برچسب: اجتماعی

بعد از فروش دختران ،زمین ها،کوه ها ،و…نوبت به فروش اعضای کودکان رسیده

عصر آنارشیسم: روزنامه بهار طی گزارشی درباره اخبار متناقض از «قاچاق اعضای بدن کودکان»، گزارش داده که روز یک شنبه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌نسبت به رواج قاچاق اعضای…