مازیار گیلانی نژادسندیکالیست، در باره شوراهای شهر سخن می گوید

مصاحبه ها

اندیشهٔ نو: با توجه به اینکه تحولات هفته های اخیر کشور به شدت تحت تاثیر انتخابات ریاستmaziar-gilaninejad-300x300 جمهوری قرار داشته است، و از آنجا که به نظر می رسید که مسایل، مطالبات و مشکلات کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران کشور چندان در مناظره های مطبوعاتی نامزدهای تائید شده و یا رسانه های عمده مورد توجه نمی باشند، از آقای مازیار گیلانی نژاد، عضو برجسته سندیکای فلزکار مکانیک دعوت کردیم که در مصاحبه ای به سئوالات مطرح در این عرصه پاسخ دهند. آنچه در ادامه می خواند، حاصل گفتگوی همکار ما خانم آناهیتا کیهان با آقای مازیار گیلانی نژاد در تهران می باشد.

اندیشه نو: به نظر شما نتیجه نهایی انتخاب دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی بر اساس چه عواملی شکل خواهد گرفت؟

مازیار گیلانی نژاد: با درود به شما و شادباش به مناسبت روز جهانی کارگر که اخیراٌ برگزار شد.

با توجه به اینکه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در رابطه با موضوع ریاست جمهوری موضع گیری خاصی ندارد و اساساٌ در موضوعی که قرار نیست در آن اتفاق خاصی به نفع زحمتکشان اتفاق بیفتد، سندیکا در این رابطه دخالت نمی کند. بی تردید سرمایه داری حاکم بر کشور ما در این مورد دست بالا را دارد و هر کسی که در این انتخابات پیروز شود می باید دستورات صندوق بین المللی پول را در کشور اجرا کند.

اندیشه نو: با توجه به آنچه تا کنون نمود بیرونی یافته است، برنامه‌ها یا وعده‌های انتخاباتی نامزدها، به‌ویژه در ارتباط با وضعیت زحمتکشان و طبقهٔ کارگر کشور، را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا هیچ‌کدام برنامهٔ امید بخشی برای زحمتکشان ارائه داده است؟

مازیار گیلانی نژاد: بی تردید همه نامزدها خود را مدافع کارگران معرفی می کنند و رقبای خود را به دلیل حل نکردن مشکلات زحمتکشان مورد حمله قرار خواهند داد، ولی آنچه واقعی است و ما به آن ایمان داریم این است که تا سیستم اقتصادی کشور سمت و سویی برای بهبودی وضعیت زحمتکشان نگیرد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

اندیشه نو: در اولین مناظره تلویزیونی در ۸ اردیبهشت میان ۶ کاندید منتخب شورای نگهبان، موضوع وضعیت معیشیتی مردم در صدر بحث ها قرار داشت. تا چه حد این موضوع می تواند در روند کارزار انتخاباتی افکار عمومی و به ویژه کارگران و مزدبگیران را تحت تاثیر قرار دهد؟

مازیار گیلانی نژاد: البته وضعیت معیشتی زحمتکشان بسیار خراب است و لذا هیچکدام از کاندیداها نمی تواند به این موضوع نپردازد، اما آنچه روشن است این موضوع است : کارگری که در این سالها ۴ برابر زیر خط فقر زندگی کرده است بی تردید تحت تاثیر شعار ها و برخوردهای تبلیغاتی این کاندیداها که مواضعشان شناخته شده است، قرار نخواهد گرفت.

اندیشه نو: چگونه می‌شود از آقای روحانی خواست که پاسخ‌گوی نقص‌های کارش در چهار سال گذشته باشد؟ به‌ویژه زحمتکشان کشور چه سازوکارهایی برای پرسش از رئیس جمهور در مورد وعده‌های انجام نشده در اختیار دارند؟

مازیار گیلانی نژاد: دوستان، سندیکاهای کارگری که تنها صدای رسای زحمتکشان هستند در فعالیت هایشان با محودیت های بسیار روبرو هستند و حتا یک دفتر ندارند. کوشندگان سندیکایی و یا کوشندگان حتی مستقل کارگری با هر اعتراض کوچکی دستگیر می شوند. مگر کارگران چه می خواهند بکنند که برای جشن روزکارگر نباید تجمعی داشته باشند؟ یکی از ساز و کارها می تواند همین جشن روز کارگر باشد برای مورد سوال قرار دادن کارکرد و عملکرد مسوولین. البته نامه نگاری هایی می شود ولی این حد اعتراض نمی تواند کارساز باشد.

