چرا باید رنسانی دربررسی اتفاق بزرگ 57 داشته باشیم؟

یکی از علمی ترین و دقیق ترین مطالب را در رابطه با چرایی حمایت از بخشی از شکل گیری ساختار حکومت ولایت فقیه جمهوری  اسلامی را در رای دادن به قانون اساسی جمهور اسلامی و پیش از ان به نظام  جمهوری اسلامی حزب توده ایران  مطرح کرده بود . دکتر نورالدین کیانوری دبیر اول این حزب در ان دوران  گفته است،  ما معتقدیم که ولایت فقیه در چارچوب زمان حیات امام خمینی صدمه‌ای به انقلاب ایران نمی‌زند. ولی برای دوران پس از امام خمینی دشواری‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما فکر می‌کنیم این مسأله مربوط به آینده است، زیرا ما در این دوران، نقش امام خمینی را در رهبری انقلاب، بسیار مؤثر، عمده و تعیین‌کننده می‌دانیم و معتقدیم که در چارچوب این دوران باید با انتقاد از نکات منفی و تکیه بر نکات مثبت قانون اساسی، بدون اینکه در مسأله ولایت فقیه وارد بحث شویم، به آن رأی مثبت بدهیم. اما در رابطه با دوران پس از امام خمینی، به‌نظر ما مسأله به‌صورت یک بحث عمومی درخواهد آمد و حزب ما در آینده و در موقع مناسب نظریات خود را در مورد آن مطرح خواهد ساخت. [نورالدین کیانوری، «پرسش و پاسخ»، شماره ۳ (۱۳۵۸
که متاسفانه خودشان وبسیاری از افرادتاثیر گذار برای بهبود شرایط ایران در زمان همان خمینی دستگیر و شکنجه و نابود شدند.
خبرگر: دقیقا از همین جا ضربه به همه نیروهای مدرن ومترقی ایران خورد. طراحان اتفاق 57 با طرح ولایت فقیه دیکتاتوری زمینی را به حکومت توتالیتر  آسمانی تبدیل کردند. ایستادگی روشن وشفاف در برابر این هیولای واقعی بود که  شاید میتوانست نقش رهبری فکری  طبقه کارگر را به دیگر  نیروهای مدرن اجتماعی  بدهد. ترس از رودر رویی با حامیان خمینی همان ترس و محافظه کاری دوران بعد از 28 مرداد 1332 بود. که عملا نقش مستقل نیروی رهبری کننده توده ها وکارگران را به نقش دنباله روی از حوادث و دیگر نیروهای طبقاتی حاضر در میدان تبدیل کرد. واقعیات نشان داد که خمینی از اول برای ایفای نقش نابودی همه نیروهای مدرن و مترقی و مستقل و اگاه و سکولار ولائیک وبی دین ایران آماده بود.  نیروهای مترقی ایران، برگ خمینی وکسانی که حاکمیت او را برنامه ریزی کرده بودند را خوردند. متاسفانه ! در زمان خمینی بود که احکام سرکوبی وکشتار تمام نیروهای سیاسی و مترقی صادر شد و کشتار مردم ایران به وسیع ترین شکل اغاز شد. ازحمله به صفوف مستقل کارگران ایران در میدان قزوین در آبان ماه 1357 و اعدام افسران عالیرتبه شاهنشاهی  بدون دادگاه وحق داشتن وکیل و دفاع علنی، روی پشتبام خانه خمینی در خیابان ایران ، تا با گلوله زدن هویدا در راهرو ها و کشتار گیتا علیشاهی وهما نصیرزنجانی  دختران نوجوان اموزگار تا قتل بی دلیل محمدرضا سعادتی در زندان اوین توسط لاجوردی، اجبار به حجاب برای جامعه همه در دوران خمینی از همان سال 1357 اغاز شد. و بعد هم دستور حمله به سایر نیروها واحزاب وگروه های سیاسی و صنفی مثل سندیکاهای کارگری در دروازه شمیران و خانه کارگردر خیابان ابوریحان، با سازماندهی  عوامل حزب جمهوری اسلامی و نزدیک ترین افراد به خمینی، دقیقا در زمان حیات خمینی صورت پذیرفت.  جنگ با عراق شروع شد و خمینی از ارتش ومردم عراق قبل از حمله صدام به ایران می خواست که بر علیه صدام برخیزند وحمایت خمینی و ایران را در سرنگونی صدام خواهند داشت. دعایی پیش خمینی می اید و می گوید با این اتشی که شما بر علیه صدام برانگیخته اید بر گشتن من به عراق با مرگ من همراه خواهد بود.( به نقل از خاطرات و بیانات عبدلعلی بازرگان وابراهیم یزدی ) پخش اسلحه و تبلیغات دایمی وسازماندهی برخی نیروهای شیعی و کرد بر علیه صدام از دیگر این اقدامات تحریک امیز بود. که منتظری به دیدار خمینی می رود وهمه این موارد نادرست را به خمینی گوشزد می کند. در خاطرات اقای منتظری ده ها نمونه از این شواهد وجود دارد. نامه خمینی به جان اف کندی در همان شلوغی های سال های چهل هم از دیگر شواهد این همکاری وپذیرش سیاست های امریکا در ایران وریا کاری خمینی با مردم ایران را از همان زمان آغاز دهه چهل نشان می دهد. لینک های مربوطه را تقدیم می کنم.  تا ما نپذیریم توسط همه این بازیگران فریب خورده ایم، نمی توانیم راه مستقل و درست خود را بنیان گذاریم. خواهش می کنم با دقت به صحبت های اقای منتظری توجه کنید. ببینید حیات خمینی چقدر خطرناک برای مردم جهان وایران شد. https://www.youtube.com/watch?v=QfbIop5dM5k
آیت‌الله حسینعلی منتظری به انتقادهای بی‌پرده از سران حکومت در ایران شناخته شده بود. انتقادهایی که برکناری او از جانشینی رهبر انقلاب، و سپس…
 در ادامه دلایل دیگر که چرا ایشان  به قانون اساسی ولایت فقیه  جمهوری اسلامی ! رای داده اندآورده شده است.
با همه این‌ها، حزب توده ایران از همه هواداران خود و همه مردم ایران دعوت می‌کند که در رفراندوم شرکت کنند و به این سند ــــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ــــ رأی مثبت دهند.
�چرا حزب توده ایران،  شما مردم ایران را علی‌رغم آنکه ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام خواست‌هایتان نمی‌دانیم، به دادن رأی مثبت فرا می‌خواند!
�زیرا اولاً در یک ارزیابی کلی، علی‌رغم نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به‌طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند. از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینه تحکیم استقلال اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان در جهت قطع چنگال سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی و سرمایه‌های غارتگر وابسته داخلی از رشته‌های مهم و حیاتی سیر می‌کند. یا اصول مربوط به تحکیم استقلال سیاسی و نظامی کشور یا اصل مربوط به رابطه استقلال و آزادی و اینکه به‌استناد یکی نمی‌توان دیگری را مخدوش ساخت. یا اصل نظام شورایی، که اگرچه آنطور که باید خلقی و صریح و کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی را پذیرفته و تثبیت کرده است. یا اصل مربوط به آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌ها و مطبوعات و غیره، و یا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش ….
نگاهی به تاریخ مشخص وقوع برخی رویدادها می‌تواند بی‌پایگی این اتهام را از نظر تاریخی نیز ثابت کند:
�(۱) متن پیشنهادی مجلس خبرگان حاوی اصل «ولایت فقیه» در آبان ماه ۵۸ انتشار عمومی پیدا کرد.
�(۲) در روز ۳ آذرماه ۵۸، حزب توده ایران با انتشار یک نامه سرگشاده، با گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی کشور قاطعانه مخالفت کرد، اما اعلام نمود که اگر این مسأله «منحصراً» در مورد شخص آیت‌الله خمینی مطرح بود، با آن مشکلی نمی داشت.
�(۳) در روزهای ۱۲ ـ ۱۱ آذر ۵۸ (تنها ۸ روز پس از انتشار نامه سرگشاده حزب توده ایران)، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شد و بیش از ۹۰ درصد مردم به این قانون و اصل «ولایت فقیه» مندرج در آن رأی مثبت دادند!
�بدین ترتیب، جمله‌ای که اکنون از سوی برخی منتقدین برای نفی کل سیاست گذشته حزب توده ایران مورد استناد قرار گرفته است، تنها ۸ روز اعتبار تاریخی داشته است! به‌عبارت دیگر، این برخورد تاکتیکی حزب فقط تا زمان تصویب قانون اساسی مطرح بوده است، چنان‌که پس از تصویب اصل «ولایت فقیه» در همه‌پرسی ۱۱ آذرماه ۱۳۵۸، مسأله «پذیرش» یا «عدم پذیرش» این اصل برای «دوران خمینی»، چه از سوی حزب و چه از سوی هر نیرو و سازمان سیاسی دیگر، عملاً موضوعیت خود را از دست داد و به مسأله‌ای مع‌الفارق بدل گشت.
 در ان زمان هم هفتاد و پنج درصد مردم طبق اسناد حکومتی به آن قانون اساسی رای داده اند. نه نود درصد .
لینک مربوط به سایت های حکومتی که 75 درصد ارای موافق در ان زمان را منتشر کرده اند.
بی توجهی و نادیده گرفتن اصل 4 قانون اساسی که تفسیر تمام قوانین را با شورای نگهبان منتخب ولایت فقیه می داند  و دیگر اصولی را که به سود ولایت فقیه،  قانون اساسی را به سوی دیکتاتوری پیچاندند،  نکته بسیار پر اهمیتی است. این امور  در قانونی اساسی که می خواستند به رای مردم بگذرانند کاملا  روشن  شده بود وبه دلیل  رفتار هایی هم که حاکمیت تا ان زمان  انجام داده بودعملا  نشان دهنده روشی بود، که حاکمیت در سرکوب همه نیروهای مترقی در پیش گرفته است، لذا پذیرش رای دادن به این قانون اساسی عملا ادامه دنباله روی های اغازین  شد. حاکمان مذهبی در همه جا سرکوب نیروهای دیگر اندیش را شروع کرده بودند. عملا نظام ولایت فقیه خودش را در همان دوره خمینی نشان می داد . ولی متاسفانه باز هم به این قانون اساسی رای دادند.ttps://www.youtube.com/watch?v=ZtH_5iiI_qc لینک ویدوئی ازتحریکات خمینی بر علیه حکومت عراق شش ماه قبل از شروع جنگ در تلویزیونسراسری  حکومتی . دوران حیات خمینی خطرناک ترین دوران بر علیه مردم ایران وخاورمیانه شد. متاسفانه. تا این حقایق را نپذیریم نمی توانیم راه مستقل و مردمی خودمان را پیش ببریم.
