18601362_1180217792101627_1337340527_nبعد از این انتصخابات ، چه چیزی وظیفه ما مردم ایران است؟ در پاسخ به یکی از عیاران معیشت :حضور نیروهای سپاه در سوریه یک پروژه پیچیده است. که حکومت جمهوری اسلامی ،کمک کرد تا تمام نیروهای دموکراتیک وغیر دینی از سپهر سیاسی منطقه حذف شوند. حکومت جمهوری اسلامی سطح مبارزات حق طلبانه و دموکراسی گرا ی مردم خاورمیانه ،را به حد مبارزات دینی ومذهبی کاهش داد. حضور حکومت اسلامی باعث شد که جنگ های مذهبی جایگزین مبارزات طبقاتی ودموکراتیک وانسان گرا شوند. سطح مبارزه ازادی خواهی را به مبارزه دین خواهی تنزل دادند. حضور جمهوری اسلامی کشور سکولار سوریه را درگیر جنگ وحشتناکی کرد که تمام دستاورد های پنجاه ساله انرا از بین برد. حضور جمهوری اسلامی سطح درخواست ومطالبات مردم را خیلی پایین اورد. الان کل مردم خاورمیانه دیگر قید ازادی وحقوق مناسب وزندگی مرفه را کنار زده اند. همینکه امنیت داشته باشند. جنگ نباشد .اواره نشوند. زندان نروند. به زنان ودخترانشان تجاوز نکنند برایشان کافیست. . دین گرایان حکومتی وشبهه حکومتی ان چنان جنایاتی کرده اند، که دیگر مردم عادی حتا یاد حق اشتغال و تفریح وزندگی خوب را از یاد برده اند. همان کاری که با روش نرم افزار در ایران کرده اندوالان ملیونها جوان با سواد ایران بیکار هستند واعتراض هم نمی کنند ،چون انها را ترسانده اند. حکومت جمهوری اسلامی با پول های نفتی که در سوریه خرج کرد این حکومت را هم فاسد کرد وزمینه در گیری بین این حکومت ومردم سوریه را ایجاد کرد واز همان نقطه ضعف بدهی ها وکمک های مالی ونفتی به سوریه ، استفاده کرد وتوانست نیروهای سپاه را تا اعماق رهبری حکومت سوریه نفوذ دهد واین اخرین بازمانده حکومت های سکولار ودموکراتیک منطقه را که مثل حکومت شاه ، ته مانده ای از امکانات سوسیالیستی را به مردم می دادند، مثل حکومت صدام حسین به دایره جنگ های بی پایان بکشاند ونقش جاسوسی خودش را برای تمام اسلحه فروش های جهان به خوبی اجرا نماید . در این بین سران حکومت ولایت فقیه پورسانتاژهای خود را گرفته واز طریق فرزندان وعواملشان در اروپا ،امریکا ،کانادا واسترالیا ، سرمایه گذاری می کنند. وظیفه انها که الان کاملا افشا شده است وکارتر و دیگررهبران امریکایی واروپایی با افتخار انرا اعلام می کنند ، آن بود که بیش از 500 ملیون دلار خرج کردند، ، تا خمینی را به جای شاه بنشانند وقتی که متوجه شدند روند تغییر در ایران بی برگشت شده است. با روی کار آوردن حکومت مذهبی متعصب شیعه وحمایت این حکومت از نیروهای اسلامی افغانستان اولین گام را برداشتند ، تا از ان طریق وضعیت شوروی را به خطر بیاندازند . سپس با ادامه بیهوده جنگ ایران وعراق بعد از پس گرفتن خرمشهر، زمینه را برای ایجاد 2000 ملیارد دلار سود برای اسلحه فروش های امریکا واروپایی فراهم کردند . انها هم با سرمایه گذاری روی طرح جنگ ستارگان، شوروی را وادار به تغییر روش ها وسیستم حکومتی اش بکنند ( چرا که اقتصاد شوروی در ان زمان ، در دوره موازی با ریگان رئیس جمهوری امریکا ،300 ملیارد دلار ذخیره ارزی نداشت که فقط روی طرح جنگ ستارگان و اتمی کردن فضا سرمایه گذاری کند.) از ان پس هم که با ادامه دخالت در تمام کشور های منطقه خاورمیانه تمام منطقه را