خبر

یادگار صادقی جوان معترض بانه ای را تنها نگذاریم.

در شهر بانه مردم بیکار و بی پول مانده اند. مرز ها را بسته اند. کولبرها را کشته اند. پولی در میان نیست. کاسب ها وبازار چهار روز است که بسته اند. اعتراض دارند.  هیچ مسوولی به آنها پاسخگو نیست. حالا جلیلی که نفرت بخش بزرگی از مردم ایران در …

ویدیو ها

۸ مارس در ایران با این نواوری ودلاوری ها امروز

طبق اخبار رسیده ۵۹ زن، ۲۵ مرد و مجموعاً ۸۴ نفر در تجمع امروز هشت_مارس مقابل وزارت کار دستگیر شدند. همچنین یک نفر به بیمارستان منتقل شده که از هویت و وضعیت او اطلاعی در دست نیست. زنان دستگیرشده به پلیس امنیت وزارا، و مردان در کلانتری ۱۳۷ گیشا نگهداری …

خبر

امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ اعتصاب در نیشکر هفت تپه

  امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ اعتصاب در نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد و تمام بخش های شرکت تعطیل است و هیچ یک از مدیران شرکت جوابی در ارتباط با مطالبات کارگران نداده اند

عکس ها

درویش های زخمی اینچنین صدمه می بینند

حکومت به جز جنایتکاری چیزی در چنته ندارد. اتحاد مبارزه پیروزی      

فرهنگ وهنر

هنربندان چاپلوس درکنار غارتگران حکومتی ، کاسه لیسان

غارتگران وهنر بندان و کاسه لیس های حکومتی آبروی فوتبالیست وهنر مندو انسان را برده اند. خودشان را حقیر می کنند برای چی؟  انقلاب ملی ایران اینبیچاره ها را هم ازاد خواهد کرد. اتحاد مبارزه پیروزی .عیاران معیشت.

افشاگری

مردم جنایتکاری را که دختر انقلاب را کتک زد، شناسایی کردند.

این مامور جنایتکار همان کسی است که یک دختر انقلاب را با ضربه ای که از شت سر به او زد،  از بالای سکوی برق به پایین  پرتاب کرد. بر اثر این ضربه این دختر انقلاب از ناحیه کمر وزانو دچار صدمه شده است.  مردم هوشیار بلافاصله او را شناسایی …

خبر

راننده شرکت واحد اعتراض بر سقف اتوبوس جلوی مجلس

راننده شرکت واحد، این کارگر زحمتکش از ستم روز گار به تنگ امده است. دستمزدش کفاف خزج زندگی را نمی دهد. و بیهودره جریمه میشود واز چند غاز حقوقش به ناحق کسر می شود. پس دیگر سکوت را جایز نمی داند. بر سقف اتوبوس می رود و خواسته های خود …

ترجمه به زبانهای دیگر