ماه: سپتامبر 2021

سرعت گرفتن ماشین اعدام خامنه ای : صدور دومين حكم اعدام، برای زندانی سیاسی کرد با اتهامات ساختگی!

روز شنبە شاکر بهروزی زندانی سیاسی کرد و اهل ارومیە طی دو حکم جداگانە برای دومین بار بە اعدام محکوم شد. شعبە دوم دادگاە انقلاب ارومیە، حکم اعدام شاکر بهروزی…

منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی خواهان قرار می دهد!

ایران سازان برنامه تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای ایران فردا پخش می‌شود. منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی…

▪️زینب پرنین، مادر امیرحسین حاتمی از مردم خواسته تا از او برای #دادخواهی حمایت کنند. »

▪️زینب پرنین، مادر امیرحسین حاتمی که در زندان تهران بزرگ کشته شد در ویدئویی از مردم خواسته تا از او برای #دادخواهی حمایت کنند. او می‌گوید:« پسرم بی‌گناه بود. چرا…