در قسمت چهارم از مستند “دورانی در جهنم”، که تلویزیون العربیه آن را تا شنبه هفته آینده پخش می کند، مرجان خواننده معروف پیش از انقلاب ۱۹۷۹ از سرکوب هنر و زنان در جمهوری اسلامی ایران سخن می گوید.

مرجان در این برنامه همچنین از ممنوع شدن هنر از سوی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل «اسلامی بودن» حکومت سخن گفت.

به گفته وی رژیم جمهوری اسلامی، موسیقی را حرام می داند، و آلات موسیقی را از منازل هنرمندان جمع آوری و مصادره می کرد.

مرجان در این برنامه با اشاره به اینکه وی مانند دیگر هنرمندان از اجرای برنامه ممنوع شد، افزود:« جامعه هنری پس از انقلاب، از بین رفت و فیلم های ساخته شده توسط عوامل رژیم نابود شد.»

در این برنامه، در میان سخنان خانم مرجان درباره حوادث پیش و پس از انقلاب، بخش هایی از فعالیت های هنری وی از جمله ترانه های او به نمایش درآمد.

مرجان سپس گفت:« به همین جهت من تصمیم گرفتم که برای آزادی و حقوق بشر مبارزه کنم چرا که حق داشتم در کشور خودم آزاد زندگی کنم…. بهترین گروهایی که آن را برای فعالیت مناسب دیدم، مجاهدین خلق بود، آن گروه دارای تشکیلات و سازمان است».

خواننده سابق ایران، در این مصاحبه، از دوران بازداشت و سپس فرار خود به خارج کشور نیز سخن گفت و اظهار داشت:« از اولین لحظه ای که من را بازداشت کردند، به زندان انفرادی منتقل شدم.»

سپس افزود: “همسر من هم زمانی را در بازداشت به سر برد، پس از آزادی بار دیگر به شکلی با مجاهدین ارتباط برقرار کردیم. در روزنامه کیهان گزارشی درباره من نوشته شد و پس از آن بود که حس کردم جانم در خطر است و به این دلیل شبانه به دبی (امارات) فرار کردم و به سفارت آمریکا پناه بردم.»