نامه جمعی ازکارگران نیشکر هفت تپه به خبرگر

ازهفت تپه چه خبر»»»قائم مقام نیشکرهفت تپه: کارگرانی که نمیتوانندشرایط موجودراتحمل کننداستعفائ بدهند وازشرکت بروند. ساعت ۱۱صبح پس از۳ ماه پرداخت نشدن حقوق خرداد.تیر ومرداد کارفرمانیشکردریک اقدام بی سابقه درتاریخ نیشکرهفت تپه فقط اقدام به پرداخت حقوق ثابت کارگران کردکه این موضوع باعث شدکه کارگران بخشهای مختلف شرکت غیرازکشاورزی که بیرون کارگاه ودرمزارع مشغول بکارهستند بصورت خود جوش وهم صدا ابتدا ازجلوی کارخانه وسپس درب مدیریت شرکت اقدام به تجمع کنندکه قائم مقام مدیریت شرکت درجمع کارگران متحصن شرکت دراظهارنظری قلدورمعابانه وغیرقانونی وگستاخانه به کارگران اعلام کردهرکس شرایط موجودرانمیتواندتحمل کنداستعفائ بدهدوازشرکت برودکه بااعتراض شدیدکارگران مواجعه شد.متاسفانه سکوت معنی دارنماینده شهر.فرماندارواستاندارخوزستان باعث شده است که این فردناکارامدبجای اعلام شرمندگی وناتوانی وواگذاری شرکت به دولت طوری سخن بگویدکه گویی کارگران رعیت وبرده ایشان بوده ودوران فراعنه مصراست البته زمانی که این کارفرماباافرادمسئول ناکارامدشهرستان واستانی طرف باشدبایدهمانندکارفرمای چسب هل تبریز اینگونه همه رابه مسخره بگیرد.جناب دادستان ومقامات قضایی ومسئولین امنیتی شهرستان واستانی بدانیداز ظلمی که برکارگران این شرکت واردمیشود شماهم باانجام ندادن واکنش ریشه ای ومناسب باکارفرماشریک بوده وبدانیدکه کارگران نیشکرراازخود ناامیدکردیدوبااین وضعیت شمارابه خدا واگذارمیکنند ولذابرخوردقانونی که بااین کارفرمای ناکارامدنمیکنیدلااقل برای کارگران بیش ازاین پرونده سازی نکرده وماراعامل بیگانه ندانید.شعارمابه مسئولین ودولت اینه که باکارفرمای ناتوان وواگذاریهای رانتی .خصولتی .خودمانی سازی نوعی خودسوزی سازی است که اقتصاد مقاومتی بهیچ عنوان محقق که نمیشودبلکه شرایط موجودهم داردازبین میرود.کارفرمای شرکت بدنبال اعتصابات اخیرو فشارکارگران به انها ومسئولین مربوطه وجهت خارج شدن ازاین موضوع اقدام به پرداخت حقوق بدین شکل نموده است. کارگران باتوجه به درپیش بودن بازگشایی مدارس وهزینه سرسام اور خریدالبسه وکیف وکفش ومبلغ ثبت نام فرزندان خود درمانده ودرشرایط اسفناک قراردارند

.جمع کثیری ازکارگران نیشکرهفت تپه
در نیشکر هفتپه کارگران بیش‌از چهار ماهه حقوق نگرفته اند
من‌پنج ماهه نگرفته ام
ساعات اضافه کاری را کاهش داده اند
همه موارد را بنویس
این دوسه روز تعطیلی را تعطیل کرده اند
چهارشنبه‌گذشته هشت نفر از کارگران را به دادگاه فراخوانده اند
افشار همچنان مشغول زن بازیه
چندین تن از کارگران او را دیده اند که دوتا دختر جوان را بلند کرده است
بعدش احضار فله ای کارگران به کمیته های انضباط کار به بهانه های واهی
مثل توی این گرمای شدید شنا‌کردن
غذا خوردن
وازین موارو
موارد
درحالیکه حقوق کارگر را واریز نمی کند
درحالیکه حقوق کارگران را نمی دهد دومیلیارد به تیم استقلال خوزستات کمک کرده اند
برای اینکه استاندار را بخرند
نماینده بی عرضه شهرمان در مجلس را هم خریده اند
نیروی انتظامی
و امام‌جمعه‌
اقا باج‌میدهند
فقط سرکارگر بی کلاهه

 
هف تپه‌از اردوگاه کار اجباری نازی ها بدتر شده است
کار بی حقوق و مواجب همراه با تحقیر
همه‌ کارگران دارن توی فقر می لولند اما جسارت‌ ندارند
مثل خانه ای که‌چیزی ندارد اما ترس از دزدی صاحبش را می نرساند
خسته شدیم از فقر از ستم از بی عرضگی خودمان

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.