گزارش
8

حکومت در محلات فقیر نشین با کشتار می خواهد ترس را حاکم کند. آیا…

چند لحظه پیش کودک ۱۵ ساله عرب اهل اهواز به دست نیروهای امنیتی کشته شد. این حادثه در منطقه گلدشت اهواز بوده واطلاعات بیشتر درساعت های اینده منتشر خواهد شد.

ترجمه به زبانهای دیگر