ماه: نوامبر 2022

🔴 فولاد شهر اصفهان – از ریشه درآوردن تابلوهای حکومتی (با نام خمینی) توسط جوانان انقلابی این شهر همزمان با چهلم مهسا موگویی، حدیث، سارینا و پارسا

  این فیلم را ببرید و به خامنه ای نشان دهید، شاید دریابد که وقتش قطعا به پایان رسیده، و تا قبل از رسیدن به مرحله «لوله فاضلاب»، کشور را…

🅾️ تهران – امیر آباد؛ خروش مردم با شعار: «مرگ بر دیکتاتور» / چهل و هشتمین روز انقلاب مردمی ایران

  ما برای آزادی بپاخواسته‌ایم و تا روز پیروزی و آزادی کشورمان از چنگال جمهوری شیطانی و اربابانش لحظه‌ای سکوت نخواهیم کرد. چهارشنبه ۱۱ آبان #مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی #انقلاب_دمکراتیک_ایران #اعتراضات_سراسری #مهسا_امینی…

تجمع دانشجویان و استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان با شعار «ایران رو خون گرفته، دانشگاه جشن گرفته!»

  چهارشنبه ۱۱ آبان #اعتصابات_سراسری #انقلاب_ایران #نه_به_جمهوری_اسلامی#زن_زندگی_آزادی #انقلاب_دمکراتیک_ایران #اعتراضات_سراسری #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #MahsaAmini #اعتصاب_سراسری_پشتیبان_اعتراض_سراسری

‏تا دیر نشده این هفت اسم را در همه جا پر کنید تا نتوانند به این راحتی برای طنابشان گردن پیدا کنند.. ‏به حکم شوم #اعدام، به بیدادگاه غیرقانونی؛ «اعتراض» کنیم:

‏تا دیر نشده این هفت اسم را در همه جا پر کنید تا نتوانند به این راحتی برای طنابشان گردن پیدا کنند.. ‏به حکم شوم #اعدام، به بیدادگاه غیرقانونی؛ «اعتراض»…