دسته: شعارنویسی ها

شعارنویسی براندازان : نه به فروشگاه هاي سپاه نه به افق كورش در شهر بسطام.

نه به فروشگاه هاي سپاه نه به افق كورش در شهر بسطام. #جنبش_تحریم_داخلی #نه_به_جمهوری_اسلامی #اتحاد_مبارزه_پیروزی #حکومت_دروغ #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک #حزب_براندازان_ایران @mansoor1999 https://t.me/khabargar

تحريم داخلی به اهواز کشیده شد. اطلاعیه ها بر دیوار ها و همه جا در ایران!

تحریم وبایکوت رژیم اسلامی و اقتصاد آن، فروشگاه های سپاه و حکومت را سراسری کنیم! #جنبش_تحریم_داخلی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک @mansoor1999 https://t.me/khabargar        

آغاز جنبش تحریم داخلی.شعارنویسی براندازان در شهرهای مختلف ایران

حزب براندازان جنبش تحریم داخلی را آغاز کرد #ملاكرونااسلحه_رژیم_علیه_ایران_وجهان #براندازم #ستمدیدگان_دادخواه #حزب_براندازان_ایران #سوختگان_آنفولانزا_کیستند #حکومت_دروغ #اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #خامنه_ایی_قاتل_کودک_کش_ضدایران #khabargar #MansourOsanlou 🆔http://t.me/khabargar

🔥فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_

فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_ روبروی دژبانی تروریستکده تیپ انصارالحسین سپاه پارسخواران #خیابان_خانه_براندازان #جنبش_تحریم_داخلی #حزب_براندازان_ایران #ایران_آزاد…

براندازان، پارتيسان ها تمام شهر ها را با بيانيه ها و تراكت هاي تحريم داخلي پر ميكنند.

راندازان، پارتيسان ها تمام شهر ها را با بيانيه ها و تراكت هاي تحريم داخلي پر ميكنند. خودشان چاپ و پخش ميكنند. مردم كم كم خوشحال ميشوند، و به #تحريم_داخلي_رژيم…