اندیشه نو: یکی از تبلیغات انتخاباتی دکتر حسن روحانی این است که دولت وی توانسته است تورم ۴۰% درصدی دوره احمدی نژاد را به ۹۹% تنزل دهد و با توفیق در اجرائی کردن برجام رشد اقتصادی را از جهت منفی به جهت مثبت سوق دهد – این اقدامات ادعایی دولت در وضعیت معیشیتی کارگران و کارمندان چه تاثیری داشته است؟

مازیار گیلانی نژاد: اولا ما تحلیل اقتصادیمان با اقتصاددانان ایشان و کلاٌ سرمایه داری فرق اساسی دارد. در همین روز گذشته خبرنگار پیام سندیکا گزارشی از کم فروشی رایج مایحتاج مردم داد. به نظر شما تورم چیست؟ آیا تورم جز کمتر شدن قدرت خرید مردم نیست؟ آیا قرص نان هر روز کوچکتر می شود و کیفیت آن نازل تر می گردد، نشانه تورم متورم شده نیست؟ البته می توان همه جور آماری داد اما آنچه ما روزمره مشاهده می کنیم خالی تر شدن سفره هایمان است. و این موضوع تنها در مورد آقای روحانی نیست که صادق است، بلکه بیش از ۳۸ سال عملکرد تفکر سرمایه داری در کشور است. رییس جمهور قبلی با دادن یارانه توانست تورم را به بیش از ۳ برابر برساند و قول می داد که زحمتکشان می توانند با این پول مسافرت هم بروند.

اندیشه نو: شنیده شده که لیستی به نام پیشتازان عدالت برای شورای شهر تهران نامزدهای کارگری معرفی کرده است. آیا شما از کم و کیف این موضوع اطلاع دارید؟

مازیار گیلانی نژاد: شاید برای اولین بار است که در ایران لیستی منتشر شده که در آن کارگران واقعی هم حضور دارند و این کارگران بطور مستقل و بدون حمایت تشکل های شناخته شده دولتی پا به عرصه انتخابات گذاشته اند که من به فال نیک می گیرم.

آنچه مشخص است زحمتکشان باید برای ساماندهی محلات کارگری و حل توزیع عادلانه بودجه شهری به میدان بیایند و اجازه ندهند که مافیای شهری این بودجه را مال خود کند. بی تردید اگر ما روی صندلی خودمان نه تنها در شورای شهر بلکه در همه نهادهای تصمیم گیری ای که مربوط به زندگی مان است بنشینیم مافیا به راحتی نخواهد توانست ثروت ما را به یغما ببرد. پس شرکت در انتخابات شورای شهر تهران وظیفه ای است همگانی. نبرد اجتماعی آغاز شده است و باید با صفی متحد وارد عرصه شد. بی تردید مافیا و اصحاب زر و زور و تزویر نخواهند گذاشت که ما به آسانی وارد نهاد های قدرت شویم و شورای شهر تهران را تصاحب کنیم اما آنچه ما را از آنان متمایز می کند برادران و خواهرانمان هستند که می توانند در این عرصه رای خود را به کاندیداهای کارگری، کوشندگان حوزه آسیب های اجتماعی مانند کودکان کار و کارتن خواب ها…. و استادان دانشگاهی که دل در گرو بهبودی وضعیت زحمتکشان دارند، بدهند.

مافیا با خرید آرای زحمتکشان نا آگاه، ظلم را بر آنان مستولی می کند. ما باید به میان مردم رفته با آنان گفتگو کنیم و بگوییم که کاندیداهای ائتلاف پیشتازان عدالت از خودشان هستند.

اندیشه نو: زحمتکشان ایران چگونه می‌توانند خواست‌های خود را به گوش نامزدها برسانند و بخواهند که آنها را در برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود بگنجانند؟

مازیار گیلانی نژاد: متاسفانه با محدود کردن سندیکاهای کارگری این صدا هرگز به گوش نامزدها نخواهد رسید، مگر آنکه این نامزدها از کارگران و متعهد به آرمان های کارگری باشند. امیدوارم با ورود این لیست به شورای شهر این خواست ها گوش شنوایی پیدا کند.

