پاسخی شایسته به دروغگویان هوادار حکومت اسلامی

کانون بازنشستگان دانشگاه شریف این مقاله که بقلم خانم دکتر شاهین نوشته شده شاهکاری است از حقیقت واقعی وضع مملکت ما آفرین به این خانم که بدون ترس حقیقت واقعی وضع وطن ما را تشریح کرده است مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران انقلاب نتیجه ناآگاهى بود جنگ نتیجه انقلاب بود عقب ماندگی نتیجه جنگ بود تحریم نتیجه عقب ماندگى شد و اختلاس و دزدى نتیجه تحریم! فقر و فلاکت اقتصادى -فرهنگى نتیجه اختلاسها ایمان و خرافات نتیجه فقر و […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر