#خبرگر 🔴فیلم ساعاتی قبل از اتوبان #نیایش_تهران است. 👈حضور #مردم با انگیزه و مسمم از تصمیمشان برای رسیدن به #پیروزی و #آزادی

👈حضور #مردم با انگیزه و مسمم از تصمیمشان برای رسیدن به #پیروزی و #آزادی #اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آري_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران

Read more

#فوری 🔴️‍‍دانشگاە تھران بە قیام سراسری پیوستە و دانشجویان غیور از مردم میخواھند از خانەھایشان بیرون آمدە و بە آنھا بپیوندند.

#اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آري_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران #khabargar #MansourOsanlou 🆔http://t.me/khabargar

Read more

جوانان آزادي خواه منطقه دماوند، اله خرچنگ نشان پرچم جمهوري اسلامي را در مي آورند و ميسوزانند!

جوانان آزادي خواه منطقه دماوند، اله خرچنگ نشان پرچم جمهوري اسلامي را در مي آورند و ميسوزانند! از سوراخ شكست جمهوري اسلامي كه اتحاد و همبستگي ستمديدگان دادخواه ايران است ويديًو تهيه ميكنند! https://t.me/khabargar

Read more

مردم، اصفهان با شعار #زندانی_سیاسی _آزاد_باید_ گردد علیه سران جمهوری اسلامی که مسبب اصلی مشکلات موجود در جامعه هستند شعار میدهند.

با شعار : ملت گدایی میکند آغا خدایی می‌کند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد . هم اکنون #اصفهان شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ مردم با ایجاد تشکل و شوراها باید به مبارزه علیه استبداد و بی حقوقی ها بپردازند #بنزین_۳۰۰۰_تومانی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #گرانی_تورم_بلای_جان_مردم #معیشت_آزادی_حکومت_انسانی #بنزین ✊چپاول گرونی، زمان سرنگونی ✊مرگ بر دیکتاتور ✊حکومت دزدسالار، نمیخوایم نمیخوایم ✊حکومت اسلامی، نمیخوایم نمیخوایم ✊حکومت فلاکت، نمیخوایم نمیخوایم ✊حکومت سرکوبگر، نمیخوایم نمیخوایم ✊زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ✊معیشت منزلت، حق مسلم ماست ✊معیشت، آزادی،حکومت انسانی […]

Read more

مردم قهرمان سنندج به نشانه‌ی همبستگی با فردی که اتومبیلش در جریان اعتراضات توسط نیروهای سرکوبگر آسیب دیده بود، به وی کمک مالی کردند تا خسارت وارده جبران شود.

رمز پیروزی اتحاد و همبستگی است. تنها راه نجات ایران از مسیر خیابان، اعتصاب و قبول مسولیت شهروندی ما می گذرد خیابانها را جولانگاه خود کنید. خیابان مال شماست نه خودفروخته های گشت ارشاد و بسیج ضد مردمی. #بیداری_ملی_در_خاورمیانه #ایران_به_پا_خیز #غلبه_بر_ترس #فصل_همبستگی

Read more

🔴 هم اکنون #تهران_اتوبان_ستاری / مردم ایران اعلام کرده اند #خیابانها_را_ترک_نخواهند_کرد.

مردم #غیور و #دلاور ایران بدانند که جهان هم اکنون #نظاره گر #اعتراضات گسترده آنهاست، و همانگونه که خود اعلام کرده اند، تنها و تنها، #تداوم این اعتراضات می تواند راه را به سوی پیروزی و برقراری آزادی در ایران هموار کند. 👈#حضور و #همدلی همه ما بزودی و بخوبی جریان این ظلم را به پایان خواهد رساند. #اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آري_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران  

Read more

درود به شرف مردم ازادیخواه  راهتون پر رهرو باد . به امید ازادی و رهایی از ستم و ستمکارشعار مردم : پول نفت گم شده / خرج فلسطین شده تهران، چهاردانگه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸

درود به شرف مردم ازادیخواه . راهتون پر رهرو باد . به امید ازادی و رهایی از ستم و ستمکار در حالی‌ که مردم معترض در اعتراض به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند اما این اعتراضات با شعارها و طرح مطالبات دیگر سیاسی و اجتماعی نیز همراه شد. معترضان در این روز شعارهایی از جمله “پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.”، “حقمونو می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم”، “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم”، “نه غزه نه لبنان، […]

Read more

⭕️‍‍مشھد! شعار مرگ بر دیکتاتور طنین انداز شد. سران جمھوری اسلامی امشب خواب ندارند

شنبە روز راھبندان بزرگ است. ھمزمان جوانان بطور آتش بە اختیار در ھر جا و ھر مکانی مناسب دیدند، تظاھرات آنی راە بیاندازند. #اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آري_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران #khabargar #MansourOsanlou 🆔http://t.me/khabargar

Read more
1 2 3 4 5 83
ترجمه به زبانهای دیگر