سرگشته، ترانه ای برای تغییر

عیاران معیشت و یاران عرفان کیهانی نا خود آگاه یک را ه می روند. راهی به عدالت، ازادی و مهر بانی .با تکیه بر خردی که به هستی شنا سی انسان گرا و جهان شمول پای می فشارد. امید طوطیان با ترانه وشعر وموسیقی وفریاد خویش این کل بزرگ را به هم پیوند می زند و وحدت در کثرت را متجلی می کند. وحدت در کثرت نظری در میدان عمل به وحدت همه ازادی خواهان ومهربانان می انجامد. ‍ (https://attach.fahares.com/o0mOjv4cWyVcb11125Pjjw==)

Read more

اتنا فرقدانی بیرون زندان همراه زندانیان است.

#مقاومت جوشان در روح همبندیانم از #آتنا_فرقدانی از #فیس آتنا فرقدانی لبخند بزن زمانی که از #سلول_انفرادی به #بند_نسوان #زندان_اوین منتقل شدم؛ از حق ورود وسایل #نقاشی به واسطه ی خانواده ام بهره مند شدم. وسایلی از قبیل رنگ، قلم مو و مداد رنگی. با نقاشی از فضای داخل #زندان و تخت ها، اوقاتم را می گذراندم و هدیه ای می شد برای هم بندی های عزیزم. اما به طور دائم، نقاشی هایم توسط #حفاظت_زندان و #ماموران بند،تحت کنترل و […]

Read more

گوشه ای از آواز گنجشکها در لابه لای سیم های خار دار

پدرم باقر اسانلو در مركز عكس و من كه او را بغل كرده و شوخي ميكنم ، افشين كه شاد است ومي خندد سمت پدر باقر ایستاده و سيامك كه كنار من ايستاده است و مي خندد. عكس را خواهرم فرشته گرفته است. آن زمان در كارخانه بافندگي سنگور در تهران نو كار مي كردم ، شبها گاهي زودتر از خانه خودمان مي امدم منزل پدري، تازه با  پروانه  ازدواج كرده بودم. شب كار بودم . از ساعت شش عصر […]

Read more

ایرج میرزا،سرنوشت ولایت فقیه وروش ان را شرح داده بود

ایرج میرزا یک شاهزاده مدرن و مترقی وروشن اندیش ودگر اندیش دوران قاجار است . ایرج میرزا در بسیاری از شعر ها وترانه هایش توانسته است خرافات را درهم بکوبد. دشمنان زیادی داشت . اما شعرش و شفافیت و روانی کلامش باقی ماند تا امروز که جوانان دوباره به امثال ایرج میرزا رو می کنند.

Read more

گفتگوی تنگسیر با تمام مال باخته گان وغارت شده گان ایران

تنگسیر یک آدم زحمتکش بود. یک روستایی وکارگری که در اطراف بندر بوشهر زندگی می کرد. حاصل جان کندن هایش را حاجی بازاری ( هیات موتلفه آن زمان یا کاسپین وفرشتگان و ارمان و… بانک مرکزی این زمان از او گرفت تا به او سود بدهد کمک خرجش بشود.) بعد ها با همدستی امام جمعه و حاکم شهر(جنتی وخامنه ای )پول او را بالا کشیدند. سهمی هم گیر پلیس و شهرداروخزانه دار شهر امد .وقتی تنگسیر رفت تا پولش را […]

Read more

سروده ای به یاد 13 خرداد 1384 از منصور اسانلو

ما در روز ها و ثانيه هايي خاطره خواهيم شد كه شكفته شديم كه بوسيده شديم كه رنج را تسليم عشق كرديم اري ما خنديده شديم از وقتي كه باوريده شديم هيچ ستمكاري نتوانسته بًر ملتي كه مي خندد و مي داند قفسي بًر افرازد فانوس هاي ده جهاني شده اند بيا تا شعله اي باشيم بًر امده از سوز قلبي بيا تا اتشي گرديم كه جهان را در عشق بسوزاند ققنس ايران را بپروازيم با دل هايي كه پيش […]

Read more

کارگردان فیلم گشت ارشاد کارت های وابستگی اش را آتش زد.

در حکومت ولایت فقیه همه از همه چیز ناراضی هستند. خانه سینما وکارگردانان دولتی ، و هر نهاد دولتی دیگر . در همین راستا می بینیم که بحران به سراسر نظام ولایت فقیه کشیده شده است. با هم تماشا کنیم.

Read more

پیام ملکوتی ، و گروه زرد یواش در تبعید

گروه زرد یواش، این جوانان برای موزیک کارگران وکودکان محروم خیابانی زحمت کشیده اند. موج احساس آنها به بیمارستان ها ، مراکز نگهداری از سالمندان و هر خیریه ای که میشد رفته است. اما انان خود را اواز ه خوانان مردم محروم ومزد بگیران می دانند. آنان برای دردمندان وستم دیده گان خوانده اند و دادخواهی کرده اند.انان محروم، مثل 80 در صد از مردم ایران اما معترض هستند. از زیر زمین به روی زمین امدند و با سیستم درگیر […]

Read more
1 4 5 6 7
ترجمه به زبانهای دیگر