ماه: آگوست 2017

راننده گان اتوبوسرانی آبادان خواهان قراردادهای رسمی هستند.

اعتراض کارگران پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان هفتم شهریور ماه- حدود ۱۰۸ کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان که از طریق پیمانکار در شرکت اتوبوسرانی آبادان به حرفه‌هایی همچون رانندگی، تعمیرات موتوری…

فراماسونری وروحانیت، حسن امين استاد راهنماى حسن روحانى در نماز بر پیکر مرحوم ابراهیم یزدی

حضور پروفسور حسن امين استاد راهنماى حسن روحانى در دانشگاه كلدونين گلاسگو در نماز بر پیکر مرحوم ابراهیم یزدی بیانگر چیست؟ می توان در باره ان فکر کرد ورمز گشایی…