دسته: گزارش

خبرگزاری رویترز می‌گوید نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری دو زندانی ایرانی-بریتانیایی محبوس در ایران برای ترک این کشور به فرودگاه منتقل شده‌اند.

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری به خبرگزای رویترز گفته هر دو زندانی برای ترک تهران در راه فرودگاه هستند. گفته می‌شود این دو شهروند ایرانی بریتانیایی در ازای گفت‌وگوها در…