نا امن وجنگی کردند. از سال 1357 به بعد هم به تمام نیروهای اسلامی عراق ،افغانستان وپاکستان ، پول دادند ودفتر دادند واسلحه دادند تا حکومت های سکولار، ونیمه دموکراتیک ان کشور ها را سرنگون کنند. در تمام این پروژه هادر کنار حکومت ولایت فقیه ، عربستان ومصر و دیگر دولت های وابسته به غرب با انها همکاری داشتند. همکنون ادامه این درگیری ها در سوریه تمام زیر ساخت های شهر نشینی وتمدن واقتصاد را از بین برده است. داعش را هم در ادامه طالبان والقاعده ،خود این نیروها وکشورهای اسلامی، از جمله حکومت ولایت فقیه افریدند تا شرایط بدتر از حکومت اسلامی را هم به مردم نشان بدهند، ومردم عادی را هر چه بیشتر بترسانند. والا این همه جنایت وکشتار وتجاوز واعدامی که جمهوری اسلامی کرده است نشان میدهد که پدر خوانده  داعش کیست و تمام روش هایی است که با تکیه بر اندیشه دینی به داعشیان اموخته شد وانها هم ادامه دهنده این موضوع هستند از کجا نشات گرفته است؟ اسناد روشنی در این باره وچود دارد، زندانیانی  همراه ما در زندان بودند از گروه القاعده که 30  ملیون دلار پولشان ظاهرا توقیف شده بودو در اختیار سازمان زندانها واطلاعات بود.  اما در اصل این پول را خود این القاعدیه ای ها در اختیار داشتند،  ابو سائر ابوغضبان که به گفته خدش پسر خاله الزرقاوی بود ودر بیت الحم از کودکی خانه هایشان دیوار به دیوار بود، این ها را برایم در سلول134 در بند  209 تعریف می کرد. وقتی که فهمید من بی دین هستم وامادگی پذیرش دین و روش او را دارم.  حکومت جمهوری اسلامی از انها به عنوان نیروی فشار در معادلات سیاسی استفاده می کرد،آنها  بیانگر همکاری داعش وجمهوری اسلامی بودند.  بعد ها یکی از ژنرال های انگلیسی که باز نشسته شد از وجود اسنادی پرده برداشت که نشان میداد حکومت ئلایت فقیه ملیاردها دلار به داعش کمک مالی کرده است. همین الان مشخص است که جمهوری اسلامی در تمام اتفاقات منطقه کاملا با امریکایی ها واروپایی همکاری می کند. در جنگ افغانستان که مثلا بر علیه طالبان بود ،در ضعیف کرد ن حکومت عراق برای سرنگون کردن صدام، همکنون هم که نقش اصلی حکومت ولایت فقیه  به عنوان دوست در کنار حکومت سوریه قرار گرفتن ،وانرا کاملا بی ثبات و ضد مردمی  کردن است. در صورتیکه وقتی اولین را هپیمایی در شهر درعا صورت گرفت که دلیلش مشکل بی ابی وکم ابی وبیکار شدن یک ونیم ملیون کشاورزان ان منطقه بود،حکومت سوریه می توانست با رسیدگی عاقلانه ، این مشکل را که یک ونیم ملیون روستایی اطراف درعا داشتند با روش های منطقی حل کند. اما حضور مشاوران نظامی سپاه در کنار بشار اسد او را به انحراف کشید. انها جنبش سبز ایران را به بشار نشان دادند واینکه چطور توانستند انرا سرکوب وکننرل کنند. او هم وارد سرکوب وکشتار مردم درعا شد تا مثلا انها را ساکت کند . اما موضوع دنباله دار شد. در اغاز مردم عادی بودند که با راهپیمایی های پیاپی خواهان دستگیری کشتار کننده گان می شدند. که متاسفانه با حضور ماموران سپاه در بین نظامیان سوریه وخط دهی انها، ارتش سوریه به کشتار بیشتر دست زد ، که مردم هم مسلح شدند ودر خواست های خود را مطالبه کردند. حکومت سوریه به اسلحه سنگین ونیمه سنگین متوسل شد. از سوی دیگر هم هزاران نیروی نظامی ومردمی  سنی سرکوب شده