شورای اسلامی حضور نفوذی های اطلاعات را تبلیغ می کند.

رسوایی عدم استقبال از شوراهای اسلامی کارفرمایی در شرکت واحد کار را به جایی رساند که اعضای شورای اسلامی کارفرمایی شرکت واحد حضور ماموران نفوذی اطلاعات را در حمایت از انتصخابات شورا های فرمایشی را برای خود امتیازی به حساب می اورد. در پی ادامه درگیری های لفظی و تلگرامی بین سندیکای کارگران شرکت واحد و شورای اسلامی حکومتی این مطالب در حال رد و بدل شدن است. سطح بالای اهمیت دخالت توده ها به صورت اگاهانه در امور خود را از مجموع این جر و بحث ها می توان بیرون کشید.  اتهام زنی های شورایی ها در پی ضعف اسنادی و شواهد قانونی ، و عملکرد ضد کارگری انها  کار را به جایی رسانده است که حضورو تاثیر سندیکایی ها در بین کارگران را نمی توانند کتمان کنند. کار انقدر بیخ پیدا کرده است که مجبور شدند تعدادی از نفوذی های اطلاعات را که درسندیکای  شرکت واحد توانسته بودند بخرند ، به میدان بیاورند ، تا از وجهه حضور آنها برای فریب کارگران جوان ونا آگاه  سو استفاده کنند.  و

به نمونه هایی از این جدل تلگرامی نظری بیاندازیم.

همکاران گرامی توجه داشته باشید:
از زمان ایجاد شورا در شرکت واحد کارگران و رانندگان از حقوق خود دور بوده اند اگر کمی دقت کنیم درخواهیم یافت که هر آنچه از مزایا و دستمزد افزایش یافته قبل از ایجاد شورا پیش از سال هفتاد بوده است که بیشتر مزایای فوق با پیمان های دسته جمعی سندیکای وقت در دهه های ۵۰ و ۶۰ بدست آمده ولی متاسفانه پس از تشکیل شورای اسلامی کار و به حاشیه راندن سندیکا برای چندین سال نه تنها افزایش دستمزد و مزایا و عدم اعمال طرح طبقه بندی مشاغل بلکه بسیاری از توافقات قبلی که حاصل تلاش چندین ساله سندیکا بود را با همراهی مدیریت از کارگران گرفتند مانند کت و شلوار که در پیمان دسته جمعی دو دست بهترین پارچه و هزینه دوخت یک دست بوده است ولی می دانیم که سالهاست کارفرما فقط یک دست کت و شلوار به کارگر می دهد و این به اصطلاع نماینده فقط سکوت پیشه کرد مانند ده ها مورد دیگر که اگر بخواهیم لیست کنیم مثنوی هفتاد من میشود. و اما در ده سال گذشته نیز باز این سندیکا بود که با حمایت و اعتماد شما عزیزان باعث افزایش مزد، بن کارت شهروند، کمک هزینه مسکن و یک وعده صبحانه و از همه ملموس تر کمک خرید مسکن بود.

شورا فقط وفقط بدنبال سود فردی خود و همراهی با مدیریت است. اعضای شورا باید در مشاغل خود اشتغال داشته باشند و برای فعالیت شورایی طی ساعاتی که توافق اعضا و متن ماده ۲۲ قانون شوراها باید در شورا حضور داشته باشند درصورتی که اعضای شورای بدون اینکه کاریی در شغل اصلی داشته باشند حقوق ۱۲ساعتی در روز میگیرند واین بجز وام و امکانات دیگر است که کارفرما در اختیار ایشان قرار می دهد.

کارگران و رانندگان گرامی تنها نهادی که بدون هیچ منتی و چشم داشتی بدنبال حقوق کارگر است و از هیچ خسارت و صدمه ای نمی هراسد سندیکا است که اعضای آن سالها اخراج و در برخی موارد زندان را هم به جان خریده اند تا کارگران به حقوق قانونی خود دست یابند.

بنابراین با اتحاد وعدم شرکت در انتخابات انتصابی شورا و یا با ابطال آرا با یک ضربدر بزرگ در برگه رای یک بار دیگر به مدیریت و اداره کاراستان اعلام می کنیم شورا نماینده کارگران ورانندگان نیست بلکه نماینده کارفرما می باشد.

 

💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.

اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @pvsyndica بفرستید.

t.me/vahedsyndica

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
تماس با سندیکا و ارسال اخبار و تصاویر @pvsyndica
شورای شرکت واحد عوامل اطلاعات را سران سندیکا می خواند.  ببینید چقدر کم اورده اند. [Forwarded from شورای شرکت واحد]

عکس ها را از تلگرام شورای اسلامی شرکت واحد منتشر کردیم. کارگران قدیمی و سندیکالیستهای شرکت واحد بیایند ودر این عکس های شورایی ها سران سندیکا را نشان دهند لطفا.
سران واقعی تشکیلات سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در حال حاضر شاغل و دارای اعتبار از سوی مجمع کارکنان شرکت واحد با تعداد 800 نفر از کارگران در دفتر صنف خبازان در حسن آباد در سال 83 انتخاب گردیدند امروز در محل رای گیری سامانه 6 حضور پیدا کردند و از عملکرد دو دوره اخیر شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه دفاع نمودند و کارگران را به شرکت کردن در انتخابات تشویق نمودند
@shorayevahed

عکس های این افراد را هم منتشر کرده است در سامانه مربوطه ودر دفاع از مدیریت دزد وغارتگر شرکت واحد

وشورا6واعتیادوشورا

 

آقایان منصور حیات غیبی، سعید ترابیان و حسن میرزایی در محل اخذ رای کارگران سامانه 6 حضور یافتند
@shorayevahed

شورا دست به دامان دروغ های زیادی شد. وخواست تا دوغ ودوشاب را باهم قاطی کند. دو نفر اول که قبلا هم برای کارگران افشا شدند. ماموران اطلاعت هستند. اولی با که با یاسری سربازجوی اداره اطلاعات شهر ری همکاری می کرد. ودومی هم که از همان زمستان سال 1384 واز درون بند 209 با سرهنگ عبدالهی مسوول میز کارگری اطلاعات استان تهران همکاری کرد. و همکنون هم که رئیس خط بخش خصوصی است و به رشوه گیری کلان از راننده گان بخش خصوصی برای تغییر ساعت ها وتغییر مسیر های آنها مشهور است.

اما اسم نفر سوم سندیکالیست ها می دانند همان زمستان 1384 از سندیکا استعفا داد و به مدیران شرکت واحد توبه نامه نوشت . حتا خیلی خودش را برای بازگشت به کار خیلی حقیر کرد و صحنه هایی از اوهمراه دوستان در جلوی اداره مرکزی شرکت واحد دیدیم که نامش را فراموش کرده بودیم. تا دیدن این عکس های شورایی. نگاهی به چهره این ادم ها ، گرفتاری ها ونقاط ضعفشان را نشان می دهد. نقاط ضعفی که حکومت برای منافعش از انها استفاده می کند. به هر حال هر سه نامبرده وتعدادی دیگر از نفوذی ها وبریده های سندیکا هستند که حالا شورایی ها به انها متشبث شده اند. یعنی وضع شورا چقدر خراب است که پس مانده گان سندیکایی برای انها سران هستند. !!!

 

 

آیا این سندیکالیستها در میان عکس های شورایی ها حضور دارند؟

11
[Forwarded from شورای شرکت واحد]
بنا به آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب هیات وزیران زمان و مکان رای گیری توسط مدیریت محیا و به تایید اداره کار خواهد رسید.
لیکن نماینده کارگران در هیات نظارت بر انتخابات شورای سامانه 6 بعلت توهم و گم کردن جایگاه خود خواستار دخالت در امور غیر مرتبط با وظیفه نظارتی خود شد که با مخالفت نماینده اداره کار مواجه شد و تصمیم به ترک محل رای گیری نمود.
پس از چند لحظه مجدداً وارد سالن شد و دوباره درخواست برهم زدن چیدمان داخل سالن شد و دوباره با مخالفت نماینده اداره کار مواجه گردید و به بهانه ادای نماز به مدت 25 دقیقه محل رای گیری را ترک نمود و از امضاء صورتجلسه پلمپ صندوق خودداری نمود.
رای گیری با نیم ساعت تاخیر و اعتراض رانندگان به جهت تاخیر در شروع رای گیری در ساعت 5/30 بعلت تخلف رسول طالب مقدم استارت خورد.
در این لحظه دوباره نامبرده وارد سالن شد و با هماهنگی افرادی که ایشان را با تلفن موبایل هدایت میکنند تصمیم به ادامه انتخابات با شرایط موجود گرفت
چراکه ترک محل رای گیری با سیاست اتخاذ شده از سوی هدایت کنندگان نامبرده جهت جلوگیری از تشکیل شورا و پیاده نمودن موارد از پیش تعیین شده جهت اخلال در انتخابات منافات دارد.
طالب مقدم دقایقی با ایجاد اخلال در روند رای گیری و جو سازی قصد تحریک رانندگان را داشت که با ورود نمایندگان شوراهای اسلامی کار سامانه های شرکت واحد و میانجیگری بین رانندگان عمل و نیت شوم وی خنثی گردید
[Forwarded from شورای شرکت واحد]
مجمع عمومی کارکنان سامانه 6 در ساعت 11/30 به حد نصاب دوسوم رسید
رای گیری برابر توافق با اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت
@shorayevahed

با این استقبالی که در عکس ها مشاهده میشود تا ساعت 11 شب داشتند رای میگرفتند. (محوطه رای گیری شورایی ها واستقبال کم نظیر(

از شورا

راننده بر علیه شورانامه یکی از راننده گان برای شورا ی اسلامی چی ها
[Forwarded from شورای شرکت واحد]
پیام رسیده از کارگر سامانه 6 آقای م_ن

مطمئنا نظر تک تک شما عزیزان میباشد که چرا آقایان سندیکایی ما را راحت نمیگذارند به هر گوشه ای از سامانه که پناه میبریم آقایان در آنجا حضور دارند وحرفهای همیشگی که گوشمان از آنها پر است را تکرار میکنند ودیگر خسته مان کرده اند. .؟؟؟در ضمن پولها یی را که از ما می‌گیرند راضی نیستیم ولی چه کنیم مثل اجل معلق می‌رسند و میگویند چقدر بنویسم ما هم در معذورات قرار میگیریم و باید پول را بدهیم !!!!!!!!…….خدمت شما سروران گرامیم عرض میکنم که با حضور خود در پای صندوق رای نمایندگان اصلح خود را انتخاب کنید تا به فضل الهی و کمک شما دوستان آرامش را بین همکاران خود بازگردانیم مطمئن باشید دوستانمان در سندیکا هم به این باور خواهند رسید که شورا بازوی پرتوان کارگر است ..وبرای رسیدن به اهداف تمامی کارگران زحمتکش از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد ….آرزوی ما پیروزی شماست …..خداوندا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

این نامه درست کردن ها هم یکی دیگر از ترفند های شورایی ها واتهام زنی به سندیکایی است که زیر فشار همه جانبه حکومت است  اما حتا همین متن نامه هم حکایت از موثر بودن وقدرت سندیکا در فضای عمومی شرکت واحد واحد است.

با خواندن متن همین نامه تناقضات زیادی قابل مشاهده است.

از مزایای وجود سندیکا  در شرکت واحد انکه شورایی ها دایم با یک از فشار از پایین روبرو هستند ومجبور شدند تلگرام درست کنند. اطلاع رسانی کنند. محوطه برای رای گیری دروغین شان درست کنند. می دانند اگر گندی به بار اورند یک نهاد رقیب هرچند بدون امکانات اما موثر به لحاظ حقوقی وحقیقی که تاییدیه جهانی هم دارد. ، در شرکت واحد هست که کارگران از کم کاری وحکومتی بودن وکارفرکایی بودن انها به ان نهاد پناه می برد. و این شورایی ها را وادار کرده خیلی تغییر کنند. همین حضور رقیب حقوقی انها را وادار به دفاع هرچند ناقص ودروغین از کارگر می کند وهمین هم مزایای برای کارگران به بار خواهد اورد. این بحث ادامه دارد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.