شعارنویسی براندازان : نه به فروشگاه های سپاه نه به افق کورش در شهر بسطام.

نه به فروشگاه های سپاه نه به افق کورش در شهر بسطام. #جنبش_تحریم_داخلی #نه_به_جمهوری_اسلامی #اتحاد_مبارزه_پیروزی #حکومت_دروغ #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک #حزب_براندازان_ایران @mansoor1999 https://t.me/khabargar

Read more

تحریم داخلی به اهواز کشیده شد. اطلاعیه ها بر دیوار ها و همه جا در ایران!

تحریم وبایکوت رژیم اسلامی و اقتصاد آن، فروشگاه های سپاه و حکومت را سراسری کنیم! #جنبش_تحریم_داخلی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک @mansoor1999 https://t.me/khabargar        

Read more

آغاز جنبش تحریم داخلی.شعارنویسی براندازان در شهرهای مختلف ایران

حزب براندازان جنبش تحریم داخلی را آغاز کرد #ملاکرونااسلحه_رژیم_علیه_ایران_وجهان #براندازم #ستمدیدگان_دادخواه #حزب_براندازان_ایران #سوختگان_آنفولانزا_کیستند #حکومت_دروغ #اتحاد_مبارزه_پیروزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #خامنه_ایی_قاتل_کودک_کش_ضدایران #khabargar #MansourOsanlou 🆔http://t.me/khabargar

Read more

🔥فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_

فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_ روبروی دژبانی تروریستکده تیپ انصارالحسین سپاه پارسخواران #خیابان_خانه_براندازان #جنبش_تحریم_داخلی #حزب_براندازان_ایران #ایران_آزاد IᖇᗩᑎᗩᖇᑕᕼISᗰ🅝🅔 🅦🅢 @mansoor1999 https://t.me/khabargar

Read more

براندازان، پارتیسان ها تمام شهر ها را با بیانیه ها و تراکت های تحریم داخلی پر میکنند.

راندازان، پارتیسان ها تمام شهر ها را با بیانیه ها و تراکت های تحریم داخلی پر میکنند. خودشان چاپ و پخش میکنند. مردم کم کم خوشحال میشوند، و به #تحریم_داخلی_رژیم می پیوندند. #ملاکرونااسلحه_رژیم_علیه_ایران_وجهان #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک @mansoor1999 https://t.me/khabargar  

Read more

◾️شعارنویسی پارتی‌سان ایرانارشیست

◾️شعارنویسی پارتی‌سان ایرانارشیست در راستای تحریم داخلی رژیم، حمایت از فرودستان و ضربه‌ زدن به اقتصاد ملاپاسداران به #جنبش_تحریم_داخلی بپیوندید. #از_فروشگاههای_حکومتی_نخرید #دستفروشها_را_دریابید IᖇᗩᑎᗩᖇᑕᕼISᗰ🅝🅔🅦🅢 ✓ @iranarchismnews ✓

Read more
1 2 3 5
ترجمه به زبانهای دیگر