دسته: زندانیان

برگزاری نخستین جلسه بیدادگاه دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف امیرحسین مرادی و علی یونسی بعداز ۱۴ ماه

۴۵۰ روز پس از بازداشت دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف، اولین جلسه بیدادگاه رسیدگی به پرونده آنها برگزار شد. علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، امروز…

مادر على تميمى از جانبخشان اعتراضات آبان 98 همراه حداقل چهار شهروند عرب در اهواز بازداشت شد.

روز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه 1400؛ خانم «بدريه حميداوى» از ساكنان كوى زويه توسط نيروهاى اداره اطلاعات همراه شمارى از شهروندان عرب كوى زويه شهر اهواز بازداشت شد. بدريه حميداوى…