ماه: ژانویه 2022

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت با شعار:«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»

بازنشستگان دررشت قاشق زنی را شروع کردند بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت هم به خیابان آمدند و قاشق زنی را شروع کردند امروز یکشنبه دهم بهمن‌ماه بازنشستگان و…

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قزوین با شعار :«تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم»

ازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، قزوین مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به…

امشب نیز #موتا مهمان برنامه #منصور_اسانلو در تلویزیون اندیشه بود که از دقیقه چهارده می‌توانید آن را ببینید.

موتا امشب درباره استراتژی حزب براندازان نسبت به جمهوری اسلامی نوین که در حال شکل‌گیری‌ست، بطور مفصل توضیح داد و تاکید کرد که عملیات گسترده‌ای همزمان با اعلام رسمی قمبلیزیشن…