مادر تیمور خالدیان به سنندج رفت

تیمور خالدیان مدافع حقوق بشر و از عیاران معیشت در شهر ملایر بیش از دوهفته است، که با حکم غیر قانونی بیدادگاه شعبه 5 دادسرای سنندج در زندان است. او برای پس گرفتن زمین پدری اش از ملایر به سنندج رفته بود. محمدی نا قاضی وابسته به سپاه بدون هیچ مدرک ودادگاهی او را برای یکسال به زندان انداخت. تیمور خالدیان اعتصاب غذا کرد ومجبور شدند او را به بیمارستان ببرند. در بیمارستان قدس سنندج خواستند او را مسموم کنند. […]

Read more
1 109 110 111 112 113
ترجمه به زبانهای دیگر