مختل کردن کونسولگری جمهوری اسلامی در اسلو نروژ برای ساعاتی توسط جوانان انقلابی به حمایت ازقیام مردمی

جوانان کرد وغیر کرد امروز دراقدامی انقلابی برای ساعاتی کنسولگری جمهوری اسلامی در اسلو را به تسخیر خود دراورده وشعار مرگ برخامنه ای در فضای داخل این کنسولگری طنین انداز شد

Read more
1 83 84 85 86 87 111
ترجمه به زبانهای دیگر