حرکت های مردمی

ویدئوهای اعتراضی کاسپین جلوی بانک مرکزی

اعتراضات سراسری سپرده گذار ها و مال با خته گان کماکان ادامه دارد . این اعتراضات در کشور تبدیل به یک تلاش روزانه شده است. اما جواب پیدا نمی کند. چرا جواب پیدا نمی کند؟ چرا که این اعتراضات از هم جدا وپراکنده هستند. راهی به جز گره زدن این …

فراخوان

پیام حمایت منصور اسانلو از رضا شهابی

رضا شهابی کارگر سندیکالیست در زندان است. در اعتراض به رفتار ها واحکام غیر قانونی حکومت دست به اعتراض واعتصاب غذا زده است. بیش از ۲۴ روز است که رضا در اعتصاب غذا به سر می برد و همسرش بعد از ملاقات اعلام کرده که حال او خوب نیست. برای …

خبر

کشتار چهار کولبر زحمتکش وحیوانات باربر انها توسط نیروهای نظامی ولایت فقیه

کولبران محروم ترین بخش جامعه شغلی در کردستان هستند.هر روز خبری از کشتار ودستگیری وتیراندازی به این مزد بگیران در رسانه ها داریم. جرم این کارگران بار بر چیست ؟ بی کاری . نبودن مراکز تولیدی وصنعتی وکشاورزی ، و بی توجهی حکومت به یمردم وحقوق انها از سوی حکومت …

حرکت های مردمی

اعتماد به نفس اعتراضی کارگران در اراک، مشکل ما حل نشه، شهر قیامت میشه

دیروز کارگران اراک شهر اراک را تحت تاثیر خود قرار دادند. کارگران آذراب اراک از کارخانه تا شهر راهپیمایی کردند.. وحقوق عقب افتاده خود را خواستند. کارگران هپکو هم به شهر امدند وفریاد دادخواهی خود را سر دادند. مشکل ما حل نشه شهر قیامت میشه. کارگرانی که دیگر چیزی برای …

اعتراضات

راهپیمایی اعتراضی کارگران آذراب اراک امروز

مزد کارگران را نمی دهند. ۸ روز است که گرسنه هستند خانواده های ما .چاره ای به جز اعتراض نداریم . دوران سکوت ما کارگران در حال پایان است. ما باید به خیابانها بیائیم ودادخواهی کنیم. زن وبچه هایمان گرسنه اند. فریاد خودرا هرچه رسا تر می کنیم.

گزارش

خانه ای در الهیه تهران در مقابل روستای رودبار کرمان

از این نوع ساختمان ها وخانه ها در بیشتر نقاط مرفه نشین وتازه به دوران رسیده در ایران توسط نو کیسه ها بسیار ساخته شده است. می توان گفت بخشی از غارتی که از مردم ایران شده است در این ساختمان سازی ها هزینه شده است. بخشی از ایران خارج …

گزارش

به جای فروش کلیه، ما کارگران باید مراکز کار وتولید راتسخیر کنیم.

آگهیِ فروش کلیه؛ طنز یا نمایش دردناک واقعیت؟ انواع اعتراضات کارگری و تلاش برای مطالبه حقوقِ قانونی، در سالها و ماههای گذشته کم نبوده است؛ شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراضات به کار گرفته شده‌است؛ از چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها گرفته تا سفره خالی پهن کردن و نمایشِ …

نامه های وارده

ما افسران جوان هم به عیاران معیشت می پیوندیم

نامه ای سرگشاده از افسران جوان ارتش به کمپین معیشت درود به شما جناب اسانلو و تمامه فعالینه اولین نیاز بشری یعنی معیشت. اما اگر حالی از اوضاع و احواله معیشتی ما هم بپرسید باید بگویم ما هم امروز در بدترین وضعه معیشتی قرار داریم.جناب اسانلو ما افسران جوان در …

عیاران معیشت

عیاران معیشت در سالگرد کشتار سینما رکس ، خواهان دستگیری و محاکمه آمران این حادثه شدند

در روز ۲۸ مرداد عیاران معیشت در ابادان توانستند ، برای اولین بار برگزاری روز سوخته گان را برگزار کنند ، و خواهان محاکمه امران این فاجعه شدند.

گزارش

معلم بازنشسته از همبستگی نو وفریاد برای ازادی عبدی می گویند

معلم وکارگر یکی است. دیروز ۳۱ مرداد بود وهزاران بازنشسته لشکری وکشوری وتا مین اجتماعی خدمات بعد از مدت ها در این جا حضور داشتند وبا طرح خواسته های دادخوهانه خود  راه اتحاد وهمبستگی را می پیمایند . یعد از ساعاتی رهگذاران و کنشگران راهی منزل اسماعیل شدند تا از …

ویدیو ها

ادامه تجمع بازنشستگان جلوی مجلس وویدئوهای جدید

این تجمع پر شکوه و متحدانه از بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و کارگران و معلمان شاغل را یک نقطه عطف بسیار مهم در دستیابی معلمان و کارگران و دیگر مزد بگیران زحمتکش ایران به خواست هایشان ارزیابی میکند و بدینوسیله مصرانه و بی هیچ وعده و وعیدی …

خبر

دیدار معلمان کارگران وبازنشستگان با خانواده شهابی

جمعی از معلمان به همراه فعالین کارگری امروز بعد از تجمع مقابل مجلس در دیدار خانواده رضا شهابی با وی اعلام همبستگی کردند 🔴 @vahedsyndica تماس با سندیکا و ارسال اخبار و تصاویر

ترجمه به زبانهای دیگر