فریب مردم فقیر برای شرکت در راهپیمایی حکومتی

فوری فوری ارسالی یکی از کاربران. پدرم #بسیجیه امروز اینارو بهش دادن رفته راهپیمایی به نفع#جمهوری_دیکتاتوری سران_جنایتکار_جمهوری_اسلامی با پخش مواد خوراکی بین مردم فقیر و بیسواد انهارا فریب داده و در #راهپیمایی شرکت میکنند

Read more

مختل کردن کونسولگری جمهوری اسلامی در اسلو نروژ برای ساعاتی توسط جوانان انقلابی به حمایت ازقیام مردمی

جوانان کرد وغیر کرد امروز دراقدامی انقلابی برای ساعاتی کنسولگری جمهوری اسلامی در اسلو را به تسخیر خود دراورده وشعار مرگ برخامنه ای در فضای داخل این کنسولگری طنین انداز شد

Read more

از مرگ بر گرانی تا مرگ بر روحانی در سراسر ایران

لز نداری از فقز از بیکاری به تنگ امده ام. جوان سخنران می گوید. مردم فریاد می زنند ما با تو هستیم.  دیگری فریاد می زند، پلیس چرا دور ما جمع شدید. مردم فریاد می زنند پلیس برو دزدو بگیر و فریاد ها اوج می یرد. یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. دادخواهی مشهد را غرق کرد. مردم فریاد می زنند ما خسارت دیده ایم.  پلیس برو دزدو بگیر. وفردا هم ادامه دارد. جنبش همبستگی ستم دیده گان […]

Read more

ژاندارک ایران زمین هم رخ نمایاند!با درفش سپید انقلاب

روز 7 دی کاه 1396 روزی دگرگونه است. روزی که قیام ها سراسری واعتراضات پیوسته به هم شدند. روزی که روش های مختلف وشعار های متفاوتی برای حقوق بشر ایرانیان مطرح شد. اجتماعی ، سیاسی، اقتصادیريال فرهنگی وملی . در این بین شیر دهتری از ایران زمین به میدان امد وروسری ستمکاری حکومت را به چوبی بست واز ان پرچم کاویانی وازادی خواهی  خود را ساخت. تا در دنیا دیده شود. آری من امروز اورا ژاندارک ایرانی نامیدم .پیش قراول […]

Read more

خیابان خروشید

مردم بجان آمده از استبداد آخوندی در خیابان ها برعلیه ظلم واستبداد آخوندی قیام کردند .مردم بجان آمده شهرهای مشهد ،سبزوار ،نیشابور ،گناوه ،بندر دیلم،زنجان ، بطور گسترده دست به اعتراضات خیابانی زدند واین آغازی برای پایان حکومت آخوندی است 

Read more

26 آذر امروز راهپیمایی بزرگ ضدحکومتی انجام شد!

  امروز در میدان انقلاب تجمع صورت گرفت ومردم به طرف بیت غارتگر بزرگ خامنه ای حرکت کردند. نظامیان حکومتی خیابانها را محاصره و نظامی کرده بودند. تا جلوی انجام این تظاهرات را بگیرند. اما مردم این سد ها را شکستند و میتینگ را برگزار کردند. و شعارهای انها کاملا سیاسی شد و مرگ بر روحانی در همه جا طنین انداز شد. امروز روز پیروزی بزرگ جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه بود.          

Read more
1 57 58 59 60 61 71
ترجمه به زبانهای دیگر