اعتراضات و اعتصابات کارگری

اعتراض مجدد کارگران هفت تپه و بیرون کردن مدیران

  روز دوشنبه ۱۵ شهریور جمعی از کارگران شرکت هفت تپه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت شرکت و عزل و نصب‌هایی که توسط مدیران اسدبیگی صورت میگیرد دست به اعتراض زده و در محوطه‌ی شرکت تجمع و راهپیمایی کردند. کارگران معترض همچنین مدیران شرکت را از …

ویدیو ها

ایران سازان همراه منصور اسانلو نگاهی به اعتصابات بعد از شکست رژیم در انتصابات

ایران سازان دوشنبه ۷ تیر شما را به دیدن بخش یکصد و چهل و هشتمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خب

ویدیو ها

گسترش اعتصابات بعد از پیروزی در تحریم انتصابات

مردم ایران پس از پیروزی بر رژیم اسلامی اشغالگر اسلامی با تحریم انتصاباتش بسوی اعتصابات گام برمیدارند. ماجرا دوباره از کجا آغاز شده است: به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی اعتراضات مردادماه 1399 نامه هایی به ارگان های ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت کار، بازرسی کل کشور، قوه …