مصاحبه ها

داوود رفیعی کارگر زندانی پارس خود رو،از فشاپویه میگوید.

داوود رفیعی، کارگر اخراجی، از زندان فشافویه و فقدان امنیت جانی میگوید! داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو، که از حقوق کارگران دفاع کرد و خواهان پس گرفتن حقوق معوقه از کارفرما شده بود.  توسط کار فرما وعوامل وزارت کار به زندان افتاد. او پس بیرون امدن از زندان با …

مصاحبه ها

پیام سال نو توسط منصور اسانلو

پیام سال نو توسط منصور اسانلو ونگا هی به چگونگی شکل گرفتن شورای هماهنگی انقلاب ملی ودموکراتیک ایران به عنوان آلترناتیو برای براتدازی حکومت اسلامی و تشکیل دولت دوران گذار

مصاحبه ها

مصاحبه رادیو دویچه وله با جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران

مصاحبه رادیو دویچه وله با جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با مبارزات کارگران در ایران در سال ۹۶

ترجمه به زبانهای دیگر