پنج ماه قبل از حمله صدام به ایران در 30.01.1359…
YOUTUBE.COM
شخص خمینی برای مردم عادی به خصوص  نوجوانان وجوانان در سال های 1356 و 1357 ناشناخته بود. اما برای کسانی که نظریات خمینی را در باره نوع حکومت و موضع گیری های ضد دموکراتیک او را، بر علیه برابری زنان ومردان و حق رای زنان و اقدامات مترقی شاه وانقلاب سفید و مخالفتش با اصلاحات ارضی را می دانستند ، شناخته شده بود. ولی متاسفانه هیچ کدام از این نیروهای قدیمی جبهه ملی،یا دیگر نیروهای سیاسی آن زمان مثل  نهضت ازادی وحزب توده ایران این حقایق را در باره  بخشی از نگاه خمینی به مردم نگفتند. خواسته ونا خواسته  به تقویت مواضع اوبدون طرح افکار ارتجاعی اش  کمک کردند.  برخی از انها خودشان بیشترین صدمات را این بی توجهی خود خوردند. همچنین جامعه ایران با ان نا اگاهی در دام خمینی افتاد. اینها مطالب قابل بررسی است. لطفا به سند بیعت خمینی با آمریکا توجه بفرمائید.http://www.bbc.com/…/2016/06/160605_kf_khomeini_pledges_us در این رابطه به نامه خمینی به سولیوان در سال 1342 هم توجه کنید. این اسناد از طبقه بندی خارج شده اند ودر اختیار همگان قرار گرفته اند. http://www.bbc.com/…/06/160601_kf_khomeini_carter_kennedy
سه روز بعد از خروج شاه از ایران، آیت‌الله خمینی به آمریکا می‌گوید که…
BBC.COM
این لینک ها را ببینید . این ها سند هستند . خواهش می کنم که به خاطرات اقای منتظری با دقت برخورد کنید. در جریان اعدام ها و در جریان مطالب خاطرات منتظری نگاه کنید. همه این ها از خطرناک بودن خمینی برای ایران وایرانی حکایت دارند. خواهش می کنم بخوانید اینها را . ما باید از فریب خمینی خارج شویم تا بتوانیم راه درست خودمان را پیش برویم لینکhttps://www.youtube.com/watch?v=TZ8O1urSE5g مصاحبه عمادالدین باقی با اقای منتظری لطفا اگر امکان دارید تمام مصاحبه های اقای منتظری را ببینید و بشنوید. خیلی دیدگاه ما را نسبت به این دوران طلایی حیات خمینی گسترش می دهد.https://www.youtube.com/watch?v=UM7xIIFoHlA خمینی بی رحمانه از همان اول کمر به قتل دگر اندیشان بسته است. با دانستن این حقایق از کمند فریب های سازماندهی شده جهانی برای نابودی ایران وایرانی خارج شویم. https://books.google.com/books?id=WtvYAwAAQBAJ&pg=PP4… این هم لینک دانلود شده خاطرات آقای منتظری است لطفا بخوانید. با مهر واحترام .
مصاحبه کامل عمادالدین باقی با مرحوم حسینعلی…
YOUTUBE.COM

در تابستان ۱۳۶۷ و تنها یک ماه پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق آیت الله خمینی در نامه محرمانه ای فرمان…
YOUTUBE.COM
البته خبر گر می داند طرح این واقعیات واسناد می تواند اعتراضات زیادی را برانگیزد، اما چاره ای نیست. برای انکه دوباره از همین سوراخ گزیده نشویم مجبوریم این تلخ کامی ها و شکستن باور های بیهوده، اما ریشه دار را بپذیریم.
به سوی معبد خورشید سفر کردن خطر دارد…
تایید همدستی خمینی و کارتر و پرداخت پول به خمینی از کانال های امریکایی و همچنین ادامه این پشتیبانی ها در دوران ریگان و پرونده ایران گیت و مک فارلین که به نابودی گروهی از یاران اقای منتظری انجامید، نیز همه در دوران بی خطر خمینی رخ داده است. لینک های مربوطه
https://www.youtube.com/watch?v=jHfJGjSTUIkلینک تایید پرداخت کمک مالی کارتر به خمینی
https://www.youtube.com/watch?v=054SzFeM2lc&t=201s دلایل این حمایت توسط کارتر وتیمش و سیا
https://www.youtube.com/watch?v=vIY5crKO0lcمعامله خمینی با ریگان برای امتیاز ازاد کردن گروگان ها و سپس حمایت های نظامی ریگان از حکومت خمینی برای ادامه وطولانی کردن جنگ و ماجرای مک فارلین وایران گیت
تمام اسناد موجود نشان دهنده تلاش جریانات مختلف امریکایی برای حفظ حکومت  جمهوری اسلامی در ایران هستند.
این هم یک روایت حکومتی از ماجرای مک فارلین است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: