خبر گر ، چه اتفاق جدیدی در این انتصخابات حکومتی روی داد؟مردم مبارز

منصور اسانلو فعال جنبش دفاع ازحقوق بشر وکارگری ، همچنین از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کارگری کشور می گوید،

 مااز موضع گیری اکثریت طبقه کارگر ومزد بگیران ومردم محلات فقیر نشین در رابطه با این انتصخابات سخن می گوئیم .در بخش های حاشیه نشین ، در بسیاری از استان ها ، شهر ها ومحلات وشهرک های کارگری و حتا در بسیاری از مناطق روستایی وشهرستانها اشتیاقی به این انتصخابات دیده نشد.  صد ها عکس وویدئو منتشره در فضای مجازی و سایت ها  که بخش کوچکی  از این شواهد را خود شما در سایت خبر گر هم گذاشته اید، بیانگر شواهد این واقعیات می باشد. در این مناطق حوزه های انتصخاباتی خلوت بود. با اشاره به موضع گیری تحریمی  ها، اغلب نمایندگان شناخته شده تشکل های مزد بگیران وسندیکا ها ،اتحادیهها ، کانون ها  که  زیر سرکوب وفشار حکومت قرار دارند اعتقادی به شرکت در این انتصخابات نداشتند. همچنین کمپین های نه به انتصخابات ،  امتناع  و بایکوت که همه تحریم فعال را در دستور کار قرار دادند بسیار موفق عمل کردند وبرای اولین بار تحریمی ها کاملا فعال ودر صحنه واثر گذار بودند. تا جایی که حضور وهوشیاری انها حتا باعث شد که حرکت های کودتایی را که بخشی از نیروهای درون حکومتی در حال اجرای ان بودند، متوقف شود. انتشار اخبار دقیق جابه جایی نیروهای ویژه سپاه وبسیج وپرده برداری ازبحث های بالاترین نهادهای تصمیم گیرند ولایت فقیه انها را در اجرای پروژه انتصاب رئیسی متزلزل کرد. نمایش حضور اعتراضی ومطالباتی دگر اندیشان در تمام میتینگ های انتصخاباتی و انتشار سریع ویدئو های اعتراض ها ودر گیری های بین مردم ونیروی پلیس بطور مثال ،در اصفهان که بلافاصله تا شعار مرگ بر نیروی انتظامی وسپس مرگ بر دیکتاتور رسید، که بلافاصله از سوی همه تحریمی ها ودموکراسی خواهان منتشر شد . باعث شد تا براورد سپاهیان کودتاچی در مقابل فشار مخالفان انها در شورای تصمصم نهایی انتصابات بر هم بخورد. اما کما کان این نیروها به صورت نا محسوس ولی زیاد در مناطق پایین شهری ومحرومان حضور دارند. و از ماشین ها می خاهند که چراغهایشان را خاموش کنند و با چراغ های پر نور در چشم مسافران ماشین ها نور می اندازند واز انها مدارک شناسایی می خواهند.  ،  همچنین بسیاری از احزاب مدرن وقدیمی کشور در مناطق مختلف در داخل وخارج از کشوراین انتصخابات را تحریم کردند. با اشاره به نتایج نظر سنجی های مختلف از جمله نظر سنجی وویس اف امریکا که نشان میداد بیش از 44 در صد این انتصخابات را قبول ندارندو شرکت نمی کنند، مهندسی انتصخابات حکومتی بر نقاط مرفه نشین تمرکز داشت و حوزه های محله ها ومناطق فقیر نشین وکارگر نشین خلوت بود . حکومت از به حرکت در امدن این توده های محروم شدیدا وحشت دارد. نماینده جناح اصولگرای حکومت به دلیل شناخت از همین خشم انبار شده ونارضایتی گسترده پیشنهاد دادن ماهیانه 150 هزار تومان یارانه را هم مطرح کرد تا از محرومان دلبری کند.

خبرگر:کسانی که رای دادند خواسته ویا نا خواسته کدام روند را تشدید کردند؟

رای دهندگان اگر که غیر حکومتی بودند، روی سخن من با غیر حکومتی های دنباله رو وترسیده از سیاسیت های شعبده گونه حکومت ولایت فقیه است. این دوستان  عملا یک اشتباه فاحش محاسباتی کردندو آن در نظر نگرفتن وضعیت جدید چینش نیروها در سطخ منطقه وبین الملل وبیسج نیروی عوام وافکار عمومی بر علیه حکومت ولایت فقیه در جهان است. همکنون در اروپا وامریکا یک نیروی بزرگ تاثیر گذار به این نتیجه رسیده اند که این حکومت خطرناکترین حکومت برای صلح جهانی و مردم جهان است. این غول ها امکان بسیج افکار عمومی را دارند. ثروت ورسانه کافی دارند، معاملات پر سود هم به واسططه رفتار های دخالتگرایانه وتروریستی حکومت ولایت فقیه در جهان را هم دارند. شواهد این نقض فاحش حقوق بشر وقوانین بینالملل از سوی حکومت ولایت فقیه راهم دارند. لذا تنها چیزی که یک مانع عمده در سر راه تصمیم گیری حمله بر ایران بود ، تلاش های مدافعان حقوق بشر ودموکراسی خواهان وازادی خواهان ایران بود تا به  این غول ها بفهمانند که مردم ایران صلح طلب هستند. امریکا واروپا را دوست دارند، می توانند بهترین پایگاه برای گسترش افکار وفرهنگ مدرن و امروزی و آمریکایی باشند. مثل بسیاری از مردم خاورمیانه به امریکا نفرت ندارند. و شما اگر قصد براندازی این حکومت ضد بشر وتروریست و ناقض استاندارد های بین الملل را دارید ف راهش حمله به ایران وکشتار مردم ایران نیست. چون اینها بهترین پایگاه تبلیغاتی شما هستند. ودر مقابل حکومت ولایت فقیه هستندوبین مردم وحکومت در ایران ک دریا فاصله است. شما اگر می خواهید کاری کنید دست حمایت خود را از پشت این حکومت بردارید واز جنبش های اعتراضی مختلف درون ایران به خصوص از جنبش های کارگری و مزدبگیران ومعلمان دفاع کنید و گریبان این حکومت را برای نقض فاحش حقوق بشر بگیرید. مردم به تنگ آمده ایران با این حکومت همراه نیستند. وقتی مردم جهت گیری روشن حکومت های شما را در قطع پشتیبانی از این حکومت ببینند ومطمعن شوند که شما با این حکومت بدلیل بی اعتمادی که به ان دارید و قول ها وقرار های آنرا باور نمی کنید واز طبقات تحت ستم مردم ایران حمایت می کنید. خودشان حرکت هایی را که اغازکرده اند ادامه می دهند و هزاران اعتصاب واعتراض  به هم می پیوندد . در نتیجه با کمترین هزینه حکومت ضد بشر ساقط می شود . هم مردم ایران حکومت بهتری را ایجاد خواهند کرد هم امریکا یک متحد بی درد سر وکاملا همراه منطقه ای خواهد داشت. چیزی که هر گز با جنگ به ان نخواهد رسید.   عملا تمام نیروهای دموکراسی خواه وازادی خواه باید با همکاری وهمفکری عملی تر این صدای بی صدایان وجنبش ستم دیده گان دادخواه را بیشتر سازماندهی کنند تا صدای مزدبگیران ومبارزان بیشتر طنین انداز شود. افکار عمومی مردم امریکا واروپا را با این تحلیل وشواهد می شد تا حدی قانع کرد. اما هنگامی که گروهی از ایرانیان به این حکومت رای می دهند ، عملا دست نیروهایی را که در سطح جهانی می خواهند به سراغ برخورد های نظامی و یک دست نشان  حکومت ومردم ایران  بروند پر می کنند. به راحتی می توانند بیان کنند که مردم ایران تمام سیاست  های تروریستی و جنگ طلبانه و دخالت در امور دیگر کشور ها را تایید می کنند به همین دلیل حکومت خطرناک تری است . چرا که یک بخش بزرگ از جمعیتش می توانند مجریان این سیاست های خطرناک باشند.  به همین ترتیب کسانی که رای دادند، بدانند سپر امنیتی جدایی خودشان از حکومت ولایت فقیه را از بین بردند. ازدستاورد این انتصخابات برای مردم این بود که افشاگری های حکومتی هارا نشان داد، این حکومت وتمام جناح هایش به جز کشتار وغارت وویرانی ونابودی وکلاهبرداری وسو استفاده در این کشور نکرده اند وکاندیدا ها سعی داشتند فقط میزان جنایات وغارتگری خود را کمتر از کاندیدای جناح دیگر نشان دهند. یک رسوایی تمام عیار برای حکومت اسلامی بود که این روز ها حتا بی حجابی را هم می پذیرد به صورت لحظه ای وگامی به پیش ، به خصوص برای زنان بود که در بسیاری از میتینگ ها وسفارتخانه ها بدون حجاب به پیش رفتند وخواسته های خود را فریاد زدند. با هم  . باید منتظر اینده ای عجیب غریب باشیم که خود رای دهندگان با دنباله روی از حکومتیان برای کشور ما افریدند. کار ما کارگران و مزدبگیران ادامه سازماندهی و تشکیلات سازی است، برای رسیدن به سازمان دهی تشکیلات سراسری کارگران و آغاز اعتصابات واعتراضات سراسری همه مزد بگیران ، برای برقراری نظامی دموکراتیک وانسان گرا در ایران

مردم مبارز

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: