سالگرد کشتار مردم کردستان در مرداد سال ۵۸ بدستور شخص خمینی

شاهد علوی
۱- آمار زندانیان سیاسی ایران نشان میدهد که تعداد زیادی از آنها از كردستان هستند و امروز چهل و یکمین سالگرد فرمان خمینی برای حملە بە كردستان است، ٢٨ مرداد ١٣٥٨ است. همین دو فاكت كافی است تا ثابت شود سیاست ۴۱ سالە رژیم در كردستان شكست خوردە، تا ثابت شود كە كردستان پیشرو مبارزە علیە ارتجاع مذهبی است، كە كردستان سنگر آزادی ایران است

‏٢-فرمان جهادوار ٤۱ سال پیش خمینی برای حملە بە كردستان بر مبنای شایعاتی بود كە امروزە فیك نیوز نامیدە میشود! واقعیت آن بود كە كردستان می بایست سركوب میشد چرا كە راهی متفاوت از خمینی و انقلاب اسلامی در پیش گرفتە بود. انقلاب در كردستان از جنس دیگری بود.نمونەاش: تحریم رفراندومی كذایی!

‏٣-كوردها رفراندوم جمهوری اسلامی را نادمكراتیك نامیدە بودند و در آن شركت نكردند. عوضش، چندماە بعد بە جای یك آخوند، قاسملو را بە عنوان نمایندە خود در مجلس تدوین قانون اساسی انتخاب كردەبودند، یك چهرە دمكرات و سكولار كە هیچ سنخیتی با دارودستە خمینی نداشت كە متاسفانە آن زمان در بقیە مناطق ایران مردم بە آنها رو كردە بودند.

‏٤-در فاصلە ١٣روزە انتخاب قاسملو و اعلام نام او توسط وزارت كشور تا فرمان حملە خمینی ، از یكسو چمران برای برافروختن جنگی هرچند كوچك بە كردستان رفت و از دیگرسو، صادق قطب زادە در رادیو تلویزیون بمباران فیك نیوز كردستان را آغاز كرد. دەها خبر دروغ در صدها بولتن خبری طی چند روز علیە كردستان پخش شد تا افكار عمومی برای فتوای خمینی آمادە شود. با این بسترسازی و درحالی كە كردستان كاملا آرام بود چمران استارت جنگی ساختگی را در پاوە زد.

٥- بە غیر از ارتش و سپاە و ژاندرمری كە مستقیما از خمینی فرمان گرفتە بودند دەها هزار داوطلب از سراسر ایران بە كردستان حملەور شدند تا امام و اسلام و انقلاب را نجات دهند و نگذارند كردستان مانع ظهور امام زمان شود. یكی از این وحوش قاسم سلیمانی بود. یك لات زورخانەای كە هیچ سابقە انقلابی و مبارزاتی نداشت و حتی در روزهای انقلاب در تظاهرات كرمان هم جایی دیدە نشدە بود، حالا یك شبە اسلامی و انقلابی شدە بود و میرفت تا از كرمان تا مهاباد بە مردم درس انقلابی گری دهد!

٦- روزنامە آیندگان كە تحركات مشكوك چمران را پوشش میداد چند روز قبل از حملە بستە شد. رادیوتلویزیون جمهوری اسلامی تنها منبع خبری مردم ایران و جهان در مورد جنگ كردستان بود. اعدامهای وحشیانە خلخالی عادی جلوە دادە میشد اما مقاومت مردم كردستان را سربریدن می نامیدند، ادعایی دروغین كە هیچگاە سندی یا شاهدی برای آن ارائە مشد اما برای چندین سال در خاطرە عمومی مردم ایران ثبت شد كە كوردها سر می برند!

٧- ذكر یك نمونە از اخبار دروغ:

دکتر داریوش رشوند سرداری که در کردستان توسط خلخالی پس از یک دادگاهی چند دقیقەای اعدام شده بود، اهل تهران بود و هنوز همسر و خانوادەاش در تهران زندگی می کنند.

دکتر رشوند دو روز پس از حملە در ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ صرفاً برای کمک به مجروحان به کردستان رفتە بود. همکارانش در بیمارستان لقمان الدوله تهران تعریف می کردند که دکتر رشوند انسان نوع دوست و پزشک فداکاری بود. در جریان تظاهرات روزهای انقلاب در تهران، دکتر رشوند همیشه در بیمارستان و حتی در منزل خودش هم برای مداوای زخمیها آماده بود

خلخالی با وقاحت در اینمورد میگوید:
يكي از افراد جالب توجهی كه در اين جريانات بازداشت شد دكتری بود به نام دكتر ابوالقاسم رشوند سرداری، اهل قلهك كه به هيچوجه زبان كردی را نميدانست.
وی اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دمكرات و تجزيه كردستان است و در جريان حوادث پاوه مسلحانه جنگيده و داروی لازم را كە مورد نياز افراد زخمی دموكرات بود، از بيمارستان سرقت كرده است.
حاكم شرع سپس افزود دكتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران را داده بود”

او برای توجیه حکم صادره خود در مصاحبه دیگری مدعی شد که دکتر دستور مثله کردن پاسداران مجروح را داده است و اضافه نمود که
”او دستور داده بود، آلت تناسلی بعضی از پاسداران را ببرند و در دهان آنان فرو کنند”!

چنین صحنەهای فجیعی تنها به ذهن یک بیمار جنسی خطور میکند.
هرگز هیچ شاهدی، عکسی، مدرکی که حتی به صورت ساختگی هم، چنین ادعاهای سخیفی را بخواهد ثابت کند ارائە نشد.

٨-پس از اعلام خبر مرگ دکتر رشوند، همه کارکنان و پزشکان بیمارستان لقمان الدوله اعتصاب کردند. همسر ایشان بلیط او را در اختیار خبرگزاریها قرار داد که نشان میداد دکتر رشوند دقیقا دو روز پس از آغاز درگیری ها، از تهران به کردستان رفته بود.
آن روزها اما این اعتراضات انعكاسی نداشت. ادعاهای حاکم شرع منصوب امام کاملا معتبر بود.

تمامی این جنایات كە بە اشكال مختلف در ۴۱ سال گذشتە تكرار شدە خللی در ارادە مردم كردستان ایجاد نكرد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: