افشاگری

هشدار به رای داده گان دموکراسی خواه ، ورای نداده گان! تلاش برای کودتا،تسلیم یا قتل روحانی ادامه دارد.

استاد اسانلو سپاه و دولت بیش از پیش دچار تنش شدن و این تنش در حاله رسیدن به جاهای باریک هست..از شورای امنیت ملی اطلاع دقیق داریم که در جلسه ای که سران بسیج و سپاه داشتند جعفری عنوان کرده روحانی باید برای حرفاش عذرخواهی کند سعید قاسمی سر دسته …

افشاگری

دقیق ترین آمار واقعی آرای جمع اوری شده در سراسر کشور

این امار از نزدیکترین افراد به شورای تصمیم گیری اعلام ارای انتصخابات درز کرد. مهندسان انتصخابات با در دست داشتن نسبی این امار رای های جمع اوری شده پروژه نحوه اعلام نتایج انتصخابات را رقم زدند. ۱۴میلیون روحانی‎ ۱۰میلیون ریس عین متن را گذاشتیم تا در اینده قابل بررسی واستناد …

افشاگری

به تدریج امارهای دروغین وروش های تقلب این انتصخابات هم بیرون می اید

سرانجام پس از ماهها کشمکش و جنگ انتخابات میان باندهای متخاصم رژیم، نمایش انتخابات با یک دروغ نجومی به پایان رسید. وزارت کشور آخوندها مدعی شد که بیش از ۴۱میلیون نفر یعنی بیش از ۷۰درصد از واجدین شرایط در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت کرده‌اند و در این نمایش روحانی برنده …

افشاگری

پر کردن تعرفه های رای به نفع رییسی در خیابان های اهواز

نیروهای بسیج وسپاه در خیابان های اهواز ودر صبحگاه پیش از باز شدن صندوق ها هزاران برگه تعرفه رای را به نفع رییسی به صندوق ها ریختند 

ترجمه به زبانهای دیگر