Blog
نامه های وارده

دلایل بایکوت کردن انتصخابات حکومتی توسط یک خبر نگار

٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات نویسنده :احسان فتاحی ١: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون شهروند درجه دوم و پایین تَر هستیم . ٢: درانتخابات شرکت نمی کنیم چون استاندار و وزیر نداریم. ٣: در انتخابات شرکت نمیکنیم چون یک سنی یا مسیحی یا یهودی یا بی دین صلاحیت نمی …

Read More
گزارش
3

اخبار دقیق جابه جایی نیروهای نظامی در اطراف تهران ومناطق فقیران ، سراه افسریه ، شهر ری ، پادگان روبروی خاور شهر ، بزرگراه آزادگان و…

خبرگر, [۱۸.۰۵.۱۷ ۱۶:۵۵] Mansoor Osalnoo, [18.05.17 16:54] بله ایست بازرسی شدیدا بود نمیشد نه فیلم بگیری نه عکس‎ تا میرسیدیم میگفتن چراغ ماشیناتونو خاموش کنید که کسی بافلاش دوربین عکس یافیلم نگیره حتی چراغ سر تیر برق همون نقطه رو زدن نمیدونم چرا ولی استنباطم براینه که کسی تصویر برداری …

Read More
گزارش

هم میهنان ،کودتا آغاز شده است ، برای ضد کودتا به پا خیزیم

سلام منصورجان چند خبر داغ و محرمانه امروز به دستم رسیده که فکر کردم خوب است اطلاع داشته باشی: ١- تمام نیروهای سپاه آماده باش ١٠٠ درصدی هستند. یعنی به پادگان ها فراخوانده شده اند و تمام مرخصی ها هم لغو شده است. ٢- علی لاریجانی دیروز به دیدارآقای خامنه …

Read More
فراخوان

راهکار برای مقابله با کودتای در حال اجرای حکومت ۲۸/۲/۱۳۹۶

هم میهنان ازادیخواه ، چه رای می دهید وچه رای نمی دهید ، ما آزادی خواهان باید درکنار هم باشیم وکودتای انتصخاباتی هیولا ها را شکست دهیم . به رهنمود ها که نتیجه خردمندی و خردجمعی ازادی خواهان داخل وخارج کشور است. توجه وعمل نمایید. قبل وبعد از رای دادن …

Read More
خبر
وضعیت زندانی سیاسی سهیلا حجاب، نگران کننده است

#سهیلا_حجاب در شرایط وخیم جسمی در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به سر می‌برد و از حق درمان و دیدار با خانواده محروم شده‌ است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری میکند، علیرغم تاربینی و عدم تعادل در حرکت از حق درمان و …

ترجمه به زبانهای دیگر