؛ حسن سعیدی، از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحدبه اعتصاب غذای خود بصورت مشروط پایان خواهد داد

حسن سعیدی از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۸اردیبهشت در محل اقامتش توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود امروز پنجم خرداد ماه در چهارمین روز اعتصاب غذا،…

💥تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت مقابل مجلس ✊«زندگیمون حروم شد طاقتمون تموم شد»…

💥تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت مقابل مجلس ✊«زندگیمون حروم شد طاقتمون تموم شد»… تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی نظیر : ✊«این همه قول و وعده، وزیر عمل نکرده» به وعده‌های…

#خبر_فورى ! 💥💥💥💥 ✅ ضرب و شتم سعید حافظی روزنامه نگار و بنيانگذار و‌ سردبیر رادیو گوشه کنار به دليل #افشاگرى #پشت_پرده #تراژدى متروپل #آبادان توسط اراذل امنيتى رژيم

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ عوامل جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دادند که چقدر کثیف و وقیه هستند. این مزدوران با حمله به خانه سعید حافظی ضمن شکستن در خانه، وی…

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین : با شعارهای: شش کلاسه بیسواد استعفا استعفا

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین یکشنبه اول خرداد۱۴۰۱ ✊با شعارهای: شش کلاسه بیسواد استعفا استعفا وزیر بی لیاقت استعفا استعفا فقط کف خیابون بدست میاد حقمون اینهمه بی عدالتی…