نویسنده: awatbazyar

تجمع کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به قرارداد با پیمانکار جدید و اتمام عنوان «نیروهای شرکتی»

  ماجرا از این قرار است که بر خلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار، مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، دست‌اندرکاران کشت و صنعت لرستان در قراردادهایی…