مقالات ونوشته ها

نتیجه ادامه حکومت ولایت فقیه بعد از این انتصخابات -قسمت اول

بعد از این انتصخابات ، چه چیزی وظیفه ما مردم ایران است؟ در پاسخ به یکی از عیاران معیشت :حضور نیروهای سپاه در سوریه یک پروژه پیچیده است. که حکومت جمهوری اسلامی ،کمک کرد تا تمام نیروهای دموکراتیک وغیر دینی از سپهر سیاسی منطقه حذف شوند. حکومت جمهوری اسلامی سطح …

مقالات ونوشته ها

چهل وچهار درصد از مردم ایران انتصخابات را تحریم کردند

طبق نظر سنجی های صدای امریکا ۴۴ درصد از مردم ایران انتصخابات را تحریم کرده اند. امیدواریم که روحانی وهمراهانش در بحث اشتی ملی و پذیرش مسوولیت همه مردم ایران ، مطالبات وخواسته های جدی مردم ایران و حق تشکیل سازمان ها واحزاب مردمی وکارگری ومزدبگیران را پیگیری کنند واز …

مقالات ونوشته ها
3

خامنه ای از چه چیز می ترسد؟

آیت‌الله خامنه‌ای در تازه‌ترین سخنان خود گفت “دشمن” می‌خواهد با “ایجاد ناامنی و فتنه” ایران را دچار “ناآرامی” و “تشنج” کند. او تهدید کرد با کسانی که “امنیت” را برهم زنند برخورد شدید خواهد شد. روز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت/۱۰ مه) آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی در دانشگاه “امام …

ترجمه به زبانهای دیگر