پاسخی شایسته به دروغگویان هوادار حکومت اسلامی

کانون بازنشستگان دانشگاه شریف اين مقاله كه بقلم خانم دكتر شاهين نوشته شده شاهكاري است از حقيقت واقعي وضع مملكت ما آفرین به اين خانم كه بدون ترس حقيقت واقعي وضع وطن ما را تشريح كرده است مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران انقلاب نتيجه ناآگاهى بود جنگ نتيجه انقلاب بود عقب ماندگي نتيجه جنگ بود تحريم نتيجه عقب ماندگى شد و اختلاس و دزدى نتيجه تحريم! فقر و فلاكت اقتصادى -فرهنگى نتيجه اختلاسها ايمان و خرافات نتيجه فقر و […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر