ماه: سپتامبر 2018

رهبر جوان یارسانی، رامین مشعشعی توسط اطلاعات کشته شدو بە بستگانش گفتەاند حق رسانەای کردن را ندارند.

رامین مشعشعی ساكن روستای قلقل از توابع تویسركان و از نوادگان رهبر اهل حق آتش بیگی توسط ماموران اطلاعات به‌ قتل رسیده‌ است. اطلاعات به‌ خانواده‌ رامین مشعشعی گفته‌اند حق…

مھدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز عصر پنجشنبه بازداشت شد. ولی نە بدلیل فساد بلکە بخاطر دفاع از شھروندان بھایی. در نظام فاسد، فساد و اختلاس بزرگ جرم نیست ولی دفاع از بھائیت جرم است!

بازداشت به دلیل یک جمله! همزمان با نطق نتانیاهو در سازمان ملل که مدعی شد اسرائیل به خلاف تمام کشورهای خاورمیانه، حقوق برابر تمام شهروندان خود را تضمین می‌کند؛ مهدی…