اندیشه نو: آیا سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران برنامه مشخصی در مورد به بحث کشیدن طرح های اقتصادی-اجتماعی شش کاندید منتخب شده شورای نگهبان در میان کارگران و زحمتکشان در نظر دارد؟ آیا این چنین برنامه ای می تواند بر افکار عمومی بویژه لایه های زحمتکش و قشر های فرودست تاثیر گذار باشند؟

مازیار گیلانی نژاد: ما نوشته ای داریم در مورد برون رفت از بحران کنونی که می توان در سایت دو زبانه ما به آدرس زیر sfelezkar.com آن را خواند. رئوس ان نوشته در مورد محدود شدن واردات به وی‍ژه تولیداتی که می توان در داخل تولید کرد، اجرای دریافت درست مالیات از ثروتمندان با کارمندان پاک دست، تزریق پول به صنایع، و نظارت بر تولیدات در جهت با کیفیت تر شدن کالاهای تولیدی است.

اندیشه نو: وضعیت تولید ملّی را در کشور چگونه می‌بینید؟ آیا در ۴ سال گذشته بهبودی در آن دیده شده است؟

مازیار گیلانی نژاد: بسیار خراب. گزارش هایی که توسط خبرنگاران نشریه پیام سندیکا به ما می رسد نشانگر رکود وحشتناک در صنایع است و به جز چند کارخانه کلیدی بقیه در حال مرگ هستند. حتا ذوب آهن هنوز نتوانسته است خود را از حالت رکود خارج کند و تولیداتش را مافیای دلال نمی خرد. گزارش های زیادی داریم که کمتر از ۳۰ درصد کارخانه های فعال در شهرک های صنعتی فعال هستند. بطور مثال کارخانه با سابقه خاور در حال مرگ است و اگر تولیداتش را به روز نکند امیدی حتی ادامه تولید برای یک سال دیگر را ندارد.

اندیشه نو: جنبش کارگری کشور دارای سابقه دیرینه ای دارد و در مراحلی از تاریخ معاصر ایران مانند ملی شدن نفت و سقوط رژیم سلطنتی در بهمن ۱۳۵۷۷، دارای آن چنان وزن و نیرویی بود که توانست نقش بسزایی در شکل گیری تحولات داشته باشد. با در نظر داشتن این واقعیت که در سه دهه گذشته طبقه کارگر ایران به لحاظ تعداد افزایش بزرگی داشته است، درجه سازمان یافتگی و نضج گیری جنبش کارگری و تشکل های سندیکایی را در مقایسه با سابقه تاریخی آن چگونه ارزیابی می کنید؟ چه عواملی باعث وجود تفاوت های بین این دو بازه زمانی اند؟

مازیار گیلانی نژاد: متاسفانه تفکری از اوایل انقلاب شکل گرفت که هیچگونه تشکلی را بر نمی تابد حتی تشکلی همچون خانه کارگر را. جنبش سندیکایی ایران پس از سخت گیری های بسیار اکنون در حال بازسازی خود است. امروز جامعه می طلبد که کوشندگان سندیکایی به میدان بیایند. کارگران و جامعه به دنبال انعکاس پر طنین صدایی دیگر هستند.

اندیشه نو: روشن است که فرایند انتخابات در میهن ما فاقد حداقل عرف های دموکراتیک است. در این وضعیت بر اساس چه روشی هایی می توان، از طریق فعالیت های سندیکاهای مستقل کارگری، مطالبات مادی زحمتکشان جامعه را به بحث کشید؟

مازیار گیلانی نژاد: امروز در کشور ما برای اولین بار اتفاقی خاص افتاده است و سه نهاد مدنی با هم ائتلاف کردند تا در شورای شهرتهران بتوانند معضلات شهری را بطور کارآمد و بسود انسانها و انسانیت حل کنند. من می خواهم بخشی از یک اطلاعیه که توسط رانندگان تاکسی در تهران دست به دست می شود را برایتان بخوانم:

« ائتلاف پیشتازان عدالت از سه جریان مردمی تشکیل شده است: کوشندگان مستقل صنفی و کارگری، فعالان حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی از جمله کارتن خوابی ، کودکان کار، اعتیاد، تن فروشی… و دانشگاهیان متخصص مرتبط با مدیریت شهری و مالی، اقتصاددانان و حقوق دانان .

ائتلاف پیشتازان عدالت برای زدودن فقر از سیمای شهر و مبارزه با فساد اعلام برنامه نموده است. کاندیداهای این ائتلاف در میان شما و با شما زندگی می کنند. به نظر این ائتلاف در شورای شهر یک غایب بزرگ وجود دارد: عدالت.

پیشتازان عدالت اعلام کرده اند ورود آقازاده ها و پارتی دارها به شورای شهر ممنوع است. چرا از قشر زحمتکش رانندگان یک نفر را برای شورای شهر کاندید نشود؟؟

چند مورد از برنامه های پیشتازان عدالت به شرح زیر است:

اجرای حق بر شهر، یعنی ما حق داریم از عملکرد مسوولین شهری و شوراری شهر توضیح بخواهیم.

اتاق شیشه ای را به منظور شفاف سازی کلیه تصمیمات شهری و مالی شورای شهر و شهرداری خواهانیم، تا قدرتمندان نتوانند شهر را بر مبنای ثروتمندتر شدن خود تصاحب کرده و اعمال نظر کنند.

ما خواهان مدیریت کارآمد، مردمی و متخصص هستیم. شورای شهر محل باند بازی و افراد غیر متخصص نیست. اگر شورای شهر از متخصصین و مدیریت لازم برخوردار بود هرگز فاجعه پلاسکو و آلودگی هوا … رخ نمی داد»

این نوشته بخشی از خواسته های زحمتکشان است. زحمتکشان باید سازماندهی شوند و انتخابات شوراها فرصت خوبی است که به میان مردم رفته و حقوق شهروندی آنان را متذکر شویم. هیچ راهی جز هم نفس شدن با زحمتکشان نیست. زحمتکشان را باید قانع کرد که به کاندیداهایی از جنس خود رای بدهند. سالهاست رانت خوران و مافیا از اعتماد مردم سواستفاده کرده و هر روز اختلاس ها رقمشان بالاتر می رود و سفره زحمتکشان هر روز کوچکتر می شود. جز تلاش برای تغییر هیچ راهی برای زحمتکشان نمانده است. ما محکوم به تلاش برای خواسته هایمان هستیم تا آینده ای انسانی برای فرزندانمان بسازیم و در این راه اعتماد زحمتکشان به ما راهگشاست.

اندیشه نو: آقای گیلانی نژاد از اینکه بر رغم همه گرفتاری هایتان با حوصله به سئوالات ما پاسخ دادید بسیار متشکریم و برای شما و همه کوشندگان سندیکاهای مستقل کارگری در کشور آرزوی موفقیت می کنیم.maziar-gilaninejad-300x300

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مصاحبه ها
استمداد شراره صادقی، همسر #حیدر_قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از تمام انسان‌‌های آزادی‌خواه،

فریاد کن مرا بشنو مرا صدای من باش رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و خامنه ای جنایتکار برای حفظ بقای رژیم متزلزل خود این بار در صدد قتل و اعدام قریب الوقوع یکی دیگر از شهروندان بیگناه ایران عزیزمان، #حیدر_قربانی است . صدای حیدر و حیدرها باشیم. #حیدر_قربانی_را_اعدام_نکنید ‏ #SaveHaydarGhorbani شراره …

مصاحبه ها
نرگس منصوری سندیکالیست آزادی خواه سخن می‌گوید.

گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با نرگس منصوری پیرامون آپارتاید جنسیتی بانوان در ایران این هفته با یکی از امضاکنندگان این بیانیه به گفتگو نشسته ایم : #نرگس_منصوری فعال مدنی و حقوق زنان، سندیکالیست شرکت واحد و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از …

اعتراضات
امروز دوشنبه ۲۰ مرداد، ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

پنجاو هفتمین روز اعتصاب به روایت تصویر #کمپین_دستمزد ✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار همراه کارگران شویم و اعتصابات را گسترش دهیم که اعتصابات سراسری می‌تواند …

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: