ماه: سپتامبر 2021

منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی خواهان قرار می دهد!

ایران سازان برنامه تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای ایران فردا پخش می‌شود. منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی…

▪️زینب پرنین، مادر امیرحسین حاتمی از مردم خواسته تا از او برای #دادخواهی حمایت کنند. »

▪️زینب پرنین، مادر امیرحسین حاتمی که در زندان تهران بزرگ کشته شد در ویدئویی از مردم خواسته تا از او برای #دادخواهی حمایت کنند. او می‌گوید:« پسرم بی‌گناه بود. چرا…