مندائیان اهواز با حضور در ساحل رودخانه کارون آغاز سال 445387 مندایی را جشن گرفته و مراسم دینی مرتبط با آن، از جمله غسل تعمید مندایی را انجام دادند.

به گزارش العربیة پیروان حضرت یحیی که از آنها با نام مندائیان یاد می‌شود، صبح روز دوشنبه 17 ژوئیه 2017 در ساحل رودخانه کارون در اهواز حضور یافته و اولین روز از سال 445387 مندایی را جشن گرفتند.

صابئین مندایی گروهی از مردم عرب هستند که اهواز و جنوب عراق در کرانه رودها زندگی می‌کنند. مندائیان از پیروان ادیان توحیدی و باور دارند، اولین پیامبرشان حضرت آدم وپس از او فرزندش شیتل (شیث) و حضرت نو (نوح) و شوم برنو (سام بن نوح) و آخرین پیامبرشان یهیی یوهنا (حضرت یحیی) است. در قرآن سه بار نام آنها درسوره بقره آیه 62، سوره مائده آیه 69 و سوره حج آیه 17 آمده است.

آغاز سال نوی میلادی که در زبان مندایی به آن “دهوا ربا” به معنای عید بزرگ گفته می‌شود، پس از پایان 36 ساعت روزه روز آخر سال مندایی است. در روز آخر سال که به آن “کنشی وزهلی” به معنای روز اجتماع و پاکسازی” گفته می‌شود، مندائیان گردهم آمده و اتفاقات رخ داده در سال گذشته را بررسی و برای آغاز بهتر سال نو برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها در این روز با خدای خود عهد می‌بندند به دین و باوری که برای آنها در آئین مندایی ترسیم شده، وفادار مانده و از آن رو برنگردانند.

به باور مندائیان ارواح نورانی که وظیفه حمایت انسان از ارواح شیطانی را دارند و همچنین ارواحی که وظیفه حمایت از آب بر عهده آنهاست با غروب آفتاب روز کنشی وزهلی زمین را ترک کرده و به پیشگاه خداوند می‌روند تا نشان دهند وظیفه‌ای که بر دوش آنها بوده را به نحو احسن انجام داده‌اند. 36 ساعت بعد این ارواح به زمین بازگشته و مندائیان نیز همزمان با طلوع روز دوم سال نو، در ساحل رودها حاضر شده و عید دهوا ربا را جشن گرفته و مراسم غسل تعمید مندایی را انجام می‌دهند.

تعمید یکی از ارکان دین مندائی است، که صابئین مندائی به آن مصوتا می گویند و از ریشه ی کلمه ی صوا است، که در زبان عربی “صبا / صبأ” گفته می شود و لفظ “صبّی” از آن گرفته شده است. به باور صابئین مندائی، در عالم نور، در آغاز فرشتگان تعمید شدند و پس از خلق حضرت آدم و همسرش حوّا، فرشتگان آن را برای اولین انسان ها انجام می دادند و طریقه ی تعمید را به آدم و حوا آموزش دادند، به آنها تکلیف نمودند که فرزندان خود را به همین طریق آموزش دهند