گوشه ای ازدکترین انقلاب ملی ایران

انقلاب دکترین ، استراتژی ، تاکتیک

در مقابله با حکومت اسلامی اولین اصلی را که باید بدان اذعان داشت، این است که این حکومت با هیچگونه ریفورم قانونی نمی تواند شکل قابل قبولی از یک سیستم کار آمد حکومتی باشد. زیرا هر گونه ریفورم تنها به این نتیجه منجر می شود که طبقه حاکم یعنی روحانیون و مجتهدین و اعوان و انصار فاسد آنها دوباره تقویت شوند به رشد دوباره برسند. همانند علفهای هرزی که در میان گلهای زیبا می رویند . بنابراین این علفهای هرز باید به طور کلی ریشه کن شوند.  از طرفی کلیه زمینه هایی که در آینده می تواند باعث رشد دوباره آنها شود باید از بین رود. پس این یک نبرد مرگ و زندگی میان توده های مردم با طبقه فاسد و خون آشام حاکم است.  پیروزی یک طرف و نابودی طرف دیگر است و راه سومی وجود ندارد. بنابراین دکترین انقلاب مردم ایران بر این اساس است که دشمن اصلی آنان طبقه حاکمه کنونی است و باید حتماً سرنگون شود، تا یک دولت ملی و دموکراتیک بتواند قدرت  را قبضه نماید. زیرا با قبضه کردن قدرت از طرف مردم دوره تاریخی جدیدی جهت ائتلاف دوباره ملت ایران خواهد بود . بنابراین باید برای رسیدن به این پیروزی و پرهیز از شکست یک استراتژی هوشمندانه  مقاومت مدنی ، با تاکتیک های متحرک و قابل انعطاف یعنی دفاع و حمله انعطافی و تهاجمی طراحی گردد . در حالیکه این استراتژی و تاکتیکها باید حاصل عمل سیاسی خلاق توده های منسجم باشد. از طرفی باید از یک قانونمندی برخوردار باشد تا بتواند این عمل سیاسی را به پیروزی برساند. تهیه این قانونمندی به عهده رهبران و کادرهای آموزش دیده انقلابی است که می تواند به صورت فرمان هایی پس از ارزیابی دقیق موقعیت دشمن (حکومت اسلامی) از لحاظ توانایی های آن در امر مقابله با ملت و مشورت و کنگاش میان رهبران سطح بالا و میانی، در اختیار کادرهای اجرایی انقلابی که در حوزه ها و شبکه ها  قرار دارند قرار گیرد.

نکته ای که  باید بدان اشاره نمود، این است که این فرمان ها نباید به گونه ای باشد که خلاقیتهای کادرها را در رهبری میدانی توده ها محدود نماید و از فرمان های خشک و غیر قابل انعطاف باید پرهیز نمود .

باز هم براین نکته تأکید داریم و باید آن را به توده ها رهنمود دهیم که ما خواهان ریفورم قانونی نیستیم .

این سیستم به هیچ قانونی پایبند نیست . بنابراین کسانی که خواهان تغییرات در رژیم با ریفورم های قانونی با آوردن رهبران در حصر خانگی به میدان ، در حقیقت خواهان به وجود آوردن یک سیستم جدید با نظم نوین نیستند و خواستار این هستند که تغییرات غیر اساسی در سیستم پوسیده و کهنه رژیم اسلامی هستند.  که ما آنرا پروژه خندق آخر نامیده ایم. بنابراین باید با آنان به عنوان ضد انسان  برخورد نمود . بر این اساس استراتژی انقلاب به سه مرحله تقسیم می شود :

  • مرحله بلند مدت که در آن هدف از بین بردن کلیه نمادهای منتسب به رژیم اسلامی مانند سپاه پاسداران ، نهاد ولایت فقیه وزیر مجموعه هایش مثل بسیج ، شبکه های مذهبی ، شورای نگهبان ، بیت ولایت فقیه  و…..
  • میان مدت از جهت آگاهی دادن به توده ها و دادن شعارهایی با توجه به نیازهای توده ها از نظر اقتصادی که در نهایت تبدیل به مطالبات سیاسی شود و سرنگونی رژیم را تسریع نماید.چیزی که در دی ماه اتفاق افتاد.
  • کوتاه مدت به منظور درگیری بانیروهای سرکوب گر از قبیل لمپنهای رژیم مثل سپاه  ، نیروهای انتظامی ، بسیج و طبه ها ، لباس شخصی هاو… که هرکدام تاکتیک های خود را باید داشته باشد .

تاکتیکها وتکنیک های میدانی :

این بیشتر در مورد استراتژی کوتاه مدت مطرح است . دراین طرح از شیوه جنگی یونانیها و رومی ها و تاکتیک اسکندر مقدونی استفاده می شود.

رهنمود کلی برای همه شهرها

ستاره نمایانگر نیروهای مردمی و ملت و فلش ها نمایانگر ارتباطات است.

دایره ها ،  نمایانگر محل ها و خطوط ارتباطی

  • در فاز اول ابن تاکتیک باید به طور نامرئی کل شهر به محاصره نیروهای مردمی درآید . البته این تاکتیک برای شهرهای بزرگی مثل تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز و … مشکل و شاید هم غیر قابل اجراء باشد اما برای شهرهای کوچک تر قابل اجرا است .
  • فاز دوم : در نظر رهبران محلی ، شهر باید به محله های مختلف تقسیم بندی شود . به همان شکل که شهرداری ها بر اساس آن عمل می نمایند . سپس به محاصره درآید. لازم است کادرها ستادهایی را داشته باشند که درآن نقشه بزرگی از محله تحت نظارت خودشان  را داشته باشند و بر روی آن نقاطی مانند کلانتری ها و نیروهای انتظامی مشخص شده باشد.

در هر محله ای که می خواهد تظاهرات ایجاد شود باید آن محله محاصره شود و از چند نقطه شروع شود و به صورت قطرهای دایره نیروهای انتظامی را تقسیم نمود تا نیروهای سرکوبگر نتوانند بطور متمرکز تظاهرات را سرکوب نمایند.

از طرفی نباید تمامی توان بسیج نیروها را در تظاهرات وارد کرد. بلکه نیروهایی به عنوان ذخیره در گوشه و کنار تظاهرات بطور پراکنده اما قابل دسترسی در نظر گرفته شود که در صورت لزوم وارد صحنه نبرد شوند. وافرادی مسوول فیلم برداری وعکس گرفتن خواهند بود. تظاهر کننده گان در شب باید عملیات را انجام دهند واز روبند استفاده کنند.

از طرفی تظاهرکنندگان  اگر زیاد بودند، باید در برخورد اولیه به صورت فالانژهای مربع شکل با عمق زیاد تشکیل دهند مربع ها نشان دهنده مردم به صورت  فلانژهای قوی هستند و خط و نقطه چین نشان دهنده نیروهای ضعیف در زمانی که نیروهای سرکوبگر جهت در هم شکستن آنها اقدام می نمایند. این نیروهای ضعیف به سرعت عقب نشینی کرده و اجازه می دهند تعداد معینی از نیروهای سرکوبگر وارد دالان شده و بلافاصله راه ورودی بقیه نیروها را می بندند.

در این تاکتیک نیروهای سرکوبگر از تمرکز خارج می شوند و تظاهرکنندگان با حملات متمرکز بر آن ها عملاً موقعیت استراتژیکی مطلوبی را نسبت به آنها پیدا خواهند نمود. ماموران محاصره شده اند. با سرعت باید به انها حمله کرد وهر چنر نفر یک موتور سوار ماشین سواران را بگیرند واز موتور وماشین پیاده کنند. با تکیه بر عدد بیشتر انها را فورا لخت مادر زاد کنند تا جایی برای فرار نداشته باشند. به سرعت چند نفر که امادگی دارند لباس های ماموران را بپوشند. بیسیم و برگه های ماموریت وهمه لوازمشان را باید گرفت وباز دید کرد. از طریق بیسیم ها در دو سه دقیقه می توان به مسیر های حرکت بقیه نیروهای دشمن پی برد. وتا کتیک مناسب با آن داشت. بازداشتی هارا باید به یکی از خانه های انقلابیون محله برد وبازجویی را بدون خشونت ولی با قدرت ایجابی اغاز کرد. در چنین وضعی که ماموران لخت ومادرزاد گیر افتاده اند احتمال لو دادن خیلی از مطالب را دارند. اسامی فرماندهان. تعداد نبرویی که به منطقه ما اعزام کرده اند. کد های رمز ارتباطی و هر اطلاعات دیگری که ان لحظه مورد نیاز است. پس از همین جا متوجه می شویم قبل از رفتن به خیابان باید تدارک کرده باشیم. انقلاب را باید تدارک دید. یعنی از قبل توان نیروها واستعداد آنها را برسی کرده باشیم.

هم زمان با ورود اندکی نیروهای ذخیره باقی نیروهای انتظامی را محاصره و با به وجود آوردن قطرهایی در خطوط آنها آنان را تجزیه نموده.

از سلاح هایی که می توانند استفاده نموده مانند فلاخن ، تیر و کمان ، دو شاخه سنگی و سنگهایی که فقط باعث عقب نشینی نیروهای سرکوبگر شود .

نکته : از آتش زدن و صدمه زدن به اموال عمومی و خصوصی باید جداً جلوگیری کرد . اگر افرادی شعارهای تند رادیکالی سر میدهند و یا دست به تخریب می زنند سریعاً سرکوب و دستگیر شوند چون حتماً مأموران دولتی هستند. باید محل های امنی را در نظر گرفت جهت انتقال این افراد با چشمان بسته پس از دستگیری ، سپس این افراد مورد بازجویی قرار گیرند. بازجویان محض احتیاط و امنیت ملی باید با صورتی پوشیده در سمت خود قرار گیرند.  در اختیار داشتن کلیه اظهارات آنان وعکس گرفتن از کارت های شناسایی این افراد.

از میان خود باید افرادی زرنگ ، باهوش ، با صبرو حوصله را انتخاب نمود و به عنوان جاسوس میان افراد و اجتماعاتی که طرفدار رژیم هستند و به عنوان ضد انقلاب می خواهند عمل نمایند فرستاد.

زیرا استراتژی باعث حصول پیروزی بر دشمن می شود که مبتنی بر داشتن اطلاعات و آنالیز صحیح آن در جهت پیش بینی حرکت دشمن باشد . این فقط یک پیشنهاد است ، اگر بودجه ای در اختیار کمیته انقلاب است بتوان از خود نیروهای انتظامی سرکوبگر کسانی را انتخاب نمود .

نکته بسیار مهم : نباید دشمن را دست کم گرفت زیرا ما با دشمنی روبه رو هستیم که در پی چهل سال تجربه در عملیات تروریستی مسلماً قوی و چیره دست است . بنابراین به نقل از استالین :

باید دشمن را شناسایی کرد همه جوانب امور را  برای وارد کردن ضربه مورد بررسی دشمن قرار داد و بعد ضربه را وارد کرد و پس از آن با خاطری آسوده استراحت کرد .

تاریخ سری جنایت های استالین – صفحه شش

بنابراین پیشنهاد می شود اگر کمیته انقلاب و رهبری آن ارتباطاتی دارد گروهی را برای آموزش های اطلاعاتی انتخاب نموده و آنان را برای آموزش به نویسنده دهیم . در این جا خارج از کشور کمیته اطلاعاتی را تشکیل داده تا بتواند از خارج کادرها را آموزش دهند .

لازم به ذکر است که رنگ عیاران سرخ و زرد بوده است و علامت عیاران شمشیر و یک پیاز و یک سینی رویگری است.

با احترام عیار ژنده پیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: