فراخوان

هشدار ! برای مقابله با کودتای نظامی سپاه وخامنه ای چه باید کرد؟

مراحل قابل پیش بینی تحول شرایط در ۴۸ ساعت آینده ۱. =============== ۲. استقرار تدریجی نیروهای هر چه بیشتر تا قبل از جمعه ۳. افزایش نیروها به صورت پوشیده در نیمروز انتخابات ۴. شدت بخشیدن شمار و حضور نیروها از بعد از ظهر به آن سوی ۵. تمدید انتخابات همزمان …

فراخوان

شهین مهین فر ، از مادران دادخواه جنبش همبستگی همه ما را به میدان آزادی فرا می خواند. ۲۹ اردیبهشت.

فریادی است که برای آزادی می کشد و می خواهد که آزادی را فریاد کند …. و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم. خیابان مان، آزادی برج هامان، آزادی میدان هامان، آزادی و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم. آتنا، آرش، زینب، نرگس و ….. آزادانه می میرند زندان بانان، …

فراخوان
1

فراخوان دکتر محمد ملکی به تجمع اعتراضی در روز انتخابات در میدان آزادی

دکتر محمد ملکی: ما در ایران انتخابات نداریم، این انتصابات است! دکتر محمد ملکی در اولین مصاحبه اختصاصی خود با شبکه «دُرّ تی وی» در سال ۱۳۹۶ ٬انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را مورد بررسی قرار داد، و با بیان تاریخچه ای از نحوه برگزاری انتخابات از دوره رضا خان …

فراخوان
1

فراخوان دکتر محمد ملکی به تجمع اعتراضی در روز انتخابات در میدان آزادی

فراخوان دکتر محمد ملکی به تجمع اعتراضی در روز انتخابات در میدان آزادی، به جای تقویت دیکتاتوری و محکم کردن بند های اسارت ، در روز ٢٩ اردیبهشت به جای حضور در صندوق های انتصخاباتی حکومتی ، ما ستم دیده گان دادخواه ، ازادی و دموکراسی خواهان به میدان ازادی …

ترجمه به زبانهای دیگر