برچسب: احضار

ادامه احضار و سرکوب معلمان

  بنابر اخبار منتشرشده پرونده يحيي قربان‌زاده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده‌است. آقای قربان‌زاده معلم در باغملک استان خوزستان است. احضار فعالان صنفی در اسفندماه در استان‌های…