دسته: برنامه های تلوزیونی

مصاحبه شکوفه آذر ماسوله با کشیش رسول حیدری : بحران های تمام نشدنی نظام اسلامی | اعتصابات معلمین‌‎

مصاحبه با برادر ارجمندم کشیش رسول حیدری در برنامه خبرتاک . در خصوص اعتصابات و اعتراضات معلمین ،سوقصد به #گوهر_عشقی و رسیدن سالگرد اعدام #روح_الله_زم ودراوردن لباس تزویر وریای اسلامی …

همایش سوسیال دموکراتها با حضورشهلا انتصاری-رضا پهلوی و…

🔶️شما را به همایش نه به جمهوری اسلامی دعوت می‌کنیم: 🔸️همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران یکشنبه، ۵ اردیبهشت برابر با ۲۵ آوریل سال ۲۰۲۱ ساعت ۸:۳۰ بعد از ظهر…

مقاومت شهروندی با منصور اسانلو : مقاومت شهروندی با کمپین #نه_به_جمهوری_اسلامی گامی بزرگ به جلو برداشت.

مقاومت شهروندی با کمپین #نه_به_جمهوری_اسلامی گامی بزرگ به جلو برداشت. در این مسیر به #تحریم_انتصابات1400 می خواهیم برسیم. همبستگی ملی برای جلوگیری از فروش ایران به چین با هشتک#نه_بفروش_ایران و…