ماه: ژانویه 2019

نامه‌ای سرگشاده دو زندانی سیاسی یاسمین آریایی و صباکردافشاری از زندان اوین

با درود و احترام جناب محترم سردبیر روزنامه‌ی ایران چندی بیش در مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۷، روزنامه شماره ۶۹۷۷ مطلبی را مطالعه نمودیم که برایمان بسی سوال برانگیز بود. آنطور…