فراخوان منصور اسانلو برای اعتراضات در روز یکشنبه 19 اگوست

یکشنبه ۱۹ آگوست ، در هر جای جهان وایران که هستیم متحد میشویم ‌فریاد رسای دادخواهی خود را بلند میکنیم، نه به ستمکاری، نه به دیکتاتوری، نه به از بین بردن حقابه ما ایرانیان از دریای مازندران ! هم میهنان جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه از شما میخواهد، در هر کجای گیتی که هستیم به این ستمکاری حکومت اسلامی با هـر روش و امکانات که داریم اعتراض کنیم! جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم اصلاح طلب اصولگرا. دیگه تمومه ماجرا دشمن ما […]

Read more

فراخوان: چرا خامنه ای اینطوری زار میزند؟

هرکدام از خوانندگان خبرگر برای ما بهترین دلیل را بفرستد که چرا خامنه ای اینطور زار می زند. جایزه ای انقلابی در خور نام خبرگران از سایت خبرگر طی یک مراسم رسمی دریافت خواهد کرد. این گوی واین میدان شاید یکی از نویسندگان خبرگر شدید!

Read more

بیچاره ملتی که خبره هایش این ها هستند.ایرانی شایسته زندگی بهتر

این افرادی که در عکس مشاهده میشوند، به نظر شما چند سال دارند؟ چقدر درس خوانده اند؟ متخصص کدام دانش روز هستند؟ چقدر در باره انسانیت وکار،تلاش وانسانیت  می دانند؟  آیا تا به حال از همدیگر پرسیده ایم که اینها به چه حقی خودشان را خبرگان یک ملت میدانند؟ ایرانی اگر شایسته زندگی بهتر از این هست، ناچارن باید گریبان کشورش را از شر این ها نجات دهد. #شورای_هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران  پیشنهادراهی  در جستجوی این تغییر است. جنبش_همبستگی […]

Read more

کارگران عسلویه: ما کارگران در عسلویه همراه با کارگران در سراسر ایران اول مه، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

ما فقر نمیخواهیم. تبعیض نمیخواهیم بلکه خواستار یک زندنگی شایسته انسان هستیم. ما بر روی خواستهای فوری زیر تاکید میکنیم و حق خودمان میدانیم که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد با اعتراضات گسترده تر و سراسری تر خواستهایمان را پیگیر شویم: در عین حال بر خواستهای سراسری همه کارگران تاکید داریم بنابراین ما خواستار:. 🔹ما به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر شورایعالی کار اعتراض داریم و خواستار حدا اقل دستمزد ۵ میلیون و برچیده شدن حقوقهای نجومی […]

Read more

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت روز کارگر

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت 1397) روز جهانی کارگر 🔹بخش اول امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که جنبش کارگری و جنبش زنان در ایران بیش از پیش بهم پیوند خورده است. این پیوند با حمایت تشکل ها و فعالین شناخته شده کارگری از دختران خیابان انقلاب که علیه حجاب اجباری و علیه سرکوب از دل خیزش دیماه 96 عروج […]

Read more

اعلامیه منصور اصانلو بمناسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت

پخش اعلامیه وبیانیه  منصور اصانلو رهبر جنبش کارگری و جنبش همبستگی‌ستمدیدگان دادخواه بنماسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت به تجمع عظیم کارگران و تمامی مزد بگیران بازنشستگان معلمان مالباختگان جلوی مجلس طویله نظام @khabargar

Read more

بیانیه مشترک سندیکاهای مستقل واتحاد بازنشستگان

بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،گروه اتحاد بازنشستگان،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،به مناسبت اول ماه مه گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر! اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روزی نمادین برای اتحاد و مبارزه مشترک کارگران در سراسر جهان علیه سرمایه داری است. صد و سی و دو سال پیش صدها هزار کارگر در سراسر آمریکا برای انسانی تر کردن شرایط طاقت فرسای کار و برقراری […]

Read more

🔴فراخوان «اتحاد بازنشستگان فولاد» به تجمع اعتراضی در روز جهانی کارگر

🔹روز سه شنبه ۹۷/۲/۱۱/ بخاطر روزکارگر و تمام تبعیض ها و مظالمی که به بازنشستگان مظلوم فولاد میشود ازجمله 🔹عدم پرداخت حقوق بموقع 🔹عدم پرداخت افزایشات سالیانه مطابق باتورم 🔹عدم پردا خت مطالباتمان از سال ۹۱ تاکنون 🔹عدم اجرای احکام سختی کاروحق سرپرستی 🔹عدم اجرای همسانسازی حقوق طی آئین نامه استخدامی فولاد ساعت ۹ صبح مقابل اموربازنشستگان خیابان ۱۲ غربی کیانپارس تجمع خواهیم کرد و خواهان اجرای دقیق موارد مذکور میشویم رونوشت :کلیه بازنشستگان فولاد خوزستان جهت حضور هرچه تمامتر […]

Read more
1 15 16 17 18 19 28