توسط شیعیان عراق که توسط همدستان حکومت ولایت فقیه و بدست  رهبران حکومتی  شیعه  عراق،از حکومت وقدرت بیرون رانده شده بودند، وارد سوریه شدند وبه جنگ با دولت سوریه پرداختند . دیگر جنگ مغلوبه شد. افسران ارشد وفرماندهدان نظامی دوران صدام که بیشتر سنی بودند وتوسط نوری المالکی همدست جمهوری اسلامی ، سرکوب وبیکار واز ،ارتشی که می خواستند یک دست شیعه اش بکنند ، اخراج وگاه فراری شدند ، نقش آموزش وسازماندهی داعش را بر عهده گرفتند وخودشان هم داعشی شدند . انها  به حمله بر علیه دولت سوریه پرداختند. از ان به بعد ان خواستههای دموکراتیک ، انسانی و بر حق دهقانان درعایی گم شد و الان اصلا نمی دانند برای چه می جنگند.  بعد هم که هزاران نفر از جوانان بیکار اروپا واسیایی به انها پیوستند . چون به هر کدام ماهی 400 دلار حقوق ویک زن جوان می دادند. کارشان هم فقط کشتار مردم بیدفاع وارتشیان سوریه بود .که از این سو هم دولت سوریه برای حفظ بیشتر خودش کمک بیشتری از جمهور اسلامی می گیرد وبیشتر وابسته می شود،  تا حدی که همین الان محافظان بشار اسد از سپاهیان اسلام خامنه ای وقاسم سلیمانی هستند . فرماندهان نظامی اش گوش به فرماندهان سپاه جمهوری اسلامی  دارند و درکمال نادانی ، براحتی یک تظاهرات 11 هزار نفره را به یک جنگ دنباله دار54 ساله تبدیل کرده اند. تا تمام زیر ساخت های اقتصاد وفرهنگ مداراگرای سوری ،وسکولاریسم ولاییتیسیته را در این کشور از بین ببرند. این کاریست که هر دو طرف بازیچه دست حکومت  اسلامی وداعش که خودشا ن ساخته وپرداخته اسلام شناسان cia , inteligent service ،KGBهستند . همچنین بقیه کشورها منطقه که اسلامگرایی ومذهب گرایی را دامن می زنند ، قضیه را بر علیه مردم سوریه وصلح در خاورمیانه به پیش می برند. مهم نا بودی یک کشور قوی انسان گرا ودموکراتیک است. در سوریه احزاب مدرن وپرتعداد از نظر عضویت افراد داشتیم. کانون نویسندگان داشتیم سندیکاهای مختلف کارگری وکارمندی داشتیم. حتا سه حزب کمونیت ومارکسیست انجا قانونی فعالیت می کردند واز زیر مجموعه های حزب بعث بودند.  در ست مثل اتفاق لیبی که حالا دیگر امریکایی ها و اروپایی ها به خصوص فرانسویان ،هم در بیانش به عنوان یک پیروزی کم هزینه ولی پرسود نام می برند . ببینید جمهوری اسلامی ولایت فقیه  نیروهایش را تا نیجریه در غرب آفریقا  اعزام کرده است.  انجا چه ربطی به ما کارگران وجوانان وزنان ودختران ایران زمیندارد؟ تا یمن تا بحرین تا چچن تا بوسنی وهرزه گوین برای متلاشی کردن یوگوسلاوی نیرو واسلحه فرستاد. . نقش جمهوری اسلامی از این منظر قابل بررسی به نظر می رسد . تصور می کنم برنامه بعدی جمهوری اسلامی ولایت فقیه ، نابودی ایران وتجزیه ان است. چرا که انها ایرانی نیستند. انها اهل سرزمین دلار وپوند هستند و وطنشان در ساک ها و کارت های اعتباری اشان هست. امید وارم این چیزهای را که من از این حکومت فهمیده ام هم میهنان من هم متوجه اش بشوند.این یاد اوری طولانی را مطح کردم که در قسمت دوم موضوع بر پایه این نگرش آنچه که می تواند روی بدهد را با شما ایرانیان انسانگرا مطرح کنم.

منصور اسانلو 21 اردیبهشت 1396

May21/ 201718601362_1180217792101627_1337340527_n

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: