۱۷۴ استاد دانشگاه شریف در نامه‌ای سرگشاده، به‌مناسبت عید فطر، عفو یا تعلیق مجازات امیرحسین مرادی و علی یونسی را درخواست کرده‌اند.

نامه های وارده

 

📌 این‌بار اساتید شریف دست‌به‌کار شدند.

بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف )آقایان امیر حسین مرادی و علی یونسی( که قبلا در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای کشور عزیزمان نیز کسب کرده اند، ظاهراظاهراً با اتهاماتی امنیتی در زندان هستند. امضاکنندگان این نامه که جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هستند، بخش بزرگی از زندگی خود را صرف پرورش مستعدترین جوانان ایران کرده و همواره به آنان به چشم فرزندان خود نگریستهاند. یک فرزند نوجوان و جوان ممکن است سهواسهواً یا عمداً مرتکب خطا شود اما آنچه مهم است مواجههی پدرانه و درسآموز با اوست. از این منظر باتوجه به طولانی شدن گرفتاری این دو جوان، بدینوسیله مصرانه از مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی درخواست می نماییم که با سعه صدر و با لحاظ حداکثر رأفت اسلامی نسبت به اتهامات این دو دانشجوی جوان، آنان را بمناسبت عید سعید فطر مورد عفو یا تعلیق مجازات قرار داده و اجازه دهند که به آغوش خانواده و جمع دانشگاهی خود بازگردند.

باسپاس، 174 تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف )اسامی پیوست است( ، 23 اردیبهشت 1400

 نام و نام خانوادگی- دانشکده/مرکز محل خدمت  ردیف  نام و نام خانوادگی- دانشکده/مرکز محل خدمت  ردیف
 دکتر حسین پورزاهدی، دانشکده مهندسی عمران 23  دکتر علی شریفی زارچی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 1
 دکتر محمد باقر غفرانی، دانشکده مهندسی انرژی 24  دکتر بهار فیروزآبادی، دانشکده مهندسی مکانیک 2
 دکتر زهرا جمشیدی، دانشکده شیمی 25  دکتر شهره کسایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 3
 دکتر محمد اتوکش، دانشکده مهندسی انرژی 26  دکتر محمدباقر شمس الهی، دانشکده مهندسی برق 4
 دکتر علیرضا بهرامپور، دانشکده فیزیک 27  دکتر عبدالله لنگری، دانشکده فیزیک 5
 دکتر محسن قائمیان، دانشکده مهندسی عمران 28  دکتر محمد رضا هرمزی نژاد، دانشکده شیمی             6
 دکتر نعیمه ناصری، دانشکده فیزیک 29  دکتر علی مقداری، دانشکده مهندسی مکانیک 7
 دکتر محمد تقی کاظمی، دانشکده مهندسی عمران 30  دکتر محمد رضا اجتهادی، دانشکده فیزیک 8
 دکتر سید میرابوالحسن واعظی، دانشکده فیزیک 31  دکتر وحید کریمی پور، دانشکده فیزیک 9
 دکتر حسین آشوری، دانشکده مهندسی و علم مواد 32  دکتر علی پورجوادی، دانشکده شیمی 10
 دکتر محمود اکبری، دانشکده مهندسی برق 33  دکتر سید محمد غلامزاده محمودی، دانشکده علوم ریاضی 11
 دکتر علی محمد افشین همت یار، دانشکده مهندسی کامپیوتر 34  دکتر حسین افشین، دانشکد مهندسی مکانیک 12
 دکتر عباس ملکی، دانشکده مهندسی انرژی 35  دکتر سیروس قطبی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 13
 دکتر سید محسن حائری، دانشکده مهندسی عمران 36  دکتر بیژن ظهوری زنگنه، دانشکده علوم ریاضی 14
 دکتر حسین مختاری، دانشکده مهندسی برق 37  دکتر مجتبی باقرزاده، دانشکده شیمی 15
 مهندس مریم هویت طلب، دانشکده مهندسی مکانیک 38  دکتر بیژن فرهانیه، دانشکده مهندسی مکانیک 16
 دکتر ابراهیم آزادگان، گروه فلسفه علم 39  دکتر سعید شاهرخیان، دانشکده شیمی 17
 دکتر رضا سروری، دانشکده مهندسی برق 40  دکتر سیدمحمودرضا پیشوایی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 18
 دکتر امین فضلی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 41  دکتر فرزام فرهمند، دانشکده مهندسی مکانیک 19
 دکتر امیر حسین جهانگیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر 42  دکتر علی پاک ،دانشکده مهندسی عمران 20
 دکتر حسین صامتی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 43  دکتر علی اسفندیار، دانشکده فیزیک 21
 دکتر غلامرضا قاسم ثانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 44  دکتر سهراب راهوار، دانشکده فیزیک 22

 

 دکتر محمد حائری، دانشکده مهندسی برق 85  دکتر رضا علیزاده ،دانشکده مهندسی و علم مواد 45
 دکتر علی عابدیان، دانشکده مهندسی هوافضا 86  دکتر حمید رضا مداح حسینی، دانشکده مهندسی و علم مواد 46
 دکتر وحید تقی خانی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 87  دکتر عبدالرضا سیم چی، دانشکده مهندسی و علم مواد 47
 دکتر مریم سیّدّان، مرکز زبان ها و زبان شناسی 88  دکتر فروهر فرزانه، دانشکده مهندسی برق 48
 دکتر مرتضی امینی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 89  دکتر داود رشتچیان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 49
 دکتر سپیده حاجی پور ساردوئی، دانشکده مهندسی برق 90  دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان ،دانشکده مهندسی و علم مواد 50
 دکتر بابک حسین خلج، دانشکده مهندسی برق 91  دکتر ارس شیخی، پژوهشکده علوم و فنآوری های انرژی 51
 دکتر علی قاضی زاده، دانشکده مهندسی برق 92  دکتر فردین جعفرزاده، دانشکده مهندسی عمران 52
 دکتر محمد حسن باستانی، دانشکده مهندسی برق 93  دکتر سید حسن حسینی، گروه فلسفه علم 53
 دکتر منوچهر نجمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد 94  دکتر محمد رضا موحدی، دانشکده مهندسی مکانیک 54
 دکتر سید بابک علوی، دانشکده مدیریت و اقتصاد 95  دکتر علی حکاکی فرد، دانشکده مهندسی مکانیک 55
 دکتر میر مصدق جمالی، دانشکده مهندسی عمران 96  دکتر سعید بهزادی پور، دانشکده مهندسی مکانیک 56
 دکتر محمد شاهرخی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 97  مهندس محمد تقی امیدوار تهرانی، دانشکده مهندسی مکانیک 57
 دکتر ترانه اقلیدس، پژوهشکده الکترونیک 98  دکتر حمید سربازی آزاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر 58
 دکتر مهرزاد نامور، دانشکده مهندسی برق 99  دکتر حسین محمدی شجاع، دانشکده مهندسی عمران 59
 دکتر محمد فرشچی، دانشکده مهندسی هوافضا 100  دکتر نظام الدین مهدوی امیری، دانشکده علوم ریاضی 60
 دکتر نیما اسدیان، دانشکده مهندسی هوافضا 101  دکتر علی مدی، دانشکده مهندسی برق 61
 دکتر آزاده کبریایی، دانشکده مهندسی هوافضا 102  دکتر محمد باقر ملائک، دانشکده مهندسی هوافضا 62
 دکتر محسن فتحی، دانشکده مهندسی هوافضا 103  دکتر امیر احمد شیشه گر، دانشکده مهندسی برق 63
 دکتر شاهین حسابی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 104  دکتر علیرضا زارعی، دانشکده علوم ریاضی 64
 دکتر مهدی احمدی بروجنی، دانشکده مهندسی برق 105  دکتر عمادالدین فاطمی زاده، دانشکده مهندسی برق 65
 دکتر مهتاب میرمحسنی، دانشکده مهندسی برق 106  دکتر نادر طباطبایی، دانشکده مهندسی عمران 66
 دکتر محمد مهدی صالحی، دانشکده مهندسی هوافضا 107  دکتر سعید رحیمی، مرکز زبان ها و زبان شناسی 67
 دکتر سعید رضایی، مرکز زبان ها و زبان شناسی 108  دکتر مسعود نیلی، دانشکده مدیریت و اقتصاد 68
 دکتر شانت باغرام، دانشکده فیزیک 109  دکتر سامان مقیمی عراقی، دانشکده فیزیک 69
 دکتر مرتضی فتوحی، دانشکده علوم ریاضی 110  دکتر رضا باقری، دانشکده مهندسی و علم مواد 70
 دکتر غلامرضا پیرچراغی، دانشکده مهندسی و علم مواد 111  دکتر محمد فخارزاده، دانشکده مهندسی برق 71
 دکتر مهدی احسان، دانشکده مهندسی برق 112  دکتر محمد اردشیر، دانشکده علوم ریاضی 72
 دکتر طیبه حمزه لویان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 113  دکتر فرید آشتیانی، دانشکده مهندسی برق 73
 دکتر امین خواصی، دانشکده مهندسی برق 114  دکتر صابر صالح کلیبر، دانشکده مهندسی برق 74
 دکتر جواد صالحی، دانشکده مهندسی برق 115  دکتر هدایت ذکایی آشتیانی، دانشکده مهندسی عمران 75
 دکتر فرزاد تهامی، دانشکده مهندسی برق 116  دکتر معصومه نصیری کناری، دانشکده مهندسی برق 76
 دکتر مریم بابازاده، دانشکده مهندسی برق 117  دکتر آرش امینی، دانشکده مهندسی برق 77
 دکتر محمد تقی احمدیان، دانشکده مهندسی مکانیک 118  دکتر محمدعلی مداح علی، دانشکده مهندسی برق 78
 دکتر محمد علی ابام، دانشکده مهندسی کامپیوتر 119  دکتر مهدی فردمنش، دانشکده مهندسی برق 79
 دکتر فرزام فتوت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 120  دکتر سیروس جمالی، دانشکده شیمی 80
 دکتر محمد قدسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 121  دکتر محمد کرباسی، دانشکده مهندسی برق 81
 دکتر فرخ مروستی، دانشکده مهندسی برق 122  دکتر مازیار گودرزی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 82
 دکتر خشایار مهرانی، دانشکده مهندسی برق 123  دکتر علی بنائی، دانشکده مهندسی برق 83
 دکتر سعید باقری شورکی، دانشکده مهندسی برق 124  دکتر علی فتوت احمدی، دانشکده مهندسی برق 84
 دکتر فمیدا فلاح، دانشکده مهندسی مکانیک 164  دکتر شهره مشایخان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 125
 دکتر محمد تقی منظوری شلمانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 165  دکتر محمد دورعلی، دانشکده مهندسی مکانیک 126
 دکتر شیوا زمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد 166  دکتر یوسف شفاهی، دانشکده مهندسی عمران 127
 دکتر مهدی جعفری سیاوشانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 167  دکتر علی بخشی، دانشکده مهندسی عمران 128
 دکتر غلامرضا وثوقی، دانشکده مهندسی مکانیک 168  دکتر امیر مردانی، دانشکده مهندسی هوافضا 129
 دکتر محمد ایزدی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 169  دکتر کریم مظاهری، دانشکده مهندسی هوافضا 130
 دکتر علی ملکی، پژوهشکده سیاستگذاری علوم و فنآوری 170  دکتر سید اکبر جعفری، دانشکد فیزیک 131
 دکتر محمد حسن سعیدی، دانشکده مهندسی مکانیک 171  دکتر علی موقر، دانشکده مهندسی کامپیوتر 132
 دکتر حمید حسینی، دانشکده مهندسی برق 172  دکتر علی نوری بروجردی ،دانشکده مهندسی مکانیک 133
 دکتر فتح الله فرهادی، دانشکد مهندسی شیمی و نفت 173  دکتر علیرضا خالو، دانشکده مهندسی عمران 134
 دکتر علیرضا فیض بخش، دانشکده مدیریت و اقتصاد 174  دکتر احسان حاجی پور، دانشکده مهندسی برق 135
 دکتر مهدی بهزاد، دانشکده مهندسی مکانیک 136
 دکتر امینه محمودزاده، دانشکده مدیریت و اقتصاد 137
 دکتر سید تقی اخوان نیاکی، دانشکده مهندسی صنایع 138
 دکتر افشین شفیعی، دانشکده شیمی 139
 مهندس رؤیا نریمانی، دانشکده مهندسی مکانیک 140
 دکتر حبیب الله نصیری، دانشکده مهندسی عمران 141
 دکتر علینقی مشایخی، دانشکده مدیریت و اقتصاد 142
 دکتر حسام الدین ارفعی ،دانشکده فیزیک 143
 دکتر مجید رفیعی، دانشکده مهندسی صنایع 144
 دکتر حمید بیگی، دانشکده مهندسی کامپیوتر 145
 دکتر مهران سپهری، دانشکده مدیریت و اقتصاد 146
 دکتر کاظم هجرانفر، دانشکده مهندسی هوافضا 147
 مهندس عباس مظفر، دانشکده مهندسی صنایع 148
 دکتر غلامحسین فرّهّی، دانشکده مهندسی مکانیک 149
 دکتر مهدی نجفی، دانشکده مهندسی صنایع 150
 دکتر علیرضا بحرینی، دانشکده علوم ریاضی 151
 دکتر شهناز قاسمی، پژوهشکده علوم و فنآوری انرژی 152
 دکتر فاخته قنبرنژاد، دانشکده فیزیک 153
 دکتر مجید پورانوری ،دانشکده مهندسی و علم مواد 154
 دکتر نیما تقوی نیا، دانشکده فیزیک 155
 دکتر محمود سلماسی زاده، پژوهشکده الکترونیک 156
 دکتر حسین نجات پیشکناری، دانشکده مهندسی مکانیک 157
 دکتر صادق رئیسی، دانشکده فیزیک 158
 دکتر مصطفی پرنیانی، دانشکده مهندسی برق 159
 دکتر محمد حسین علوی، دانشکده مهندسی برق 160
 دکتر مهدی ترابیان، دانشکده فیزیک 161
 دکتر محمد رضا پورنکی، دانشکده علوم ریاضی 162
 دکتر ایران عالم زاده، دانشکده مهندسی شیمی و نفت 163

 

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نامه های وارده
عبدالرسول مرتضوی: نامه به خامنه ای :آ ن زمان دور نیست که مردم شما را به عنوان نماد حکومت استبدادی محکوم کنند

این نامه را از زندان برایتان می نویسم. من عبدالرسول مرتضوی، عضو پیشین سپاه پاسداران و جانباز جنگ هستم که بیش از دو سال است به خاطر مخالفت با شما و راه و رسم جمهوری اسلامی در حبس به سر می‌برم. اگر مبنای قضاوتم را رفتار و گفتار شما قرار …

نامه های وارده
🌕دل نوشته خواهرانه فلور قاسم زاده خواهر عزیز قاسم زاده معلم زندانی

  دلنوشته خواهرانه به مناسبت روز جهانی معلم برادرم! عزیزِ عزیزتر از جانم! امروز روز جهانی معلم است و تو در بند هستی به جرم اینکه مسائل و مشکلات مبتلابه جامله معلمان را فریاد بر آوردی… نمی دانم با کدامین نگاه و با کدام هدف و انگیزه ،مطالبه اجرای قانون …

نامه های وارده
سولماز علیزاده :گل‌های داوودی داستان اعدام پدرم بود

در بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، برای اولین بار فرزند یکی از اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استکهلم سوئدحاضر شد. سولماز علیزاده که زمان بازداشت پدرش ۸ سال داشت، مقابل دادستان‌ها و وکلا ایستاد و درباره اعدام پدر ۴۱ …

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: