بیانیه ها

اطلاعیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پشتیبانی کامل خود از خواسته های قانونی اسماعیل عبدی را اعلام می نماید. ضمن تکرار اعتراض به احکام ناعادلانه ی تمامی کنش گران صنفی، دخالت های غیرقانونی در روند امور جاری همکاران زندانی را محکوم می نماید. ما خواهان پاسخگویی فوری به خواسته های قانونی اسماعیل …

گزارش

چرا تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران الزامی است؟

چرا تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران الزامی است؟ این کار انتخاب آگاهانه و اجباری ما بخشی از مردم ایران را نشان می دهد. تنوع ودگراندیشی ما مردم را نشان می دهد. شاید گروهی از دوستان ما که اینجا حضور دارند با این تنوع انتخاب ونگاه متفاوت بین ایرانیان …

بیانیه ها

بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز: مهدی توپچی و تمامی زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!

اعتراضات ادامه‌دار توده‌های جان به لب آمده از، فقر و بیکاری و گرسنگی وگرانی و تورم و اختلاس و دزدی و… در خیابانهای بیش از ۱۰۰ شهر شروع شد، و جمهوری اسلامی سرمایه داری برای خاموش کردن آتش اعتراضات شدت سرکوب و دستگیری‌ها را افزایش داده با روش و اشکال …

ترجمه به زبانهای دیگر