کرمان!

۱۸اردیبهشت:

۵۷- ششمین روزتجمع کارگران معادن البرز شرقی دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبرای ایمنی کار!

۵۸- تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قودراعتراض به عدم پرداخت۲ماه حقوق وعیدی مقابل وزارت کار!

۵۹- تجمع اعتراضی کارگران شناورهای لایه‌روبی بندر امام  نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه وبلاتکلیفی قراردادکاری مقابل استانداری خوزستان!

اخراج از کار نماینده کارگران بدلیل پیگیری حق و حقوق کارگران!

 

۶۰- گزارش ارسالی یک کارگر از اعتراضات کارگری در مراسم فرمایشی خانه کارگر به مناسبت اول ماه مه در شهر رشت

۱۹اردیبهشت:

۶۱- سومین روز تجمع اعتراضی  وتحریم غذا کارگران فاز ۱۲ کنگان نسبت به نداشتن قراردادکاری،کاهش حقوق و شرایط کاری وزیستی!

۶۲- تجمع کارگران بیکارشده جایگاه‌های سوخت اینبارمقابل شرکت ملی پالایش نفت!

۶۳- ازسرگیری تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی دوباره مقابل وزارت آموزش و پرورش

۶۴- تجمع کارگران سهامدار معدن اسفندقه مقابل فرمانداری ارزوئیه برای دومین روزمتوالی!

۲۰اردیبهشت:

۶۵-  اعتصاب کارگران خدمات شهری شهرداری سیرجان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ودیگرمطالباتشان!

۶۶- تجمع کارگران اخراجی کارخانه کاشی جم بروجرد برای بازگشت بکارمقابل فرمانداری!

۲۱اردیبهشت:

۶۷- گزارشاتی درباره اعتصاب کارگران بخش صنعتی مجتمع کشت‌و صنعت نیشکر هفت تپه

اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب ۶۰۰ کارگر نیشکرهفت تپه

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به نصب دوربین مدار بسته در محل کارشان

۶۸- تجمع اعتراضی کارگران یکی از شرکتهای نفتی نسبت به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت ۴ ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری مهران!

۲۳اردیبهشت:

۶۹- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری هشترود مقابل ساختمان شورای شهردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودوسال عیدی!

۷۰- سومین روزتجمع کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره برای کار!

۷۱- شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلواینبار مقابل استانداری اصفهان!

۷۲- اعتراض رسانه ای کارکنان شرکتی مخابرات برای دست یابی به مطالباتشان!

۲۴اردیبهشت:

۷۳- تجمع کارگران کارخانه فولاد شادگان وجوانان متقاضی کارشهرشادگان همزمان با مراسم افتتاحییه!

۷۴- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران فاز ۱۲ کنگان نسبت به کاهش دستمزد!

پیوستن آتش نشانان به جمع این کارگران معترض!

۷۵- تجمعات اعتراضی کارگران پست های فشار قوی برق سراسر کشور درتهران!

۷۶- تجمع اعتراضی دوباره بازنشستگان صنایع فولاد نسبت به واگذاری بیمه درمانی مقابل شرکت!

۷۷- اعتراض رسانه ای کارگران پایانه مسافربری زاهدان نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دیگر وعدم تبدیل وضعیت!

۲۵اردیبهشت:

۷۸- تجمع کارکنان موسسه ثامن الحجج دراعتراض به بیکاری و برای بازگشت بکارمقابل بانک مرکزی!

۲۶اردیبهشت:

۷۹- تجمع اعتراضی کارگران سها سرام نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری اردکان برای چندمین بار!

۸۰- تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری راه آهن جمهوری اسلامی نسبت به عدم پرداخت حقوق فروردین ماه مقابل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء!

۲۷اردیبهشت:

۸۱- تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل کارخانه وفرمانداری شوش!

۳۱اردیبهشت:

۸۲- ششمین روز اعتصاب کارگران کارخانه آذرآب دراعترض به عدم پرداخت ۳ماه حقوق ومطالبات دیگر!

۸۳- تجمع دوباره کارگران روغن نباتی قو مقابل وزارت کاربرای بازگشایی کارخانه واعتراض به عدم پرداخت۳ماه حقوق ،عیدی وحق سنوات!

 

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گزارش
نان در شهرهای آذربایجان غربی و شرقی بویژه شهرهای تبریز و ارومیه کمیاب شد.

نان در شهرهای آذربایجان غربی و شرقی بویژه شهرهای تبریز و ارومیه کمیاب شد. ◾️ سه شنبه ۱۵ مهرماه ، نانوایی‌ها نان را با قیمت بالا به مصرف کننده عرضه می کنند. صف های طولانی برای خرید نان شکل گرفته و ساعت کار نانوایی‌ها محدو شده است. مردم از قحطی …

گزارش
ارومیه؛ صدور حکم قطع چهار انگشت دست راست برای یک مرد زندانی

  🔸بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک مرد زندانی به نام آرش علی‌اکبری از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگاه ارومیه به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده است. 🔸طبق دادنامه‌ای که به روئیت شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است آرش علی‌اکبری فرزند …

گزارش
جانباختن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی بانه

  ◾️ شنبه ۱۲ مهرماه ، مطابق خبری که به کولبر نیوز رسیده است، نیروهای هنگ مرزی رژیم در بانه بسوی دسته ای از کولبران تیراندازی کردند. براثر این حمله کولبری با هویت « هیوا زارعی» اهل سردشت جان باخت. باوجود اعتراضات گسترده اما قتل و کشتار کولبران توسط نیروهای …

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: