اعتراض مجدد کارگران هفت تپه و بیرون کردن مدیران

  روز دوشنبه ۱۵ شهریور جمعی از کارگران شرکت هفت تپه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت شرکت و عزل و نصب‌هایی که توسط مدیران اسدبیگی صورت میگیرد دست به اعتراض زده و در محوطه‌ی شرکت تجمع و راهپیمایی کردند. کارگران معترض همچنین مدیران شرکت را از دپارتمان مدیریت بیرون کرده و درب دپارتمان مدیریت را بستند. کارگران هفت تپه هنوز ۲ ماه حقوق معوقه دارند و خواهان تحقق تمامی مطالبات خود هستند.

Read more

ایران سازان همراه منصور اسانلو نگاهی به اعتصابات بعد از شکست رژیم در انتصابات

ایران سازان دوشنبه ۷ تیر شما را به دیدن بخش یکصد و چهل و هشتمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خب

Read more

گسترش اعتصابات بعد از پیروزی در تحریم انتصابات

مردم ایران پس از پیروزی بر رژیم اسلامی اشغالگر اسلامی با تحریم انتصاباتش بسوی اعتصابات گام برمیدارند. ماجرا دوباره از کجا آغاز شده است: به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی اعتراضات مردادماه 1399 نامه هایی به ارگان های ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت کار، بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و رهبری نوشته شد. نامه کارگران پروژه ای به رهبری به شماره 142895/8 به تاریخ 15/10/99 به وزارت کار ارجاع شد و وزرات کار نیز برای اداره کار بوشهر […]

Read more