ماه: سپتامبر 2019

#اعتصاب غذا و محکومیت دو عضو یک خانواده به ۳۲ سال زندان

صدای زندانیان سیاسی گمنام و بی رسانه باشیم # #ابراهیم_صدیق_همدانی و پسرش #سالارصدیق_همدانی، دو زندانی زندان ارومیه، از تاریخ ۳ مهرماه دست به #اعتصاب_غذا زده‌اند. اعتصاب غذای این زندانیان در…

🔴اسامی 25 نفر از 40 کارگر نیشکر هفت تپه که توسط اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی احضار شده اند:

_فریدون هاشمی محمودی ۲_محسن حیدری راد ۳_جاسم بنی چعب ۴_توفیق حیدری الکثیر ۵_عظیم کثیر ۶_پیمان نوروزی ۷_بشیر الکثیر ۸_فواد الکثیر ۹_موسی الکثیر ۱۰_مهدی الکثیر ۱۱_احمد الکثیر بدوی ۱۲_مهدی صحناوی ۱۳_سمسام…

حسن صادقی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی زندان اوین مجددا از ملاقات با یکدیگر محروم شدند

ملاقات حسن صادقی و فاطمه مثنی، به بهانه مخالفت حسن صادقی با پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند لغو شد. دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با بهانه…

زرتشت احمدی راغب؛ فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ تداوم اعتصاب غذا همزمان با تهدید همسرش به بازداشت

طی روزهای گذشته, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی زندان اوین که در اعتصاب غذا بسر می برد پس از انتقال از سلول انفرادی به بند ۳…

منصور اسانلو :پیرامون نوشته های دیوارنویسی در داخل کشور و آنکه نیروی دموکراسی خواه و ضد سانسور ویدیو ها را منتشر میکند، که از داخل کشور آمده است.

پیرامون نوشته های دیوارنویسی در داخل کشور و آنکه نیروی دموکراسی خواه و ضد سانسور ویدیو ها را منتشر میکند، که از داخل کشور آمده است. اتفاقا این شکستن سانسور…

خانم #حوریه_فرج‌زاده طارانی یکی از زنان امضاءکننده #بیانیه۱۴ نفره از زندان مشهد به طور موقت و به قید وثیقه تا اخذ آخرین دفاع آزاد شد.

از امضاءکنندگان بیانیه۱۴ و حامیان آنها تاکنون ۳ نفر (شامل غلامحسین بروجردی٬ پوران ناظمی و حوریه فرج زاده طارانی) بصورت موقت آزاد شدند. #هاشم‌خواستار، #جوادلعل‌محمدی و #محمدحسین‌سپهری از جمله معلمان…

منصوراسانلو :پیرامون حکومت اسلامی و شکست کاملی که این حکومت خورد ونشان داد اسلام اندیشه ای است که بجز ویرانی و بدبختی چیزی ندارد. دیگر دنبال اسلام نرویم .

#نه_به_جمهوری_اسلامی #آری_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران